Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Григоренко Тетяна Володимирівна

   Григоренко Тетяна Володимирівна

   Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: професор кафедри

   2021 – доктор педагогічних наук; спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; тема дисертації: «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів-філологів в умовах освітньо-комунікативного середовища закладів вищої освіти» (диплом ДД № 011992 від 29 червня 2021 р.).

   2011 – доцент кафедри практичного мовознавства (атестат доцента 12ДЦ № 026320 від 20 січня 2011 р.).

   2006 – кандидат філологічних наук; спеціальність 10.02.01 – українська мова; тема кандидатської дисертації: «Етнографічна лексика і фразеологія у складі української літературної мови» (диплом ДК № 033796 від 13 квітня 2006 р.).

    

   Освіта:

   2000–2004 – аспірантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

   1998–2020 – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література»; кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач української мови і літератури (диплом з відзнакою ЕР №13636315 від 30 червня 2000 р.).

   1993–1998 – Уманський державний педагогічний інститут ім. П. Г. Тичини за спеціальністю «Українська мова і література»; кваліфікація: учитель української мови і літератури та народознавства (диплом з відзнакою ЕР 10635708 від 10 липня 1998 р.).

    

   Викладає навчальні дисципліни фахової підготовки: «Ділова українська мова», «Ділова українська мова та шкільне документознавство», «Українська наукова мова», «Технології навчання української мови».

    

   Сфера наукових інтересів: лексичні норми ділової мови; граматична парадигма частин мови в ділових паперах; етнографічна лексика та мовна картина світу українців; підготовка майбутніх учителів-філологів в умовах освітньо-комунікативного середовища ЗВО.

   Є автором статей у журналах з імпакт-фактором, які входять до міжнарожних наукометричних баз даних Web of Science, монографій, наукових праць в Україні і закордоном, укладачем навчально-методичних посібників.

   Член Міжнародної асоціації сучасної освіти, науки та культури (із 2020 р.).

   Член редколегії «Збірника наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини», внесеного до переліку наукових фахових видань України (2015–2019 рр.).

   Член редколегії наукового видання «Наука. Освіта. Молодь» (Умань, із 2022 р.)

   Керівник студентського наукового гуртка «Функціональні аспекти сучасної української мови» (2014–2021 рр.).

   Підготувала переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови, літератури (з методикою їх викладання) – Пивовар Л., диплом ІІ ступеня, Київ, 2021 р.

    

   Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:

   2022 – Український інститут науково-технічної експертизи та інформації, підвищення кваліфікації за програмою онлайн-семінару «Цифрова наука та інструменти для роботи з текстовими даними» (2 академічні години) – сертифікат від 27 вересня 2022 р.

   2021 – Волинський національний університет імені Лесі Українки, підвищення кваліфікації за програмою науково-практичного семінару «Лінгвостилістика ХХІ століття: стан і перспективи» в обсязі 15 академічних годин (0,5 кредитів ЄКТС) – свідоцтво н/с № 391/21 від 29 червня 2021 р.

   2020 – Сумський державний університет, підвищення кваліфікації за програмою «Діджиталізація бібліотечної справи: інструменти та методи реалізації» в обсязі  2 кредитів ЄКТС (свідоцтво № 05408289/1762-20  від 09 жовтня 2020 р.)

   2017 – гуманітарний факультет університету Порто (Португалія), міжнародне стажування в межах проєкту Mobileplus2 Erasmus.

    

   Нагороди: Грамоти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2008 р., 2011 р.), Подяка Міністерства освіти і науки України  (2015 р., 2021 р.),  Подяка  Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2015 р., 2021 р.), Грамота Міністерства освіти і науки України (2021 р.).

    

   Статті у журналах з імпакт-фактором, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus або Web of Science:

   Prospective Directions of Using Multimedia Technologies in the Training of Future Specialists. / T. Grygorenko etc.  IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. 2022. 22(6), Р.739–746.

   Human mental activity and its verbalization / Koval, V., Rozghon, V., Gontsa, I., Hryhorenko, T., Kolomiiets, I. Ad alta-journal of interdisciplinary research. 2021, Vol. 11, Issue 2, Page 71–75, Special Issue 22.

   The Training of Future Teachers for Innovative Teaching Activities /  T. Grygorenko etc. Postmodern Openings. 2021. № 12 (1). P. 22–38.

   Improving of Educational Programs for the Formation of Information and Communication Competence of Teachers / T. V. Grygorenko etc. Propositos y representaciones. 2021. Vol. 9, SPE(2).

   Developing Healthcare Competency in Future Teachers / T. V. Grygorenko etc. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2020. Vol. 12, Issue 3. Р. 24–43.

    

   Публікації в наукових виданнях:

   Orientation of higher education institutions on the enrichment of national-historical, cultural-educational traditions for the development of human capital / T. Grygorenko etc. Věda a perspektivy. 2022. № 8 (15). P. 70–80.

   Improving the would-be teachers of philology training in the educational and communicative environment of institutions of higher education / Grygorenko Tetyana Vladimirovna, Koval Valentina Alexandrovna, Zakharevych Mykola Anatoljevich. Хуманитарни балкански изследвания. 2021. Том 5.№ 2 (12). С. 10-15.

   Ethnocultural potential of the meaning of words (wreath – crown). Научен вектор на Балканите, 2020. № 3 (9). P. 53–56.

