Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Молодичук Ольга Андріївна

   Молодичук Ольга Андріївна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   2007 – доцент кафедри української мови (атестат доцента 12ДЦ № 017744 від 21 червня 2007 р.).

   2004 – кандидат філологічних наук; спеціальність 10.02.01 – українська мова; тема кандидатської дисертації: «Лексико-фразеологічні засоби образності в українських народних баладах» (диплом ДК № 024624 від 30 червня 2004 р.).

   Освіта:

   2000–2003 – аспірантура Уманського державного педагогічного університету імені  Павла Тичини.

   1986–1991 – Кіровоградський державний педагогічний університет імені О. С. Пушкіна за спеціальністю «Українська мова і література»; кваліфікація вчитель української мови і літератури (диплом ПВ № 627541 від 18 червня 1991 р.).

    Викладає навчальні дисципліни фахової підготовки: «Сучасна українська літературна мова (лексикологія, фразеологія, морфеміка, словотвір).

    Сфера наукових інтересів: лексикологія, фразеологія української мови,  лінгвофольклористика.  

   Є автором багатьох наукових, навчально-методичних, науково-популярних праць, монографій.

   Член редколегії студентського збірника наукових праць «Актуальні проблеми лінгвістики та лінгводидактики» (Умань, 2016–2021 рр.).

    Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:

   2020 – Хмельницький національний університет, кафедра української мови (довідка № 18/2020 від 30 червня 2020 р.).

    Нагороди:

   Грамоти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2004 р., 2005 р., 2012 р.), подяка та диплом Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації (2011 р., 2012 р.).

   Публікації в наукових виданнях:

   Словникова дефініція як спосіб об’єктивації знань етносу про знаряддя праці. Філологічний часопис: науковий журнал / гол. ред. О. Ю. Зелінська. Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. Вип. 1 (17). С. 72–81.

   Вербалізація опозиції «зло – покарання» в українських народних баладах. Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – VІ сборник научных статей / под. ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. С. 341–346.

   Вербалізація концептуальної парадигми життя / смерть в українських народних баладах / Молодичук О. А., Шиманська В. О. Філологічний часопис: науковий журнал / гол. ред. О. Ю. Зелінська. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. Вип. 2 (14). С. 54–60.

   Маніфестація концепту праця в українських народних піснях / Філологічний часопис: науковий журнал / гол. ред. О. Ю. Зелінська.  Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 1 (11). С. 88–96.

   Матеріали до «Словника ойконімів Уманщини» / Ірина Гонца, Ольга Молодичук. Філологічний часопис : збірник наукових праць / гол. ред. О. Ю. Зелінська.  Умань : ВПЦ «Візаві», 2017.  Вип. 1 (9). – С. 3–15.

   Монографії:

   Людина і праця в жартівливих піснях. Людина в мові і тексті : колективна монографія / Жила Т. І., Зелінська О. Ю., Тищенко Т. М. [та ін.] ; за заг. ред. проф. О. Ю. Зелінської. Умань : Візаві, 2020. С. 8–102.

   Концептосфера українських народних балад : монографія. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. 150 с.

    Посібники:

   Сучасна українська літературна мова (лексикологія, фразеологія, лексикографія, морфеміка, словотвір, іменник) : навчально-методичний комплекс для студентів факультету української філології денної і заочної форм. Вид. 2-е, доп. і переробл. Умань, ВПЦ «Візаві», 2021.

   Сучасна українська літературна мова (лексикологія, фразеологія, лексикографія, морфеміка, словотвір, іменник) : навчально-методичний комплекс для студентів факультету української філології денної і заочної форм. Умань, ВПЦ «Візаві», 2019. 208 с.

   Сучасна українська літературна мова (лексикологія, фразеологія, морфеміка, словотвір) : навчально-методичний посібник для студентів факультету української філології денної і заочної форм. Вид. 4-е, доп. і переробл. Умань : Візаві, 2017. 107 с.

    Науково-популярні публікації:

   Стилістика і стилістичне редагування: практичний аспект підготовки до ЗНО / Коломієць І. І., Молодичук О. А.  Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури: збірник наукових і навчально-методичних матеріалів. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. Вип. 5. С.75–86.

   Вивчення студентами-філологами курсу фонетики української мови в закладі вищої освіти: шкільні прогалини в мовній підготовці / Комарова З. І., Молодичук О. А. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. Вип. 3. С. 65–67.

   Тестові завдання з фонетики, графіки, орфоепії: різнотипність і шляхи успішного виконання / Комарова З. І., Молодичук О. А. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / уклад.: В. І. Авраменко (розділи І, ІІ), Н. І. Зарудняк (розділ ІІІ). Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 2. С. 57–62.

   Фразеологія / Молодичук О. А., Барабаш І. В. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / уклад. : І. Л. Шевчук (розділи I, II), Н. І. Зарудняк (розділ III). Умань: ФОП Жовтий О. О. 2017. С. 109–112.

   Словотвір / Молодичук О. А., Барабаш І. В.  Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / уклад. : І. Л. Шевчук (розділи I, II), Н. І. Зарудняк (розділ III). Умань: ФОП Жовтий О. О. 2017. С. 112–115.

    

    

   Дата останньої зміни: 6 Грудня, 2021