Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (польська))

   ID: 33982

   Ступінь вищої освіти: магістр

   Тип освітньої програми: освітньо-професійна

   Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка

   Спеціальність: 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

   Предметна спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

   Освітня кваліфікація: магістр середньої освіти

   Освітня програма запроваджена з 2016 року.

    Мета освітньої програми: підготувати компетентного вчителя української мови і літератури, польської мови і зарубіжної літератури в освітніх закладах для здобуття повної загальної середньої освіти, який володіє фундаментальною теоретичною базою фахових дисциплін, новітніми технологіями навчання та навичками практичного застосування їх, спроможного вирішувати складні професійні завдання, розв’язувати проблеми комплексного характеру в галузі освіти та в професійній діяльності, готового постійно підвищувати свій фаховий рівень, інтегруватися у світовий освітній простір.

    Особливості освітньої програми. Комплексна підготовка вчителя української мови та літератури, польської мови та зарубіжної літератури за ОП вимагає додаткової виробничої (педагогічної) практики з польської мови. Навчання проводять двома мовами – українською і польською. Передбачена кредитна та ступенева міжнародна академічна мобільність здобувачів освіти.

    Академічні права випускників програми. Можливість продовжувати навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

    Професійні права випускників програми. Працевлаштування за фахом у закладах загальної, спеціалізованої, позашкільної освіти, в установах та організаціях у сфері освіти.

    Актуальна електронна адреса kummn@udpu.edu.ua 

   Рецензія – відгук про ОП

   Рецензія – відгук про ОП

   Наказ про зміну гаранта ОП (2023)

   Дата останньої зміни: 27 Листопада, 2023