Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Лопушан Тетяна Володимирівна

   Лопушан Тетяна Володимирівна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   2005 – доцент кафедри української літератури та народознавства (атестат доцента ДЦ № 010377 від 17 лютого 2005 р.).

   2001 – кандидат філологічних наук; спеціальність 10.01.01 – українська література; тема кандидатської дисертації: «Мала» проза Ореста Авдиковича і розвиток західноукраїнської новелістики 90-х років ХІХ століття – 1900-х років» (диплом ДК № 011412 від 4 липня 2001 р.).

   Освіта:

   2014–2017 – докторантура Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

   1997–2000 – аспірантура Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

   1992–1995 – Український державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «Українська мова і література»; кваліфікація: вчитель української мови і літератури (диплом ЛБ № 003125 від 20 червня 1995 р.).

   1986–1990 – Уманський державний педагогічний інститут ім. П. Г. Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика початкової освіти»; кваліфікація: вчитель початкових класів (диплом УВ № 970240 від 30 червня 1990 р.).

    Викладає навчальні дисципліни фахової підготовки: «Історія української літератури», «Філософія та методологія літературознавчих досліджень».

    Сфера наукових інтересів: стильові особливості та естетична природа української літератури першої половини ХХ століття, методологічні стратегії сучасного літературознавства.

   Є автором наукових та навчально-методичних праць.

   Член редколегії наукового видання «Філологічний часопис» (Умань).

    Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:

   2017 – закордонне стажування в Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (м. Ченстохова, Польща;

   2018 – тренінг «Управління освітнім проектом: від ідеї до залучення грантів»

   2021 – цикл вебінарів «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science»

   2021 – курси підвищення кваліфікації УДПУ

   Публікації в наукових виданнях:

   Рустикальні інтенції в творчості Івана Франка. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Cерія: Філологія. Науковий збірник № 26. Том 1. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С.41-45.

   Особливості розкриття ролі і місця українського селянства в соціальній ієрархії Австро-Угорщини в прозовому доробку Івана Франка. Південний архів (філологічні науки): Зб. наук. праць. Херсон: Херсонський державний педагогічний університет. № 70/2017. С.39-43.

   Особливості зображення комунікативного розриву між інтелігенцією і народом в повісті Б. Грінченка «Сонячний промінь». Наукові праці Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 43. Камʼянець-Подільський: «Аксіома», 2017. С.34-37.

   Тарас Шевченко у фактах, легендах та серцях уманців. Шевченків світ. Науковий щорічник. Випуск 12. 2019. С. 150–155.

   Проблема жіночої емансипації у творах Івана Франка та Стефана Жеромського. Філологічний часопис : науковий журнал. О. Зелінська (гол. ред.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. 1 (15). С.115-123.

   Рустикальна візія колгоспного буття в романістиці Михайла Стельмаха. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Cерія: Філологія. Науковий збірник № 47. Том 3. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 30–34.

   Посібники:

   Українська модерна література (кінець ХІХ – початок ХХ століття) : навчально-методичний посібник для студентів філологічних спеціальностей. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 164 с.

   Історія української літератури першої половини ХХ століття: навчально-методичний посібник для студентів філологічних спеціальностей. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 156 с.

   Українська література кінця ХІХ – початку ХХ століття : навчально-методичний посібник для студентів філологічних спеціальностей. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. – 284 с.

   Філософія та методологія літературознавчих досліджень: навчально-методичний посібник для магістрів філологічних спеціальностей. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. 142 с.

    

   Дата останньої зміни: 23 Лютого, 2022