uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк

Практика

Практична підготовка студентів на факультеті здійснюється відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів: «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», «Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України» (лист Міністерства освіти України від 14.11.96 № 31-5/97)), відповідного положення Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та Положення про організацію практик на факультетах Інституту філології та суспільствознавства в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 

Проходження практик студентами здійснюється відповідно до програм для певного етапу навчання (які складаються з 6 розділів і визначають зміст, мету, завдання практик та містять необхідні рекомендації щодо видів і форм перевірки рівня знань, умінь і навичок, якого студенти мають досягти) та в чітко означені терміни.

Методичне забезпечення практик.

Педагогічна практика органічно поєднується з вивченням педагогічних, психологічних та спеціальних дисциплін. При підготовці до пробних і залікових занять, а також позакласних заходів, студенти керуються установками, отриманими під час вивчення курсів методик профілюючих дисциплін. Крім того, методистами кафедр проводиться систематична і послідовна робота по забезпеченню студентів необхідною найновішою методичною літературою з фахових дисциплін.

Факультет української філології УДПУ Факультет української філології УДПУ
Бази практик.

У рамках укладеної угоди між загальноосвітніми школами міста Умані № 1, 3, 4, 5,  9, 10, 11, 12, 14, Уманською міської гімназією, НВК «ЗОШ № 7 – колегіум» та факультетом української філології систематично організовується педагогічна практика та забезпечується її якісне проходження, зреалізовуючи при цьому принцип наступності в роботі школи та ВНЗ.

УМАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №7 – КОЛЕГІУМ, ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №3, 14, 11 ТА ІН.

Факультет української філології УДПУ Факультет української філології УДПУ

Крім того, студенти можуть самостійно підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання. У таких випадках університет співпрацює з базою практики на основі відношення про практику.

Важливе місце в системі підготовки майбутнього вчителя-філолога посідають навчальні практики: фольклорна, етнографічна, діалектологічна та інші.

Навчальні практики – це частина навчального процесу відповідної дисципліни, під час якої студенти набувають реальної обізнаності щодо втілення тих знань, які вони одержали протягом вивчення дисципліни. Перелік навчальних практик, а також їх форми і терміни проведення визначаються освітньо-професійними програмами та навчальними планами.

Навчальні практики здійснюються за наскрізною програмою, а також робочими програмами  всіх видів практик.

Види практик факультету української філології

Назва практики Курс Семестр Тривалість
Навчальні практики
Фольклорна практика 1 курс 2 семестр 2 тижні
Етнографічна практика 2 курс (21 гр.) 4 семестр 2 тижні
Діалектологічна практика 2 курс 4 семестр 2 тижні
Виробничі практики
Навчальна педагогічна практика 3 курс 2 семестр 3 тижні
Педагогічна (табірна) практика 3 курс 2 семестр З тижні
Педагогічна практика з фахових методик (пробні уроки) 4 курс 7 семестр 1 тиждень
Стажерська педпрактика 4 курс 8 семестр 5 тижнів
Державна педагогічна практика 5 курс 9 семестр 6 тижнів
Асистентська педагогічна практика 6 курс 12 семестр 3 тижні
18.03.2013

uk Українська
X