Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Березовська Ганна Григорівна

   Березовська Ганна Григорівна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   2013 – доцент кафедри української мови та методики її навчання (атестат доцента 12ДЦ № 035947 від 4 липня 2013 р.).

   2011 – кандидат філологічних наук; спеціальність 10.02.01 – українська мова; тема кандидатської дисертації: «Структурна організація та географія назв одягу і прикрас у східноподільських говірках» (диплом ДК № 000522 від 10 листопада 2011 р.).

   Освіта:

   2006–2009 – аспірантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

   1997–1998 – Уманський державний педагогічний інститут ім. П. Г. Тичини за спеціальністю «Українська мова і література»; кваліфікація: вчитель української мови і літератури (диплом ЛА В С № 004545 від 25 червня 1998 р.).

   1988–1993 – Уманський державний педагогічний інститут ім. П. Г. Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання»; кваліфікація: вчитель початкових класів та звання вчителя середньої школи (диплом КК № 004072 від 1 липня 1993 р.).

    Викладає навчальні дисципліни фахової підготовки: «Українська діалектологія», «Етнолінгвістика».

    Сфера наукових інтересів: діалектологія, етнолінгвістика, діалектні особливості говірок Східного Поділля.

   Є автором наукових, довідкових, навчально-методичних праць.

   Керівник Лінгвокраєзнавчого студентського наукового товариства імені А. Кримського.

   Член редколегії студентського збірника наукових праць «Актуальні проблеми лінгвістики та лінгводидактики» (Умань, 2016–2021 рр.).

    Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:

   2020 – Хмельницький національний університет, кафедра української мови (довідка № 16/2020 від 30 червня 2020 р.).

    Нагороди: Грамоти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2005 р., 2009 р., 2012 р.), Почесна грамота Президії Черкаського обкому профспілки працівників освіти і науки України (травень 2011 р.).

    Публікації в наукових виданнях:

   Загальноукраїнський контекст назв одягу східноподільських говірок. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Хмельницький, 2021. № 21. Т. 1. С. 13–20.

   Східноподільські назви верхнього одягу з домотканого грубого сукна. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. Київ, 2019. Вип. 14. С. 3–11.

   Мотиви номінації одягу в говірках Східного Поділля. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 43. Кам’янець-Подільський, 2017. С. 76–81.

   Вставлення у прозі Марини Павленко: структура, семантика, функції / Дуденко О., Березовська Г. Українське мовознавство : Міжвідомчий науковий збірник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вип. 46/2. Харків, 2016. С. 43−50.

   Номінації одягу, утворені від власних назв, у говірках Східного Поділля. Філологічний часопис. Умань, 2016. Вип. 2 (8). С. 9–17.

    Словники:

   Словник назв одягу та взуття у східноподільських говірках. Умань,  2010. 348 с.

   Посібники:

   Українська діалектологія. Навчально-методичний посібник. Умань, 2020. 184 с.

   Українська діалектологія. Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання. Умань, 2019. 131 с.

   Етнолінгвістика. Навчальний посібник. Умань, 2018. 112 с.

   Українська діалектологія. Навчальний посібник. Умань, 2015. 154 с.

    

   Дата останньої зміни: 6 Грудня, 2021