Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Система забезпечення якості

   Система внутрішнього забезпечення якості передбачає : контроль за кадровим, матеріально-технічним і  навчально-методичним забезпеченням освітньої діяльності; за якістю проведення навчальних занять; за якістю знань здобувачів вищої освіти; забезпечення академічної мобільності здобувачів вищої освіти; наявність інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом; здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; запровадження системи запобігання академічного плагіату в освітньому середовищі.

   Структура системи забезпечення якості факультету філології та журналістики 

   Положення про групи зі змісту та якості освіти

   Група зі змісту та якості освіти

   План роботи Групи зі змісту та якості освіти 2023-2024 н. р.

   Витяг із протоколу № 1  від 20 жовтня 2023 року

   15.12.2021