Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором

  Ваше ім'я (обов'язково)

  Ваш email (обов'язково)

  Тема

  Ваше повідомлення

  Скринька довіри

   Ваше ім'я (обов'язково)

   Тема

   Ваше повідомлення

   uk Українська

   Факультет української філології

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Календар вступу

   СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

   1. Для вступу на перший курс освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти:

    

   Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання
   Строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення з 24 червня до 6 липня 2022 року
   Консультація для осіб, які мають право проходити творчий конкурс, складати вступні іспити (для участі у конкурсі на місця державного (регіонального) замовлення) 30 червня та 6 липня 2022 року о 12.00 год.
   Реєстрація електронних кабінетів вступників 1 липня 2022 року
   Початок прийому заяв та документів 14 липня 2022 року
   Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, складати вступні іспити та співбесіди о 18.00 годині

   16 липня 2022 року

   Закінчення строку реєстрації електронних кабінетів о 18.00 годині

   22 липня 2022 року

   Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів складених з 1 по 13 липня о 18.00 годині

   22 липня 2022 року

   Строки проведення вступних іспитів та творчих конкурсів (для участі у конкурсі на місця державного (регіонального) замовлення) 1 липня до 13 липня 2022 року
   Строки проведення вступних іспитів та творчих конкурсів (для участі у конкурсі на місця за кошти фізичних та /або юридичних осіб) 14 липня до 22 липня 2022 року
   Строки проведення співбесід 17 липня до 19 липня 2022 року
   Термін оприлюднення рейтингового списку вступників (вступ за результатами співбесіди) до 12 години

   20 липня 2022 року

   Термін оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням 27 липня 2022 року
   Термін закінчення вибору вступниками місця навчання (державне замовлення) о 18 годині

   04 серпня 2022 року

   Термін оприлюднення списку рекомендованих на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб о 18 годині

   04 серпня 2022 року

   Термін закінчення вибору вступниками місця навчання (відкриті та фіксовані (закриті) пропозиції) (за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб) о 12 годині

   10 серпня 2022 року

   Терміни зарахування вступників за державним замовленням – до 16.00 год. 05 серпня 2022 року;

   за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 12 серпня 2022 року

    

    

   1. Для вступу на основі освітнього ступеня молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста):

    

   Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання
   Реєстрація електронних кабінетів вступників 1 липня 2022 року
   Початок прийому заяв та документів 14 липня 2022 року
   Закінчення прийому заяв та документів о 12.00 годині

   22 липня 2022 року

   Строки проведення університетом вступних випробувань 22 липня о 30 липня 2022 року
   Термін оприлюднення рейтингового списку вступників (державне замовлення) 01 серпня 2022 року
   Термін закінчення вибору вступниками місця навчання (державне замовлення) о 15 годині

   05 серпня 2022 року

   Термін оприлюднення рейтингового списку вступників (за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб) о 17 годині

   05 серпня 2022 року

   Термін закінчення вибору вступниками місця навчання (за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб) о 13 годині

   11 серпня 2022 року

   Терміни зарахування вступників за державним замовленням – до 07 серпня 2022 року

   за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб –

   до 13 серпня 2022 року

   1. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавр, магістр (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за освітніми програмами

    

   Етапи вступної кампанії Денна форма навчання
   Реєстрація для складання єдиного вступного  іспиту з іноземної мови з 26 квітня по 18.00 год. 17 травня 2022 року
   Прийом заяв та документів від осіб, які мають спеціальні права і вступають на основі вступних іспитів 13 червня по 16 червня

   2022 року

   Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (проведення вступного іспиту з іноземної мови для осіб, які мають право відповідно Умов та цих Правил) о 13.00 годині

   22 червня 2022 року

   Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про освіту для вступників, які склали єдиний вступний іспит (ЄВІ) у 2020 та 2021 році 1 липня 2022 року
   Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про освіту для вступників, які склали єдиний вступний іспит (ЄВІ) у 2022 році 13 липня 2022 року
   Початок прийому заяв та документів 15 липня 2022 року
   Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині

   22 липня 2022 року

   Строки проведення університетом вступних фахових випробувань 18 по 30 липня

   2022 року

   Термін оприлюднення рейтингового списку вступників (державне замовлення) не пізніше 02 серпня 2022 року
   Термін закінчення вибору вступниками місця навчання (державне замовлення) о 18 годині

   8 серпня 2022 року

   Термін оприлюднення рейтингового списку вступників (за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб) до 12 години

   9 серпня 2022 року

   Термін закінчення вибору вступниками місця навчання (за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб) до 12 години

   13 серпня 2022 року

   Терміни зарахування вступників за державним замовленням – 9 серпня

   2022 року

   за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення   – до 16 серпня 2022 року

    

   Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 29 червня.

    

   Дата останньої зміни: 23 Лютого, 2022