Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Середня освіта (Українська мова і література). Спеціальна освіта

   ID: 34719

   Ступінь вищої освіти: бакалавр

   Тип освітньої програми: освітньо-професійна

   Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка

   Спеціальність: 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

   Предметна спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

   Освітня кваліфікація: бакалавр середньої освіти

   Освітня програма запроваджена з 2016 року.

    Мета освітньої програми: підготувати компетентного вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури, який володіє концептуальними науковими та практичними знаннями, поглибленими когнітивними і практичними уміннями/навичками, новітніми технологіями навчання, виявляє здатність вирішувати складні завдання і проблеми в галузі освіти, підвищувати свій фаховий рівень, нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних ситуаціях професійної діяльності та/або навчання.

    Особливості освітньої програми. Програма вимагає проведення виробничої практики в закладах спеціальної освіти або в спеціальних класах закладів загальної середньої освіти, розширює можливості працевлаштування випускників в різнотипних освітніх закладах, які забезпечують здобуття базового рівня загальної середньої освіти або спеціальної освіти.

    Академічні права випускників програми. Можливість навчатися на другому (магістерському) рівні вищої освіти за освітньою програмою «Середня освіта. (Українська мова і література). Спеціальна освіта»  або за іншими програмами спеціальності 014 Середня освіта чи спорідненими спеціальностями.

    Професійні права випускників програми. Випускники програми можуть займати такі посади: вчитель закладу загальної середньої освіти, вчитель закладу спеціалізованої освіти, вчитель закладу спеціальної освіти, фахівець з питань молоді (молодіжний працівник), методист закладу позашкільної освіти, організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми, педагог-організатор, асистент вчителя спеціальної освіти, асистент вчителя, фахівець спеціальної освіти, асистент вчителя спеціальної освіти, асистент викладача професійної (професійно-технічної) освіти.

    Актуальна електронна адреса: kummn@udpu.edu.ua

   Рецензія – відгук про ОП

   Наказ про зміну гаранта

   Дата останньої зміни: 27 Листопада, 2023