Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Soft Skills

   Що означає термін «soft skills»?

   Що означає термін «soft skills»?

   Термін «soft skills» походить з англійської мови і найчастіше перекладається як «м’які» навички (компетенції). Утім, інколи трапляються й інші переклади. Наприклад, універсальні, соціальні (внутрішньо- та міжособистісні (соціально-емоційні) навички. Цей термін протиставляється «hard skills» («жорстким», або вузькопрофесійним навичкам).

   Для чого потрібні «soft skills»?

   Для чого потрібні «soft skills»?

   Актуальність розвитку «soft skills» зумовлена тим, що на сучасному етапі суспільного розвитку, який характеризується динамічними інноваційними процесами, змінюється погляд на професіограму молодого фахівця. Сьогодні роботодавці вимагають від своїх працівників не лише високого рівня професійних знань, умінь і навичок, а й таких навичок, як комунікабельність, уміння працювати в мультидисциплінарних командах, здатності до адаптації, до самоорганізації, володіння критичним мисленням тощо. Розвинені «soft skills» необхідні і для повсякденного життя, і для професійної діяльності. Наукові дослідження дають підстави стверджувати, що професійна успішність спеціаліста значною мірою визначається «soft skills». Для кар’єрного зростання потрібно починати їх застосовувати з найнижчих щаблів професійного зростання і постійно розвивати.

   Чим відрізняються «soft skills» і «hard skills»?

   Чим відрізняються «soft skills» і «hard skills»?

   Відмінність «soft skills» від «hard skills» полягає в способах оволодіння ними. Якщо визначальним для формування «hard skills» є засвоєння освітніх програм різних галузей, то «м’які» навички неможливо засвоїти з книжок раз і назавжди, оскільки умови життя та професійної діяльності сучасної людини постійно змінюються і ставлять перед нею нові виклики. Набуті за допомогою формальної освіти знання статичні, а тому швидко стають неактуальними. У сучасному світі головне – це вміння здобувати, оцінювати та інтерпретувати інформацію, а також ділитися нею з іншими. Саме комплекс цих навичок визначають як «soft skills».

   Які «soft skills» варто розвивати?

   Які «soft skills» варто розвивати?

   Здатність до комплексного багаторівневого вирішення проблем (Complex problem solving)

   Це означає, що людина повинна усвідомлювати суть проблем і розбиратися з причиною, а не з наслідком. Тому найбільш затребувані в сучасному суспільстві ті фахівці, які володіють системним, цілісним підходом до вирішення будь-яких проблем, усвідомлюють, на що слід звертати увагу, крім найочевиднішого.

   Володіння навичками критичного мислення (Critical thinking)

   Сучасний фахівець не повинен сприймати інформацію безапеляційно, натомість – ставити під сумнів не лише зовнішню інтерпретацію фактів, а й навіть власні переконання. Ця навичка дуже корисна для особистісного і професійного зростання, оскільки дозволяє постійно шукати відповідь на запитання «Чи може все працює зовсім не так, як ми припускаємо?»

   Креативність в широкому сенсі (Creativity)

   Здатність до творчості, уміння побачити незвичайне в буденності, професійній рутині і зламати звичний алгоритм вирішення проблем.

   Уміння керувати людьми (People management)

   Управління людьми – це складна наука про те, як мотивувати інших до творчої праці, як оцінювати працівників із погляду їхніх професійних і людських якостей, як запобігати та долати конфліктні ситуації всередині колективу.

   Навички взаємодії з людьми (Coordinating with others)

   Здатність налагоджувати стосунки, знаходити спільну мову задля успішного розв’язання професійних проблем та формування позитивного психологічного мікроклімату.

   Емоційний інтелект (Emotional intelligence)

   Під емоційним інтелектом соціологи та психологи розуміють здатність до емпатії, уміння усвідомлювати емоції, наміри і мотивацію інших людей і свої власні, а також уміння керувати чужими і власними емоціями.

   Здатність до формування власної думки та прийняття рішень (Judgment and decision-making)

   Уміння донести свої ідеї до інших і зацікавити ними, формулювати свою думку і приймати рішення.

   Уміння вести переговори (Negotiation)

   Володіння комунікативними навичками, сформованість навички ясно висловлюватися і бути переконливим.

   Гнучкість розуму (Cognitive flexibility)

   Когнітивна гнучкість – це здатність розуму швидко перемикатися з однієї думки на іншу, а також обмірковувати кілька речей одночасно.

    

   Дата останньої зміни: 8 Січня, 2024