uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк

Лінгвокраєзнавче студентське наукове товариство імені Агатангела Кримського

На базі Східноподільського лінгвокраєзнавчого науково-координаційного центру функціонує Лінгвокраєзнавче студентське наукове товариство імені Агатангела Кримського, яке об’єднує студентів 1–4 курсів факультету української філології.

Мета Товариства залучити студентів-філологів до поглибленого вивчення діалектної й ономастичної лексики говірок Східного Поділля. Робота спрямована на формування у студентів інтересу й потреби до наукової діяльності, вироблення у них навиків до самостійних наукових досліджень, творчого мислення, виховання любові до рідного краю, до мови, звичаїв, обрядів свого народу.

Члени Товариства збирають діалектний і ономастичний матеріал, та спільно з викладачами працюють над Словником подільського говору та Словником мікротопонімів історичної Уманщини. Результати наукових досліджень студенти презентують на щорічних підсумкових діалектологічних і ономастичних конференціях, звітних науково-практичних конференціях Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та на конференціях, які відбуваються в інших навчальних закладах України.

На матеріалі, зібраному власноруч, студенти виконують курсові та кваліфікаційні роботи. Студенти, члени Товариства – постійні учасники конкурсів наукових робіт.

 

21.06.2013

uk Українська
X