uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк

Фольклорно-етнографічна практика

За навчальним планом фольклорна та етнографічна практики відбуваються після вивчення студентами  дисциплін: «Фольклор України», «Етнографія України», «Методика українознавчих досліджень», «Українське народознавство». Практики тривають два тижні,  в літній період (червень – липень).

Організацію та керівництво фольклорною та етнографічною практикою здійснює кафедра української літератури та українознавства.

Під час практики реалізуються такі завдання:

  • навчальне – поглибити знання студентів з української народної словесності та традиційної народно-побутової культури;
  • наукове – виробити у студентів навички, технологію ведення наукового дослідження, уміння спостерігати, порівнювати, співставляти факти;
  • професійне  – формувати у студентів навички фольклориста й етнографа-збирача.

с. Черповоди Уманського району (2010 рік)

с. Легедзине Тальнівського району (2011 рік)

 с. Харківка Маньківського району (2011 рік)

Мета етнографічної практики полягає у дослідженні традиційної матеріальної та духовної культури Черкаського краю, зокрема, історичної Уманщини

Завдання практики здійснювати експедиції в населені пункти історичної Уманщини та проведення там польової етнографічної роботи.

Саме під час таких практик студенти-філологи, історики роблять перші самостійні кроки на фольклорно-етнографічній  ниві, розкривають для себе специфіку живого фольклорного процесу, вчаться практично застосовувати здобуті теоретичні знання, поступово набувають необхідного для майбутньої професійної діяльності досвіду фольклористично-етнографічної праці в польових умовах.

Практики проводяться експедиційним методом, який дозволяє найкраще вивчити історію, фольклор, культурно-побутові особливості конкретного села, ознайомитися з його історичними пам’ятками та носіями народної творчості.

Студенти здійснюють пошукову роботу згідно з тематикою наукових досліджень лабораторії «Етнологія Черкаського краю» (керівник – професор Наталя Петрівна Сивачук).

Тематика  досліджень фольклорно-етнографічних практик

Історія дослідження фольклору Уманщини.
Історія дослідження етнографії Уманщини.
Історія дослідження народних розписів Уманщини.
Народні промисли Уманщини.
Народні художники Уманщини (Софія та Ірина Гуменюк, Василь Мельник та ін.).
Народні гончарі історичної Уманщини.
Кобзарі та лірники Уманщини.
Фольклор Уманщини (регіональний та локальний виміри).
Календарна обрядовість історичної Уманщини.
Родинна обрядовість історичної Уманщини.
Вишивка історичної Уманщини, майстри вишивки.
Елітарні родини історичної Уманщини та ін.

На підсумковому етапі фольклорної і етнографічної практик відбуваються звіти студентів, які складаються з кількох етапів:

1) наукові виступи студентів за результатами практики на засіданні лабораторії «Етнологія Черкаського краю»;
2) публічний концерт, на якому студенти відтворюють записані у селах пісні, танці й фрагменти стародавніх обрядів;
3) участь студентів у науковій студентській конференції.

Захист практики (грудень 2011 рік)

Всі фольклорні й етнографічні матеріали, зібрані під час практик, постійно поповнюють фонди лабораторії «Етнологія Черкаського краю». Впродовж останніх років було укладено науковий архів лабораторії (12 345 карток), яким послуговуються студенти, вчителі, викладачі, науковці. На часі  картографування фольклорних текстів та явищ народної культури Уманщини.

За весь період проведення практик було досліджено 58 сіл історичної Уманщини,  зафіксовано безліч фольклорних жанрів, укладено 500 папок – звітів.

За результатами практики укладаються посібники фольклорно-етнографічної спадщини досліджуваних сіл, виконуються  курсові, кваліфікаційні роботи.

09.06.2013

uk Українська
X