Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Жила Тетяна Іванівна

   Жила Тетяна Іванівна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   2011 – доцент кафедри української мови (атестат доцента 12ДЦ № 026487 від 20 січня 2011 р.).

   2007 – кандидат філологічних наук; спеціальність 10.02.01 – українська мова; тема кандидатської дисертації: «Адміністративно-територіальна лексика української мови» (диплом ДК № 040881 від 10 травня 2007 р.).

    

   Освіта:

   2002–2005 – аспірантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

   2001–2002 – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література»; кваліфікація магістр педагогічної освіти, викладача української мови і літератури та зарубіжної літератури (диплом з відзнакою ЕР № 21078332 від 28 червня 2002 р.).

   1997–2001 – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Українська мова та література» »; кваліфікація учитель української мови і літератури та зарубіжної літератури (диплом з відзнакою ЕР № 16284176 від 18 червня 2001 р.).

    

   Викладає навчальні дисципліни фахової підготовки: «Історія української літературної мови», «Методологія сучасних лінгвістичних досліджень».

    

   Сфера наукових інтересів: історія української мови, динамічні процеси в лексикології, структура і прагматика релігійних медіатекстів.  

   Є автором наукових, навчально-методичних, науково-популярних праць.

   Керівник студентського наукового гуртка «Актуальні проблеми дослідження лексики в українській мові».

   Член редколегії студентського збірника наукових праць «Актуальні проблеми лінгвістики та лінгводидактики» (Умань, 2015–2019 рр.).

   Має переможця ІІ етапу ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика ( Кашоїд А., Черкаси, 2020 р.).

    

   Інформація про стажування: 

   2019 – Хмельницький національний університет, кафедра української філології (довідка № 6/19 від 1 квітня 2019 р.).

    

   Нагороди: Грамота Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2008 р.), Подяка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2013 р.), Подяка Департаменту освіти і науки Черкаської облдержадміністрації (2020 р.).

    

   Публікації в наукових виданнях:

   Медична лексика у релігійних творах. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць. Відп. редактор М. Я. Плющ. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Випуск 14. С. 44–49.

   Лексичні особливості текстів релігійної періодики. Філологічний часопис: науковий журнал. О. Зелінська (гол. ред.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 1 (11). С. 43–50.

   Особливості порівнянь у прозі Люко Дашвар / Олена Дуденко, Тетяна Жила. Філологічний часопис : збірник наукових праць. гол. ред. О. Ю. Зелінська. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. Вип. 2 (10). С. 25–37.

    

   Монографії:

   Вербалізація християнських цінностей у текстах релігійної періодики. Людина в мові і тексті : колективна монографія / Жила Т. І., Зелінська О. Ю., Тищенко Т. М. [та ін.] ; за заг. ред. проф. О. Ю. Зелінської : Візаві, 2020. С. 6–20.

    

   Посібники:

   Історія української літературної мови : навч.-метод. посіб. для студентів денної і заочної форм навчання / упоряд. Зелінська О. Ю., Жила Т. І. Вид. 3-є, доп. і переробл. Умань : Візаві, 2020. 225 с.

   Орфографічний практикум: навчально-методичний посібник / уклад. :  Т. І. Жила. Умань: Візаві, 2019. 101 с.

   Орфографія та пунктуація: навчально-методичний посібник / уклад. :  Т. І. Жила. Умань: Візаві, 2018. 101 с.

    

   Науково-популярні публікації:

   Вивчення суспільно-політичної лексики в школі під час підготовки до ЗНО. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / уклад. : В. І. Авраменко (розділи I, II), Н. І. Зарудняк (розділ III). Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 2. 371 с.

   Апелятиви на позначення територіальних одиниць в лексикографічних пам’ятках ХVI–XVII ст. Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: матеріали Міжнародної інтернет-конференції (13–14 лютого 2018 року, м. Умань). [гол. ред. Н. А. Цимбал]. Умань: Візаві, 2018. С. 35–38.

   Дата останньої зміни: 13 Січня, 2022