Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Козинський Леонід Володимирович

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент

   2008 – Doctor of Philosophy, Ph.D.;

   Graduation: Candidate of Sciences (comparable to the academic degree of Doctor of Philosophy, Ph.D.); Main speciality: Philological Sciences (Ukrainian literature) (Supplement to diploma ДК №008088)

   2005 – доцент кафедри української літератури, народознавства та риторики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань, Україна. (атестат доцента ДЦ № 010936)

   2000 – кандидат філологічних наук; спеціальність: 10.01.01 – українська література; тема дисертації: «Творчість Євгенії Ярошинської в контексті української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття» (диплом ДК № 008088)

   2022 – доцент кафедри прикладної лінгвістики, та журналістики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань, Україна.

   2023 – доцент кафедри прикладної лінгвістики, зарубіжної літератури та журналістики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань, Україна.

   Освіта:

   1991 – Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова за спеціальністю «Українська мова і література»; кваліфікація філолог, викладач української мови і літератури (диплом ТВ № 905629).

   1994-1998 – аспірантура по кафедрі української літератури за спеціальністю 10.01.01 «Українська література» (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова)

   Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:

   2023 р. – курси «Цифрові інструменти Google для освіти». Базовий рівень. (ТОВ “Академія цифрового розвитку”. Свідоцтво про навчання на курсах №GDTfE-06-Б-09240 від 15 січня 2023 р.).

   2023 р. – підвищення кваліфікації (стажування) з 21 лютого по 21 березня 2023 року на кафедрі журналістики, реклами та PR-технологій Навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Довідка №58/04.

   2024 р. – міжнародне науково-педагогічне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Польща-Україна), яке відбудеться у дистанційному форматі з 06 квітня 2024 року по 12 травня 2024 року. Програма передбачає 180 годин (6 кредитів ECTS) базових занять та самостійної роботи.

   Викладає навчальні дисципліни: «Історія української та зарубіжної журналістики», «Мистецтво суперечки», «Українська мова», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Копірайтинг», «Мистецтво суперечки».

    Сфера наукових інтересів: журналістика, історія журналістики, еристика, історія української літератури, теорія віршування, українська мова як іноземна, літературний ландшафт.

    Стаж роботи в закладах ЗСО:

   1991 – 1992 рр. – вчитель української мови та літератури в середній школі-інтернат-ліцеї м. Умані Черкаської обл. за сумісництвом.

   Керівник студентської проблемної групи «Інтерв’ю як жанр в історії журналістики».

   Є автором статей у наукових журналах, наукових праць в Україні, укладачем навчально-методичних посібників.

     Наукові публікації:

   Козинський Л. В., Бобко А. М. Художній репортаж в структурі «белетристики на науковому тлі» Докії Гуменної: від витоків до втілення // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Науковий журнал. Хмельницький, 2022, № 26. С. 17 – 25. http://apfp.khnu.km.ua/, http://apfp.khnu.km.ua/?p=562 .

    

   Дата останньої зміни: 5 Квітня, 2024