Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (англійська))

   ID: 29641

   Ступінь вищої освіти: магістр

   Тип освітньої програми: освітньо-професійна

   Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка

   Спеціальність: 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

   Предметна спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

   Освітня кваліфікація: магістр середньої освіти

   Освітня програма запроваджена з 2016 року.

    Мета освітньої програми: формувати в здобувачів вищої освіти здатності до застосування сучасних наукових здобутків у галузі освіти в майбутній професійній діяльності або в процесі навчання, до ефективного провадження мовознавчих та літературознавчих досліджень, інноваційної педагогічної діяльності, розв’язання освітніх проблем у нових або незнайомих середовищах; набути досвіду управління складними і непередбачуваними освітніми процесами в закладах, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти; нести відповідальність за внесок до професійних знань і практики; продовжувати навчання з високим ступенем автономії

   Особливості освітньої програми. Реалізація програми двома мовами – українською та англійською; програма вимагає додаткової виробничої (педагогічної) практики з англійської мови; вона розширює можливості працевлаштування випускників у різнотипних освітніх закладах, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти; передбачена можливість національної та міжнародної кредитної мобільності здобувачів освіти.

    Академічні права випускників програми. Можливість продовжувати навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

    Професійні права випускників програми. Працевлаштування за фахом у закладах загальної, спеціалізованої, позашкільної освіти, в установах та організаціях у сфері освіти.

    Актуальна електронна адресаkulumn@udpu.edu.ua

   Рецензія – відгук про ОП

   Рецензія – відгук про ОП

   Рецензія – відгук про ОП

   Наказ про зміну гаранта ОП (2021)

   Наказ про зміну гаранта ОП (2023)

   Дата останньої зміни: 13 Червня, 2024