   The levels of formation of Ukrainian university students personal self-determination in higher education /  Grygorenko Т. etc. Humanities & Social Sciences Reviews. 2020. № 8 (3). Р. 489–497.

   Використання технології контекстного навчання у формуванні комунікативно-педагогічної компетентності майбутніх учителів-філологів. Молодь і ринок. Дрогобич, 2020. 5 (184). С. 67–71.

   Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів-філологів в умовах освітньо-комунікативного середовища закладів вищої освіти. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань, 2020. 4. С. 120–127.

   Організація та проведення дослідження ефективності системи підготовки майбутніх учителів-філологів в умовах освітньо-комунікативного середовища ЗВО. Молодь і ринок. Дрогобич, 2020, 6/7 (185–186). С. 85–88.

   Проєктування моделі освітньо-комунікативного середовища професійної підготовки учителів-філологів ЗВО. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми, 2020. 7 (101). С. 44–55.

   Удосконалення підготовки майбутніх учителів-філологів в умовах освітньо-комунікативного середовища закладу вищої освіти. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Сєвєродонецьк, 2020. 4 (97). С. 55–66.

   Формування майбутнього вчителя-філолога в умовах освітньо-комунікативного середовища ЗВО. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми, 2020. 9 (103), С. 145–156.

   До проблеми формування інформаційно-комунікативної компетентності студентів-філологів / Григоренко Т. В., Захаревич М. А. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Умань, 2020. 2 (4). С. 25–32.

   Саморозвиток студентів в мультимедійному освітньому середовищі з погляду гуманістичної педагогіки / Григоренко Т. В., Захаревич М. А.  Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2020. 2 (22). С.185–192.

   Професійна підготовка вчителів-філологів в американських закладах вищої освіти / Григоренко Т. В., Коваль В. О. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань, 2020. 3. С. 36‒44.

   The US models of professional training for language teachers. Comparative Professional Pedagogy. Khmelnytsk, 2020. 10 (2–3). С. 54-61.

    

   Монографії:

   Підготовка майбутніх учителів-філологів в умовах освітньо-комунікативного середовища закладів вищої освіти. Хмельницький: Бідюк Є. І., 2020. 360 с.

   Етнографічна лексика і фразеологія у складі української літературної мови. Умань: Жовтий О.О., 2010. 216 с.

    

   Посібники:

   Технології навчання української мови. Умань: Візаві, 2020. 196 с.

   Ділова українська мова. Умань: Візаві, 2017. 94 с.

   Ділова українська мова: лабораторні роботи : посіб. для студ. ф-ту укр. філол. денної та заочної форми навч. / уклад. Т. В. Григоренко. Умань, 2015. 102 с.

   Ділова українська мова: самостійна робота студента : посіб. для студ. ф-ту укр. філології / уклад. Т. В. Григоренко. Умань : Жовтий О. О., 2015. 123 с.

    

   Науково-популярні публікації:

   Структура освітньо-комунікативного середовища закладів вищої освіти. Шістдесят восьмі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки: матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Львів, Україна – м. Переворськ, Польща, 27–28 вересня 2022 р.). ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. Львів : ФОП Шпак В. Б. С. 89–94.

   Досвід підготовки майбутніх учителів-філологів у країнах Європейського Союзу. Актуальні проблеми прикладної лінгвістики : (дата звернення: 10.05.2021).

   Застосування інноваційних технологій навчання у підготовці студентів-філологів: психодидактичний підхід. Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти : матеріали  IV Міжнар. наук.-практ.  конф., 7 верес. 2020 р. Умань : Візаві, 2020.  С. 55–56.

   Застосування методу тестування з використанням інтернет-технологій. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури : матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару. Умань : Візаві, 2020. С. 37–39.

   Технології розвитку творчих здібностей студентів-філологів. Сучасні проблеми обдарованості особистості : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. Умань : Візаві, 2020. С. 41–43.

   Підвищення мотивації до професійно-комунікативної діяльності майбутніх учителів-філологів технологією портфоліо. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури : матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару, 10 лютого 2018 р. Умань : Візаві, 2019. С. 78–79.

   Психодидактичні аспекти створення та функціонування комунікаційно-інформаційного освітнього середовища для студентів-філологів. Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Умань : Візаві, 2018. С. 17–19.

   Технології функціонування комунікаційно-інформаційного освітнього середовища для студентів-філологів. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 24 лист. 2018 р. Умань : Візаві,  2018. С. 21–22.

   Інформаційно-комунікаційне середовище як основний складник професійної підготовки майбутніх учителів-філологів. Innovationsand Modern Technologyinthe Education System: Contributionof Poland And Ukraine : proceedings of International scientificand practical conference. Sandomierz : Humanities and Natural Sciences University in Sandomierz, 2017. P. 123–125.

   Освітньо-комунікативне  середовище ВНЗ. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 21 верес. 2017 р. Умань : Візаві,  2017. С. 17–20.

   Особливості конструювання тестів для вимірювання рівнів сформованості комунікативної компетентності. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури : матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару. Умань : Жовтий О. О., 2017. С. 67–68.

   Роль інформаційно-комунікаційного середовища у професійній підготовці майбутніх учителів-філологів. Modern methods, innovationsand operational experienceinthe fieldof pychologyand pedagogics : proceedings of International research and practice conf. Lublin : Baltija Publishing, 2017. P. 133–136.

   Дата останньої зміни: 20 Жовтня, 2022