uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк

Навчання

Організаційне забезпечення навчального процесу регламентується чинною документацією загальнодержавного, університетського, інститутського та факультетського рівнів. Науково-теоретично навчальний процес забезпечений згідно з вимогами до підготовки фахівців напряму  «Філологія».

Основними документами з навчально-методичного забезпечення кожної дисципліни є навчальна та робоча навчальна програма, які розроблені  викладачами з урахуванням особливостей кредитно-трансферної системи організації навчального процесу. До їх змісту входить:

  • модульна побудова навчального матеріалу та його засвоєння шляхом опрацювання навчальних модулів;
  • мотивація навчання на основі визначення цілей;
  • значний обсяг самостійної навчально-пізнавальної діяльності студента;
  • різноманітні форми діагностики рівня знань та вмінь, які складають заліковий модуль.

Усі спеціальності факультетів у повному обсязі забезпечені навчально-методичними комплексами, укладеними згідно з вимогами ЄКТС. Комплекси містять весь матеріал, передбачений для вивчення на аудиторних заняттях, а також  самостійної та індивідуальної роботи студентів.

06.06.2013

uk Українська
X