Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Пархета Любов Петрівна

   Пархета Любов Петрівна

   Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   2011 – доцент кафедри української літератури та українознавства (атестат доцента ДЦ № 027051 від 20 січня 2011 р.).

   2006 – кандидат педагогічних наук; спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; тема кандидатської дисертації: «Українська література як навчальний предмет у спадщині В.О. Сухомлинського» (диплом ДК № 036295 від 12 жовтня 2006 р.).

   Освіта:

    1999–2003 – аспірантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

   1976–1980 – Запорізький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Українська мова і література»; кваліфікація: вчитель української мови і літератури середньої школи (диплом Г-ІІ № 215551 від 23 червня 1980 р.).

     Викладає навчальні дисципліни фахової підготовки: «Методика навчання української літератури», «Технології сучасного уроку української літератури».

    Сфера наукових інтересів: сучасні методики навчання української літератури в ЗЗСО та вищих закладах освіти, методичні стратегії сучасного уроку літератури.

   Є автором наукових та навчально-методичних праць.

    Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:

   2018 –  курси підвищення кваліфікації в Національній академії педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральному інституті післядипломної освіти (Свідоцтво  СП 35830447 /916 -18 від 09.06.2018 року)

   2021 – цикл вебінарів «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science»

   2021 – закордонне стажування  «Soft skills development in teaching professional training в Західно-Фінляндському Коледжі (Сертифікат № 081321-056)

   Публікації в наукових виданнях:

   Вивчення творчості Миколи Бажана на уроках літератури рідного краю.                   Філологічний часопис. Збірник наукових праць. О.Зелінська (гол. ред.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. Вип.2(10). С. 292-298.

    Інноваційні технології формування мовленнєвої компетентності майбутніх педагогів. Збірник наукових праць Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Вип. 2. МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини.[ голов. ред. С.В. Совгіра].Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С. 6-13.

   Інноваційні прийоми роботи над художнім твором. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Випуск 20. МОН України, Уманський держ. пед.. ун-т імені Павла Тичини.[ голов. ред. І.І. Демченко].Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С. 6-12.

   Формування фахової компетентності у студентів-філологів у процесі самоаналізу уроку. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Випуск 22. МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини [голов. ред. І. І. Демченко]. Умань: ВЦП «Візаві», 2020. С.

                 Самостійна робота студентів-філологів із методики навчання української літератури як важлива складова фахової підготовки.  Збірник наукових праць Уманський держ. пед.. ун-т імені Павла Тичини. Випуск 4 .Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. С. 112–119

   Монографії:

   Українська література як навчальний предмет у спадщині В.О. Сухомлинського: монографія. МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. – 216 с.

    Посібники:

   Методика навчання української літератури в термінах: навчально-методичний посібник. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 70 с.

   Методика викладання української літератури у ВНЗ: Навчально-методичний посібник. Видання друге. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 199 с.

   Курсові та кваліфікаційні роботи з курсу «Методика навчання української літератури»: навчально-методичний посібник. МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. – 102 с.

    

    

   Дата останньої зміни: 23 Лютого, 2022