Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Розгон Валентина Володимирівна

   Розгон Валентина Володимирівна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: завідувач кафедри

   2003 – доцент кафедри української мови (атестат доцента ДЦ № 007075 від 18 лютого 2003 р.).

   2000 – кандидат філологічних наук; спеціальність 10.02.01 – українська мова; тема кандидатської дисертації: «Синтаксичні функції фразеологічних одиниць у структурі речення» (диплом ДК № 007379 від 27 червня 2000 р.).

    

   Освіта:

   1996–1999  – аспірантура Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

   1988–1993 – Миколаївський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Українська мова та література»; кваліфікація вчителя української мови та літератури (диплом з відзнакою ФВ № 825682 від 25 червня 1993 р.).

    

   Викладає навчальні дисципліни фахової підготовки: «Сучасна українська літературна мова (морфологія)»; вибіркові: «Лінгвістичний розбір».

    

   Сфера наукових інтересів: фразеологія і морфологія сучасної української мови, лінгвостилістика тексту.  

   Голова навчально-методичної ради Уманської державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2016–2022 рр.).

   Член галузевої комісії ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови (Київ, 2021 р.; Умань, 2018–2020 рр.)

   Член журі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2018–2021 рр.).

   Член редколегії збірника наукових праць студентів, магістрантів, викладачів «Науковий часопис Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру» (Умань, 2018 р.); наукового журналу «Філологічний часопис» (Умань, 2014–2015 рр.; 2017–2018 рр.); студентського збірника наукових праць «Актуальні проблеми лінгвістики та лінгводидактики» (Умань, 2016–2022 рр.).

   Автор багатьох наукових і науково-популярних праць, укладач навчально-методичних посібників та методичних вказівок.

    

   Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:

   2021 – Уманський державний педагогічний університет; міжнародний тренінг «Школа формування емоційного інтелекту: формування педагогічної стресостійкості» тривалістю 30 год / 1 ЄКТС (свідоцтво № 59 від 21 травня 2021 р.).

   2021 – Уманський державний педагогічний університет; міжнародний тренінг «Лінгвотерапія: розвиток літературних здібностей» тривалістю 30 год / 1 ЄКТС (свідоцтво № 53 від 20 травня 2021 р.).

   2020 – Хмельницький національний університет (довідка № 19/2020 від 30.06.2020 р.).

    

   Нагороди:

   Почесна грамота і грамота МОН України (2007 р., 2013 р.); Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2009 р.); Почесні грамоти Черкаської облдержадміністрації (2006 р.), голови Черкаської обласної ради (2011 р.); Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації (2007 р., 2009 р., 2010 р.); Почесні грамоти Виконавчого комітету Уманської міської ради (2005 р.), Уманської районної ради (2014 р.); Грамота за підготовку переможця в обласному етапі Міжнародного конкурсу української мови імені Петра Яцика та з нагоди відзначення Дня науки (2011 р.);

    

   Статті у журналах з імпакт-фактором, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus або Web of Science:

   Human mental activity and its verbalization / Koval, V., Rozghon, V., Gontsa, I., Hryhorenko, T., Kolomiiets, I. Ad alta-journal of interdisciplinary research. 2021, Vol. 11, Issue 2, Page 71–75, Special Issue 22.

    

   Публікації в наукових виданнях:

   Складні прикметники як засіб створення художнього образу (на матеріалі роману П. Загребельного «Роксолана»). Актуальні проблеми філології та перекладознавства: науковий журнал. Випуск № 24. Хмельницький, 2022. С.78–83.

   Формування стилістичної компетентності майбутнього вчителя-філолога засобами фразеологічної виразності української мови / Коломієць І., Розгон В. Збірник наукових праць УДПУ. Умань, 2020.  С. 65–77

   Синонімічні дієслівні лексеми на позначення інтелектуальної діяльності людини (на матеріалі твору Михайла Слабошпицького «Українець, який відмовився бути бідним») / Розгон В. В., Тиховська І. С. Актуальні проблеми філології та перекладознаства: зб. наук. праць. / гол. ред. М. Є. Скиба, відп. за вип. І. Б. Царалунга. Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2019. С. 30–35.

   Стійкі сполучення слів з компонентом Умань (Уманський) у сучасній українській мові / І. С. Гонца, В. В. Розгон. Українське мовознавство: міжвідомчий науковий збірник. Випуск 47/2. Київ, 2017. С. 7–12.

   Ойконіми Черкащини на -івц-і, -инц-і / І. С. Гонца, В. В. Розгон. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. Вип. 11 / Головний редактор М. Є. Скиба; відповідальний за випуск М. М. Торчинський. Хмельницький, 2017. С. 36–39.

   Матеріали до «Словника ойконімів Уманщини» / І. Гонца, В. Розгон. Філологічний часопис: збірник наукових праць / гол. ред. О. Ю. Зелінська.   Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. Вип. 2 (10). С. 24–35.

    

   Монографії:

   Антропологічний спектр української фразеології / Коломієць І., Розгон В. Людина в мові і тексті : колективна монографія / Жила Т. І., Зелінська О. Ю., Тищенко Т. М. [та ін.] ; за заг. ред. проф. О. Ю. Зелінської. Умань : Візаві, 2020. С. 100–124.

    

   Посібники:

   Лінгвістичний розбір: навчально-методичний посібник / уклад. І. В. Лукіянчук, В. В. Розгон. Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. 270 с.

