Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Анкети для опитувань

   Науково-педагогічні працівники факультету про якість реалізації освітніх програм

   Батьки здобувачів освіти про якість освітнього процесу та освітніх програм

   Рівень задоволеності методами і формами навчання та викладання

   Якість наукової складової освітнього процесу

   Попередження та виявлення конфліктних ситуацій в освітньому середовищі

   Дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньої програми

   Якість підготовки випускників факультету філології та журналістики Уманського ДПУ імені Павла Тичини

   Випускники про якість освітніх програм, перспективи навчання та/або працевлаштування

   Адаптація першокурсників до освітнього процесу факультету / університету

   Активність органів студентського самоврядування в управлінні університетом і факультетом

   Набуття здобувачами освіти соціальних навичок (soft skills) під час реалізації освітньої програми

   Анкета для випускників освітніх програм

   Зміст освітньої програми очима першокурсників

   Зміст магістерської освітньої програми

   Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти

   Рівень освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів освіти

   Практична подготовка здобувачів вищої освіти

   Самостійна робота здобувачів вищої освіти

   Рівень організації і проходження навчальної практики

   15.12.2021