Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Хлистун Ірина Валентинівна

   Хлистун Ірина Валентинівна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   2007 р. – кандидат філологічних наук; спеціальність 10.02.01 – українська мова; тема кандидатської дисертації: «Власна назва в українській поезії ІІ пол. ХХ ст. (семантико-функціональний аспект)» (диплом ДК №042866 від 11 жовтня 2007 р.).

   2015 р. – доцент кафедри практичного мовознавства (атестат доцента 12ДЦ № 043859).

   Освіта:

   1989 – 1994 рр. – Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією за спеціальністю «Українська мова і література» (диплом ЛЕ № 004762 від 27 червня 1994 р.).

   2003 – 2004 рр. – аспірантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   2019 – 2020 рр. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Журналістика» (диплом магістра М20 № 149594).

   Навчальні дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Теорія масової комунікації та інформації», «Журналістська етика».

    Видавнича діяльність:

   1. Наукові видання, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

   1. Савчук Н., Хлистун І. Варіативна нормативність лексики в культурно-мовленнєвому аспекті: історія та сучасність. Актуальнi питання гуманiтарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2020. Вип. 29, том 3. С. 128–132. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/29_2020/part_3/21.pdf
   2. Хлистун І. Організація самостійної роботи у процесі вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» в умовах дистанційного навчання. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2021. Вип. 4. С. 216–222. URL: http://znp.udpu.edu.ua/article/view/250305
   3. Хлистун І. Лінгвостилістичні особливості есе як публіцистичного жанру. Філологічний часопис. 2022. Вип. 1 (19). С. 121-128. URL: Перегляд Лінгвостилістичні особливості есе як публіцистичного жанру (udpu.edu.ua).
   4. Ganna Polishchuk, Iryna Khlystun, Natalia Zarudniak, Oleksii Mukoviz, Rostislav Motsyk, Olha Havrylenko, Oleksandr Kuchai. Providing the Practical Component of the Future Specialist with Multimedia Technologies in the Educational Process of Higher Education. International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.9, September 2022. pp 714 – 720. URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202209/20220993.pdf
   5. Хлистун І.В. Комунікативні стратегії і тактики авторської колонки (на матеріалі дописів Лариси Денисенко, Олега Коцарева, Катерини Бабкіної, Ірени Карпи, Юлії Стахівської). Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія. 2023. № 4. С. 52-57. https://journals.spu.sumy.ua/index.php/philology/article/view/190

   2. Апробаційні та/або науково-популярні, та/або консультаційні (дорадчі), та/або науково-експертні публікації з наукової або професійної тематики:

   1. Хлистун І. В.,Федоренко О. Д. Інформаційний потенціал вебсайту закладу вищої освіти. Матеріали Інтернет-конференції «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики». URL: https://prlingv.at.ua/publ/statti_2017/informacijnij_potencial_vebsajtu_zakladu_vishhoji_osviti_khlistun_irina_valentinivna_fedorenko_olga_dmitrivna/4-1-0-98.
   2. Хлистун І. В. Проблемно-тематичні вектори новинних повідомлень на сайтах ЗВО України. International scientific conference «The interaction of journalism, advertising and PR in the modern media space» : conference proceedings, October 12–13, 2022. Częstochowa, Republic of Poland : «Baltija Publishing», 2022. С. 15–18. http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/264/7302/15207-1.
   3. Хлистун І. В. Візуальний супровід новин на сайті ЗВО. Актуальні питання науки, освіти та технологій в умовах сучасних викликів. Міжнародна науково-практична конференція: Збірник тез доповідей. Частина 2. 9 травня 2023 р. м. Кременчук, Україна. С. 82-83. http://www.economics.in.ua/2023/05/9-2.html
   4. Хлистун Ірина. Вставлені конструкції в есеїстичних текстах Оксани Забужко. Сучасні проблеми дослідження української мови й методики її навчання в закладах загальної середньої та вищої освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 лютого 2023 року). С. 156-160.
   5. Хлистун І. Особливості персональних блогів українського сегменту мережі «Фейсбук». Knowledge, Education, Law, Management 2023 № 5 (57). С. 116-121. https://kelmczasopisma.com/ua/jornal/84.

   3. Навчальні посібники:

   Хлистун І.В. Практикум з української мови за професійним  спрямуванням : Збірник вправ і завдань. Умань: Візаві, 2021. 100 с.

   Журналістська етика / Міністерство освіти і науки України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; укладач І. В. Хлистун : навч. посібник для студентів. Умань : ВПЦ «Візаві», 2022. 211 с.

    

   Дата останньої зміни: 21 Квітня, 2024