   Сучасна українська літературна мова : навчально-методичний посібник / уклад. І. С. Гонца, В. В. Розгон. Умань : Візаві, 2021. 373 с.

   Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Синтаксис: навч.- метод. посібник / уклад. В. В. Розгон, В. О. Шиманська. Умань : Візаві, 2021.  352 с.

   Узагальнювальний курс української мови: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти ОС «магістр» / уклад. В. В. Розгон. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 212 с.

   Сучасна українська літературна мова. Морфологія: навчально-методичний посібник для студентів-філологів вищих навчальних закладів освітнього ступеня «бакалавр» / уклад. В. В. Розгон. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 368 с.

   Сучасна українська літературна мова. Морфологія: навчально-методичий посібник для студентів-філологів вищих навчальних закладів освітнього ступеня «бакалавр» / уклад. В. В. Розгон, І. С. Тиховська.  Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 298 с.

   Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Синтаксис: навчально-методичний посібник для студентів-філологів вищих навчальних закладів освітнього ступеня «бакалавр» / уклад. В. В. Розгон, В. О. Шиманська. Умань:  ВПЦ «Візаві», 2019. 292 с.

   Сучасна українська літературна мова (Фонетика. Фонологія. Графіка. Орфографія. Морфеміка. Словотвір. Лексикологія. Фразеологія. Іменник.): навчально-методичний комплекс / уклад. І. С. Гонца, В. В. Розгон. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 364 с.

   Узагальнювальний курс української мови: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти ОС «магістр» / уклад. В. В. Розгон. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 213 с.

   Сучасна українська літературна мова: навчально-методичний посібник для дистанційного навчання / уклад. І. С. Гонца, В. В. Розгон. Умань : «Візаві»,  2018. 338 с.

   Сучасна українська літературна мова: навчально-методичний посібник для дистанційного навчання // І. С. Гонца, В. В. Розгон.  Умань: «Візаві»,  2018. 336 с.

   Сучасна українська літературна мова. Морфологія: навчально-методичний посібник для студентів-філологів вищих навчальних закладів освітнього ступеня «бакалавр» / уклад. В. В. Розгон.  Умань:  ВПЦ «Візаві», 2018. 192 с.

   Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Синтаксис: навчально-методичний посібник для студентів-філологів вищих навчальних закладів освітнього ступеня «бакалавр» / уклад. В. В. Розгон, В. О. Шиманська.  Умань:  ВПЦ «Візаві», 2018. 185 с.

   Сучасна українська літературна мова: навчально-методичний посібник для дистанційного навчання / уклад. І. С. Гонца, В. В. Розгон.  Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. 225 с.

   Сучасна українська літературна мова : навчально-методичний посібник для студентів-філологів напряму підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література / уклад. І. С. Гонца, В. В. Розгон.  Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. 178 с.

   Сучасна українська літературна мова : навчально-методичний посібник / уклад. І. С. Гонца,  В. В. Розгон.   Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. 149 с.

   Розгон В. В., Шевчук І. Л. Сучасна українська літературна мова. Морфологія: навчально-методичний посібник. Частина ІІ. Умань: ФОП Жовтий О.О. 2017. 222 с.

   Сучасна українська літературна мова. Морфологія: навчально-методичний посібник / уклад. В. В. Розгон. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. 155 с.

    

   Методичні рекомендації:

   Методичні вказівки із «Лінгвістичного розбору» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр»; уклад. В. В. Розгон. Умань : Візаві. 2022. 92 с.

   Сучасна українська літературна мова: методичні рекомендації до лабораторних робіт студентів-філологів вищих навчальних закладів / уклад. В. В. Розгон. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. 47 с.

   Сучасна українська літературна мова. Морфологія: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для студентів-філологів вищих навчальних закладів освітнього ступеня «бакалавр» / уклад. В. В. Розгон. Умань:  ВПЦ «Візаві», 2017. 78 с.

    

   Науково-популярні публікації:

   Почесний професор Уманського педуніверситету. Ми пам’ятаємо : електроний лінгвомеморіальний альманах : матеріали круглого столу Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми філології: історія та сучасність» / упоряд. Торчинський М. М. Хмельницький, 2021. С. 18–20.

   Семантично співвідносні дієслова руху/переміщення (на матеріалі твору Михайла Слабошпицького «Українець, який відмовився бути бідним») / Розгон В. В., Тиховська І. С. Матеріали Міжнародної науково-практичної заочної інтернет-конференції «Філологічна освіта: компетентнісна парадигма». Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. С. 143–145.

   Формальне вираження та значення особових форм дієслова в сучасній українській мові / Гонца І. С., Розгон В. В. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. Вип. 3. С. 38–41.

   Семантичні властивості фразеологізмів української мови / Гонца І. С., Розгон В. В. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / уклад. : В. І. Авраменко (розділи I, II), Н. І. Зарудняк (розділ III). Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 2. С. 77–82.

   Дієслово. Особливі форми дієслова / Розгон В. В. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / уклад. : І. Л. Шевчук (розділи І, ІІ), Н. І. Зарудняк (розділ ІІІ). Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. С. 157–171.

   Морфологічні форми вираження предикативності ад’єктивних фразеологізмів сучасної української мови / І. І. Коломієць, В. В. Розгон.  Слов’янські мови: історія та сучасність : тези доповідей та повідомлень.  Вип. 2.  Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. С. 47–52.

    

    

    

    

    

    

   Дата останньої зміни: 20 Жовтня, 2022