27.11.2017 Друк Друк

Рада молодих науковців

Рада молодих науковців факультету української філології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – молодіжна організація, що підпорядковується Раді молодих науковців університету та об’єднує аспірантів та молодих науковців факультету.

В своїй діяльності Рада молодих науковців керується Положенням, затвердженим ректором, що створює організаційно-правові та методичні засади її формування та функціонування.

Членство у Раді молодих науковців факультету дає можливість молодим вченим, аспірантам, здобувачам обмінюватись науковим та професійним досвідом, долучатися до участі та організації наукових конференцій, семінарів, круглих столів.

Основними практичними напрямами діяльності Ради є: участь у науково-практичних конференціях; публікація матеріалів у збірниках наукових праць; налагодження молодіжних наукових зв’язків між факультетами Уманського державного педагогічного університету.

Основною метою Ради молодих науковців є сприяння ефективній та результативній науково-дослідній роботі молодих науковців факультету.

Склад Ради молодих науковців факультету

ФУФ УДПУ

Маслюк Катерина Анатоліївна

Голова Ради молодих науковців факультету української філології,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання

Область наукових інтересів охоплює фундаментальні дослідження педагогіки, методики викладання української мови за фахом на факультеті української філології, актуальні проблеми професійної підготовки студентів-філологів.

ФУФ УДПУ

Антонова Оксана Ярославівна

Секретар Ради молодих науковців факультету української філології,

викладач кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання

Область наукових інтересів охоплює українознавство, етнопедагогіку,

українське дитинознавство.

 

 

План роботи Ради молодих науковців факультету української філології на 2017-2018 н. р.