Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Лукіянчук Інна Володимирівна

   Лукіянчук Інна Володимирівна

   Посада: викладач кафедри

   Освіта:

   2022 – аспірантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

   2017 – 2018 – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю: «Середня освіта (Українська мова і література)», кваліфікація: «Викладач української мови і літератури» (Диплом з відзнакою М18 №104638).

   20162017 – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за  спеціальністю: «Середня освіта», кваліфікація: «Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури, вчитель англійської мови» (Диплом з відзнакою С17 №095037).

   20122016 – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за напрямом підготовки «Філологія», кваліфікація вчителя української мови і літератури (Диплом  В16 № 204563).

   Викладає навчальні дисципліни фахової підготовки: «Медіаграмотність», «Методика навчання української мови в базовій школі», «Методика навчання української мови в закладах профільної середньої освіти», «Практикум з методики навчання української мови».

   Тема наукового дослідження: «Підготовка майбутніх учителів української мови та літератури до творчого застосування освітніх Інтернет-ресурсів».

   Інформація про стажування, підвищення кваліфікації: 

   2022 – підвищення кваліфікації за освітньо-професійної програмою «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів» в Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (180 год.) – свідоцтво про підвищення кваліфікації № СП 35830447/1493-22.

   2022Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, підвищила кваліфікацію за темою: «Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в мовах відкритого університету післядипломної освіти» в обсязі 12 академічних годин (0,4 кредити ЕСТS) – сертифікат № 0102/22К від 22 червня 2022 р.

   Нагороди: Грамота Первинної профспілкової організації Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2021 р.), Почесна грамота Первинної профспілкової організації Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2022 р.).

   Статті у журналах з імпакт-фактором, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus або Web of Science:

   Formation of a Professional Communication Culture Among the Students Using Information Technologies / Vakulyk, I., Koval, V., Lukiianchuk, I., Romanenko, N., Grygorenko, T., Balalaieva, O., & Oros, I. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. 2022. 22(9). Рр. 75–82.

   Публікації в наукових виданнях:

   Дидактичні можливості інформаційних технологій у підготовці майбутніх вчителів української мови.  Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2022. Вип. 1 (25). С. 145–156.

   Інформаційні та комунікаційні технології як засоби підвищення навчальної активності майбутніх вчителів української мови. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Серія: Педагогіка і психологія. 2022. № 69. С. 18–26.

   Посібники:

   Лінгвістичний розбір : навч.-метод. посіб. / уклад.: І. В. Лукіянчук, В. В. Розгон. Умань : Візаві, 2021. 259 с.

   Науково-популярні публікації:

   Мультифакторна модель творчо обдарованої особистості / Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. Львів, 2022.

   Особливості вивчення та застосування ІКТ у процесі навчання української мови / Матеріали Всеукраїнської науково-практичній інтернет-конференції «ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ВІДКРИТОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ». Київ, 2022.

    

   Дата останньої зміни: 21 Жовтня, 2022