Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Журналістика

   ID: 53550

   Ступінь вищої освіти: бакалавр

   Тип освітньої програми: освітньо-професійна

   Галузь знань: 06 Журналістика

   Спеціальність: 061 Журналістика

   Освітня кваліфікація: бакалавр журналістики

    Освітня програма запроваджена з 2022 року.

    Мета освітньої програми: сформувати здатність випускника розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень і методів соціальнокомунікаційних та інших наук.

    Особливості освітньої програми. Програма передбачає теоретичні й практичні складники опанування фаху масмедійника, працівника друкованих, електронних та онлайнових ЗМІ; докладне вивчення процесу збору, опрацювання й оприлюднення соціально значущої інформації.

    Академічні права випускників програми. Право продовжувати навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти та здобувати додаткові кваліфікації у системі післядипломної освіти.

    Професійні права випускників програми. Випускники програми можуть займати такі посади: журналіст, журналіст мультимедійних видань ЗМІ; ведучий програми, випусковий, випусковий відповідальний; коментатор, кореспондент, кореспондент власний, кореспондент спеціальний; оглядач; редактор, член головної редакції, член колегії (редакційної); фахівець з інтерв’ювання; радіо-, теле- та інші ведучі; диктор; фотокореспондент; фотокореспондент спеціальний; коректор (коригувальник тексту).

    Актуальна електронна адреса: kplzlzh@udpu.edu.ua

   Наказ про затвердження ОП

   Рецензія – відгук про ОП

   Дата останньої зміни: 29 Листопада, 2023