Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором

  Ваше ім'я (обов'язково)

  Ваш email (обов'язково)

  Тема

  Ваше повідомлення

  Скринька довіри

   Ваше ім'я (обов'язково)

   Тема

   Email

   Ваше повідомлення

   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Шуляк Світлана Андріївна

   Шуляк Світлана Андріївна

   Науковий ступінь: доктор філологічних наук

   Учене звання: професор

   Посада: професор кафедри

   2019 – професор (атестат професора АП № 001458 від 16 грудня 2019 р.).

   2018 – доктор філологічних наук; спеціальність: 10.02.01 – українська мова; тема докторської дисертації: «Магічна функція мови в мовній картині світу: на матеріалі текстів українських замовлянь» (диплом ДД № 007653 від 05 липня 2018 р.).

   2008 – доцент кафедри практичного мовознавства (атестат доцента 12ДЦ № 019907 від 03 липня 2008 р.).

   2006 – кандидат філологічних наук; спеціальність: 10.02.01 – українська мова; тема кандидатської дисертації «Лексико-тематичні парадигми у поетичному ідіолекті Євгена Гуцала» (диплом ДК № 035060 від 08 червня 2006 р.).

    Освіта

   Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю 7.01.01.03 Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література; кваліфікація вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури (диплом з відзнакою ЛА В С № 001072 від 17 червня 1999 р.).

   Аспірантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2001 – 2004).

    Викладає навчальні дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Лінгвістична експертиза».

    Сфера наукових інтересів: стилістика української мови, семантика, мова українського фольклору.

   Головний редактор наукового фахового видання «Філологічний часопис» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; член редколегії 2 наукових фахових видань «Актуальні проблеми філології та перекладознавства» Хмельницького національного університету та «Мова: класичне – модерне – постмодерне» Національного університету «Києво-Могилянська академія».

   Інформація про стажування:

   З 01.02.19 по 01.05.19 пройшла науково-педагогічне стажування на базі Вищої соціально-економічної школи (м. Пшеворськ, Республіка Польща) в обсязі 180 годин (сертифікат № IFC-WSSG/WK/2019–290).

   Отримала сертифікат з англійської мови на рівні В2 у Вищій лінгвістичній школі (м. Ченстохова, Республіка Польща). Сертифікат (Nr KJ-A Nr 19/024) 24.01.2019 р.

   Нагороди: Почесна грамота Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2005), Грамота Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2017), Диплом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за зайняте І місце у конкурсі «Краща монографія» (2018), Почесна грамота Черкаської обласної державної адміністрації (2018), Почесна грамота управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (2019), Подяка Міністерства освіти і науки України (2022).

   Є автором статей у журналах з імпакт-фактором, які входять до міжнародних наукометричних баз Scopus, монографій, наукових праць в Україні та за кордоном, укладачем навчальних посібників.

   Статті у журналах з імпакт-фактором, які входять до міжнародних наукометричних баз Scopus:

   Shuliak S., Bezliudnyi O., Koval V. & Masliuk K. Verbalization of Main Spectral Colors in Texts of Ukrainian Charms. Journal of Educational and Social Research. 2019. 9(3), pp. 62–69.

   Shuliak S., Sovhira S., Tsymbal N. Number symbolism in the magic texts of Ukrainian charms. Opción. 2019. Año 35. Especial №. 19 (2019). Pp. 893–915.

   Shuliak S., Postolenko I., Protsko Y. Social media use for teaching English in Higher Educational Institutions. International Journal of Innovation, Creativity and Change. 2019, vol. 8, Issue 12, pp. 203–217.

   Savchuk N. M., Sichkar S. A., Khlystun I. V., Shuliak S. A., Avramenko V. I. The Interactivity of ICT in Language Teaching in the Context of Ukraine University Education. International Journal of Higher Education. 2019. Vol. 8, № 5, pp. 84–94.

   Публікації у фахових і закордонних виданнях:

   Лексика на позначення назв тварин верхнього царства у текстах українських замовлянь. Sciences of Europe. 2022. № 86. Vol. 2. С. 66–68.

   Семантика хроматичних кольороназв у текстах українських замовлянь. Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. Вип. 812: Романо-слов’янський дискурс. С. 95–100.

   Вербалізація концепту ВОГОНЬ в українських замовляльних текстах. Українське мовознавство : міжвідомчий наук. зб. Київ, 2018. Вип. 2 (48). С. 165–171.

   Світобачення замовляльних текстів в українських дослідженнях. Наукові записки. Кропивницький : Вид-во «КОД», 2018. Вип. 164. Серія: Філологічні науки. С. 309–313.

   Концепт ВІТЕР у текстах українських народних замовлянь. Studia lingvistica : зб. наук. пр. Київ : Видавництво «ЛОГОС», 2018. Вип. 12. С. 134–147.

   Вираження магічної функції мови у текстах господарських замовлянь. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2018. Вип. 14. С. 234–243.

   Концепт МІСЯЦЬ у текстах українських замовлянь. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. Вип. 47. С. 141–145.

   Предмети замовлянь: магічна символіка та функціонування. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2017. Вип. 1 (37). С. 44–47.

   Номінації діючих осіб у текстах українських замовлянь. Наукові праці : наук. журн. / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили; ред. кол.: Н. П. Матвєєва (голова) [та ін.]. Миколаїв, 2017. Т. 294. (Філологія. Мовознавство; вип. 282). С. 103–107.

   Етносимволіка слова у текстах замовлянь (на основі лінгвістичної концепції Івана Огієнка). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія: філологічна. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. ХІV. С. 391–395.

   Монографії:

   Лексико-тематичні парадигми у поетичному ідіолекті Євгена Гуцала: монографія. Умань : РВЦ «Софія», 2009. 160с.

   Магічна мова українських народних замовлянь : монографія. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. 458 с.

   Чарівне слово українських замовлянь : монографія. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 587 с.

    Посібники:

   Лінгвістична експертиза : навч. посіб. / уклад. С. А. Шуляк. Умань : Візаві, 2021. 140 с.

   Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. / уклад. С. А. Шуляк. Умань : Візаві, 2019. 136 с.

   Ділова українська мова : навч. посіб. / уклад. С. А. Шуляк. Умань : ФОП Жовтий, 2014. 112 с.

   Науково-популярні публікації:

   Словесна формула обміну в українських замовляльних текстах. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 46. С. 502–504.

   Функціонування колоративної композитної лексики у мовотворчості Євгена Гуцала. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. Вип. 3. С. 117–122.

   Традиційні компоненти українських народних замовлянь. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХХХІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 39. С. 237–238.

   Міфологічні образи українських замовляльних текстів. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 29. С. 586–588.

   Функціонування предикатів у текстах замовлянь. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХХХІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 32. С. 188–190.

   Національні культурні символи в замовляннях. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 22. С. 434–436.

    

   Дата останньої зміни: 22 Лютого, 2022