Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Гонца Ірина Семенівна

   Гонца Ірина Семенівна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   2015 – доцент кафедри української мови (атестат доцента 12 ДЦ 043548 від 30 червня 2015 р.).

   2007 – кандидат філологічних наук; спеціальність 10.02.01 – українська мова; тема кандидатської дисертації: «Ойконімія Черкащини» (диплом ДК № 040808 від 10 травня 2007 р.).

   Освіта:

   2020–2021 – Хмельницький національний університет за спеціальністю «Філологія», спеціалізацією 035.033 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша польська; професійна кваліфікація: магістр філології. Перекладач. Викладача польської мови та літератури. Вчитель польської мови (диплом із відзнакою М21 № 085246 від 31 грудня 2021 р.).

   2001–2004 – аспірантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

   2000–2001 – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Українська мова та література»; кваліфікація: магістр української мови і літератури та зарубіжної літератури (диплом з відзнакою ЕР № 16281242 від 18 червня 2001 р.).

   1995–2000 – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література та народознавство»; кваліфікація: учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та народознавства (диплом із відзнакою ЕР № 13636160 від 30 червня 2000 р.).

    Викладає навчальні дисципліни фахової підготовки: «Сучасна українська літературна мова», «Історія українського мовознавство», «Українська ономастика», «Психолінгвістика», «Український мовленнєвий етикет».

    Сфера наукових інтересів: регіональна ономастика, лексикологія, методологія, психолінгвістика.  

   Є автором багатьох наукових, навчально-методичних, науково-популярних праць.

   Має переможців ХVIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (Король М., дипломом ІІ ступеня, Черкаси, 2017 р.), Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови (Гембарук О., Бурковецький С., диплом ІІ ступеня, Умань, 2019 р.).

   Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:

   2020 – Хмельницький національний університет, кафедра української мови (довідка № 17/2020 від 30.06.2020 р.).

    Стаж роботи в закладах ЗСО:

   2001 – учитель української мови і літератури ЗОШ № 11 м. Умані.

   Нагороди: Подяка Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (грудень 2017 р.), Грамота відділу освіти, молоді та спорту  Уманської райдержадміністрації (травень 2019 р.), Подяки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2019 р.), Почесна грамота Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (травень 2021 р.).

   Статті у журналах з імпакт-фактором, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus або Web of Science:

   Human mental activity and its verbalization / Koval, V., Rozghon, V., Gontsa, I., Hryhorenko, T., Kolomiiets, I. Ad alta-journal of interdisciplinary research. 2021, Vol. 11, Issue 2, Page 71–75, Special Issue 22.

   Intertextuality as an Integral Component of Modern Ukrainian Discourse (on the Example of Literary and Journalistic Styles) / Torchynska Nataliia, Shymanska Viktoriia, Gontsa Iryna, Dudenko Olena. Postmodern Openings. 2021. Volume 12, Issue 4, рр. 255–271.

   Публікації в наукових виданнях:

   Гонца І., Розгон В. Матеріали до «Словника ойконімів Уманщини». Філологічний часопис : збірник наукових праць / гол. ред. О. Ю. Зелінська. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. Вип. 1 (10). С. 24–35.

   Гонца І., Молодичук О. Матеріали до «Словника ойконімів Уманщини». Філологічний часопис : збірник наукових праць / гол. ред. О. Ю. Зелінська. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. Вип. 1 (9). С. 3–15.

   Гонца І. С., Розгон В. В. Ойконіми Черкащини на -івц-і, -инц-і. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. Вип. 11 / Головний редактор М. Є. Скиба; відповідальний за випуск М. М. Торчинський. Хмельницький, 2017. С. 36–39.

   Гонца І. С., Розгон В. В. Стійкі сполучення слів  з компонентом Умань (Уманський) у сучасній українській мові. Українське мовознавство: міжвідомчий науковий збірник. Випуск 47/ 2. Київ.  2017. С. 7–12.

    Посібники:

   Сучасна українська літературна мова : навчально-методичний посібник / уклад. І.С. Гонца, В.В. Розгон. Умань : Візаві, 2021. 330 с.

   Українська ономастика: Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. / І. С. Гонца. Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. 170 с.

   Історія українського мовознавства: навчально-методичний посібник для дистанційного навчання / уклад.: І. С. Гонца. Умань: Візаві, 2020. 179 с.

   Загальне мовознавство: навчально-методичний посібник / уклад. І. С. Гонца. Умань : “Візаві”, 2019. 102 с.

   Сучасна українська літературна мова: навчально-методичний посібник для дистанційного навчання / уклад. І. С. Гонца, В. В. Розгон. Умань : Візаві, 2018. 338 с.

   Словник ойконімів Уманщини / І. С. Гонца. Умань : Візаві, 2017. 127 с.

   Науково-популярні публікації:

   Hontsa I. S. Singularia tantum place-names of Cherkasy oblast. Научен вектор на Балканите. 2020. Т. 4,  № 3(9). С.61–64. Text: eng., ukr. and rus. languages.

   Гонца І. С., Розгон В. В. Формальне вираження та значення особових форм дієслова в сучасній українській мові. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. Вип. 3. С. 38–41.

   Пунктуація / І. С. Гонца // Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / уклад. : І. Л. Шевчук (розділи І, ІІ), Н. І. Зарудняк (розділ ІІІ). Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. С. 196–201.

    

   Дата останньої зміни: 20 Жовтня, 2022