Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Авраменко Валентина Іванівна

   Авраменко Валентина Іванівна

   Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

   Посада: доцент кафедри

   2004 – Кандидат педагогічних наук, Шифр:13.00.01  загальна педагогіка та історія педагогіки. ДК № 022664 Тема дисертації: «Розвиток навчальної термінологічної лексики у процесі розбудови української системи освіти(кінець ХІХ  поч.. 30  х р. ХХ ст.)» доцент кафедри практичного мовознавства, 2008 рік

   Освіта:

   1986 – Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С. Пушкіна. Спеціальність: російська мова та література. Кваліфікація: вчитель російської мови і літератури.

   2013 – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Спеціальність: українська мова та література , Кваліфікація: вчитель української мови та літератури.

   Викладає навчальні дисципліни фахової підготовки: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Журналістська жанрологія», «Українська мова».

   Сфера наукових інтересів: культура мовлення, наукова термінологія, стилістика.

   Є автором наукових публікацій, навчальних посібників.

   Керівник студентського наукового гуртка «Актуальні проблеми студентського мовлення».

   Підготовка студентів до участі в І етапі ХХII Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика.

   Інформація про стажування:

   2018 –  НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

   Публікації в наукових виданнях:

   Авраменко В. І. Навчальна роль терміна в культурно-освітній концепції Івана Огієнка / В. І. Авраменко // Іван Огієнко і сучасна наука і освіта: науковий збірник : серія філологічна/[редкол.: Л. М. Марчук (гол.ред.), В.П. Атаманчук (відп.ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. ХІІ. – С. 359-364.

   Авраменко В. І. Культура мовлення як засіб підвищення професійної компетентності майбутніх учителів / В. І. Авраменко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – Випуск другий / головний редактор Н. А. Цимбал. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – С. 12–24.

   Авраменко В. І. Формування мовно-професійної компетентності майбутніх економістів засобами термінології / В. І. Авраменко // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики : матеріали Міжнародної Інтернет-конференції (8-9 листопада 2015 р.). – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – С. 7–9.

   Авраменко В. І. Компетентнісний підхід у парадигмі мовної освіти України / В. І. Авраменко // Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів : матеріали ІХ Всеукраїнської Інтернет-конференції 27 жовтня 2016 р. – Умань : 2016. – С. 12–13.

   Авраменко В. І., Савчук Н. М. Основні питання культури мовлення при підготовці до ЗНО (орфоепічна, граматична, лексична, синтаксична правильність) / В. І. Авраменко, Н. М. Савчук // Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / уклад. В. І. Авраменко (розділи 1, 2), Н. І. Зарудняк (розділ 3). Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – Вип. 2. С 140–148.

   Авраменко В. І. Термінологічна компетентність як компонент мовно-професійної культури фахівців економічного профілю / В. І. Авраменко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип. 2, Ч.1. – с. 7–15.

   Авраменко В. І. Усталення навчальної україномовної термінолексики як цілісний процес вдосконалення національної мовної культури / В. І. Авраменко // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики : матеріали Міжнародної Інтернет-конференції (13-14 лютого 2018 року, м. Умань)/ МОН України, Уманський держ. пед. ун-т. імені Павла Тичини, ф-т укр. філології [та ін.]/; [гол. ред. Н. А. Цимбал]. – Умань : Візаві, 2018. – С. 6–14.

   Авраменко В. І., Пархета Л. П. Інноваційні прийоми роботи над художнім твором/В. І. Авраменко, Л. П. Пархета /Збірник наукових праць // Проблеми підготовки сучасного вчителя. Вип.2(20)/МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; [гол. ред. І. І. Демченко]. – Умань : Візаві, 2019. – с. 6–13.

   Авраменко В. І., Пархета Л. П. Інноваційні технології формування мовленнєвої компетентності майбутніх педагогів / В. І. Авраменко, Л. П. Пархета / Збірник наукових праць // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Вип. 2 / МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2019. – с. 6–14.

   The Interactivity of ICT in Language Teaching in the Context of Ukraine University Education / Nataliya M. Savchuk1, Svitlana A. Sichkar, Iryna V. Khlystun1, Svitlana A. Shuliak1 & Valentina I. Avramenko // International Journal of Higher Education. http://ijhe.sciedupress.com. – Vol. 8, No. 5; 2019. – pp. 84–94 (Scopus).

   Mass Media Internships in Vocational Training of Students Majoring in Journalism / Nataliia A. Tsymbal, Nataliia M. Savchuk, Valentina I. Avramenko, Svitlana A. Sichkar & Iryna A. Denysiuk // International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. http://ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/2227/pdf. – Vol. 19, No. 6; 2020. – pp. 238 – 250

   Посібники:

   Авраменко В. І. Українська мова за професійним спрямуванням / методичні рекомендації для студентів економічного факультету. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2013. – 62 с.

   Авраменко В. І. Українська мова за професійним спрямуванням/ методичні рекомендації для студентів економічного факультету. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2014. – 85 с.

   Авраменко В. І. Українська мова за професійним спрямуванням/ методичні рекомендації для студентів економічного факультету. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 102 с.

   Дата останньої зміни: 16 Жовтня, 2023