Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Середня освіта (Українська мова і література). Редагування освітніх видань ID: 34722

   Ступінь вищої освіти: бакалавр

   Тип освітньої програми: освітньо-професійна

   Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка

   Спеціальність: 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

   Предметна спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

   Освітня кваліфікація: бакалавр середньої освіти

   Освітня програма запроваджена з 2016 року.

    Мета освітньої програми: сформувати професійні компетентності, необхідні для розв’язання складних спеціалізованих завдань і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання, у майбутніх учителів української мови і літератури, зарубіжної літератури, здатних організовувати навчання та виховання учнів під час здобуття ними базового рівня загальної середньої освіти і спроможних нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних ситуаціях.

    Особливості освітньої програми. Освітня програма спрямована на підготовку здобувачів вищої освіти до реалізації професійних функцій учителя-словесника в закладах загальної середньої освіти, а також фахівців у сфері позашкільної освіти. Програма розширює можливості працевлаштування випускників, передбачає можливість їхнього залучення до редакторської діяльності, тому вона вимагає спеціальної (редакторської) практики.

    Академічні права випускників програми. Можливість навчатися за програмами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) або за іншими спорідненими спеціальностями.

    Професійні права випускників програми. Випускники програми можуть займати такі посади: вчитель закладу загальної середньої освіти, вчитель спеціалізованого закладу загальної середньої освіти, фахівець у сфері позашкільної освіти, педагог-організатор, редактор, редактор літературний, редактор технічний, редактор художній.

    Актуальна електронна адреса:  kplzlzh@udpu.edu.ua

   Рецензія – відгук про ОП 

    

   Дата останньої зміни: 24 Жовтня, 2023