Скринька довіри

Ваше ім'я (обов'язково)

Тема

Ваше повідомлення

uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк

Фольклорна

Згідно  з навчальним планом фольклорна та етнографічна практики відбуваються після вивчення студентами  таких дисциплін: «Фольклор», «Українознавство» (І курс) «Етнографія України» (ІІ курс, спеціалізація «Українознаввство»).

Організацію та керівництво фольклорною та етнографічною практикою здійснюють викладачі кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання.

Під час практик реалізуються такі завдання:

навчальне – поглибити знання студентів з української народної словесності та традиційної народно-побутової культури;

наукове – виробити у студентів навички, технологію ведення наукового дослідження, уміння спостерігати, порівнювати, співставляти факти;

професійне  – формувати у студентів навички фольклориста й етнографа-збирача.

Мета етнографічної практики полягає у дослідженні традиційної матеріальної та духовної культури Черкаського краю.

Головним завданням практик є проведення фольклорно-етнографічних експедицій у населені пункти Черкаського краю.

Під час практик студенти-філологи роблять перші самостійні кроки на фольклорно-етнографічній  ниві, розкривають для себе специфіку живого фольклорного процесу, вчаться практично застосовувати здобуті теоретичні знання, поступово набувають необхідного для майбутньої професійної діяльності досвіду фольклористично-етнографічної праці в польових умовах.

Практики дають можливість найкраще вивчити історію, фольклор, культурно-побутові особливості конкретного населеного пункту, ознайомитися з його історичними пам’ятками та носіями народної творчості.

Студенти здійснюють пошукову роботу згідно з тематикою наукових досліджень науково-дослідної лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі» (керівник – професор  Наталія Петрівна Сивачук).

Тематика  досліджень фольклорно-етнографічних практик:

 • Фольклорна спадщина Черкаського краю.
 • Традиційна народно-побутова культура Черкаського регіону.
 • Народні промисли та ремесла Черкащини.
 • Народний розпис Черкащини.
 • Народні художники Черкащини.
 • Народні гончарі Черкащини.
 • Вишивка Черкащини, майстри вишивки.
 • Кобзарі та лірники Черкащини.
 • Календарна обрядовість Черкаського регіону.
 • Родинна обрядовість Черкаського регіону.
 • Родинне виховання: регіональний аспект.
 • Елітарні родини Черкащини.
 • Національно-патріотичне виховання засобами українознавства.
 • Козацькі традиції Черкаського регіону та ін.

 

На підсумковому етапі фольклорної та етнографічної практик відбуваються звіти студентів, які складаються з кількох етапів:

1) наукові виступи студентів за результатами практики на засіданні лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі»;

2) публічний концерт, на якому студенти відтворюють записані у селах пісні, танці й фрагменти стародавніх обрядів;

3) участь студентів у науковій студентській конференції.

Всі фольклорні й етнографічні матеріали, зібрані під час практик, постійно поповнюють фонди лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі». Впродовж останніх років було укладено науковий архів лабораторії, яким послуговуються студенти, вчителі, викладачі, науковці. На часі  картографування фольклорних текстів та явищ народної культури Уманщини.

За результатами практики укладаються посібники фольклорно-етнографічної спадщини досліджуваних сіл, виконуються наукові роботи.

Програма ФОЛЬКЛОРНА ПРАКТИКА – ФУФ 2019-2020

Методичні рекомендації фольклорна практика 2018

Запитальник ФОЛЬКЛОРНА ПРАКТИКА

 

09.06.2013