Скринька довіри

  Ваше ім'я (обов'язково)

  Тема

  Ваше повідомлення

  uk Українська

  Факультет української філології

  Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

  Друк Друк

  Фольклорна

  Згідно  з навчальним планом фольклорна та етнографічна практики відбуваються після вивчення студентами  таких дисциплін: «Фольклор», «Українознавство» (І курс) «Етнографія України» (ІІ курс, спеціалізація «Українознаввство»).

  Організацію та керівництво фольклорною та етнографічною практикою здійснюють викладачі кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання.

  Під час практик реалізуються такі завдання:

  навчальне – поглибити знання студентів з української народної словесності та традиційної народно-побутової культури;

  наукове – виробити у студентів навички, технологію ведення наукового дослідження, уміння спостерігати, порівнювати, співставляти факти;

  професійне  – формувати у студентів навички фольклориста й етнографа-збирача.

  Мета етнографічної практики полягає у дослідженні традиційної матеріальної та духовної культури Черкаського краю.

  Головним завданням практик є проведення фольклорно-етнографічних експедицій у населені пункти Черкаського краю.

  Під час практик студенти-філологи роблять перші самостійні кроки на фольклорно-етнографічній  ниві, розкривають для себе специфіку живого фольклорного процесу, вчаться практично застосовувати здобуті теоретичні знання, поступово набувають необхідного для майбутньої професійної діяльності досвіду фольклористично-етнографічної праці в польових умовах.

  Практики дають можливість найкраще вивчити історію, фольклор, культурно-побутові особливості конкретного населеного пункту, ознайомитися з його історичними пам’ятками та носіями народної творчості.

  Студенти здійснюють пошукову роботу згідно з тематикою наукових досліджень науково-дослідної лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі» (керівник – професор  Наталія Петрівна Сивачук).

  Тематика  досліджень фольклорно-етнографічних практик:

  • Фольклорна спадщина Черкаського краю.
  • Традиційна народно-побутова культура Черкаського регіону.
  • Народні промисли та ремесла Черкащини.
  • Народний розпис Черкащини.
  • Народні художники Черкащини.
  • Народні гончарі Черкащини.
  • Вишивка Черкащини, майстри вишивки.
  • Кобзарі та лірники Черкащини.
  • Календарна обрядовість Черкаського регіону.
  • Родинна обрядовість Черкаського регіону.
  • Родинне виховання: регіональний аспект.
  • Елітарні родини Черкащини.
  • Національно-патріотичне виховання засобами українознавства.
  • Козацькі традиції Черкаського регіону та ін.

   

  На підсумковому етапі фольклорної та етнографічної практик відбуваються звіти студентів, які складаються з кількох етапів:

  1) наукові виступи студентів за результатами практики на засіданні лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі»;

  2) публічний концерт, на якому студенти відтворюють записані у селах пісні, танці й фрагменти стародавніх обрядів;

  3) участь студентів у науковій студентській конференції.

  Всі фольклорні й етнографічні матеріали, зібрані під час практик, постійно поповнюють фонди лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі». Впродовж останніх років було укладено науковий архів лабораторії, яким послуговуються студенти, вчителі, викладачі, науковці. На часі  картографування фольклорних текстів та явищ народної культури Уманщини.

  За результатами практики укладаються посібники фольклорно-етнографічної спадщини досліджуваних сіл, виконуються наукові роботи.

  Програма ФОЛЬКЛОРНА ПРАКТИКА – ФУФ 2019-2020

  Методичні рекомендації фольклорна практика 2018

  Запитальник ФОЛЬКЛОРНА ПРАКТИКА

   

  Дата останньої зміни: 25 Жовтня, 2019