Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк
   Поділитися новиною

   Студенти ІІ курсу вивчають польську мову перший рік, проте набуті знання та вміння дозволяють укладати речення на опановані побутові теми, а також граматично правильно будувати монологи.

   Метою заняття було формування вмінь і навичок відмінювання дієслів у минулому часі, побудови словосполучень і речень з використанням дієслів у минулому часі.

   Викладач на занятті застосовувала різноманітні прийоми та методи навчання, зокрема використовуючи роздатковий матеріал, а також елементи гри «To było» та «Powiedź mi»,  надала студентам  можливість не тільки вивчити відмінювання слів, а й продемонструвати вміння швидко реагувати на задану ситуацію.

   Завдання з аудіювання поповнило словниковий запас студентів, а вироблення навичок відмінювання  дієслів та складання речень безперечно сприятимуть набуттю мовних компетентностей, необхідних для фахівця-полоніста.

   Відкрите заняття було обговорене на засіданні кафедри, викладачі одностайно відзначили, що пройшло воно на належному науково-методичному рівні.

        

   " data-title="Вивчення мов – запорука успішної інтеграції у європейський освітній простір">

   Вивчення мов – запорука успішної інтеграції у європейський освітній простір

   Вимогою сучасності є підготовка фахівця нової якості, здатного швидко орієнтуватися в інформаційному просторі, творчо мислити, приймати нестандартні рішення. Саме тому вивчення іноземних мов набуває нині особливого значення. Навчити студента вільно володіти іноземною мовою, розкрити перед ним світ іншої культури і ментальності народу – завдання складне і відповідальне. Як реалізується це завдання на практиці, мали змогу спостерігати викладачі кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури, відвідавши 27 лютого 2020 року відкрите практичне заняття викладача  кафедри Сніжани Костянтинівни Голоднюк із дисципліни «Сучасна польська мова» на тему «Czas przeszły», проведеного зі студентами 21-ої групи факультету української філології.

   Студенти ІІ курсу вивчають польську мову перший рік, проте набуті знання та вміння дозволяють укладати речення на опановані побутові теми, а також граматично правильно будувати монологи.

   Метою заняття було формування вмінь і навичок відмінювання дієслів у минулому часі, побудови словосполучень і речень з використанням дієслів у минулому часі.

   Викладач на занятті застосовувала різноманітні прийоми та методи навчання, зокрема використовуючи роздатковий матеріал, а також елементи гри «To było» та «Powiedź mi»,  надала студентам  можливість не тільки вивчити відмінювання слів, а й продемонструвати вміння швидко реагувати на задану ситуацію.

   Завдання з аудіювання поповнило словниковий запас студентів, а вироблення навичок відмінювання  дієслів та складання речень безперечно сприятимуть набуттю мовних компетентностей, необхідних для фахівця-полоніста.

   Відкрите заняття було обговорене на засіданні кафедри, викладачі одностайно відзначили, що пройшло воно на належному науково-методичному рівні.

        

   02.03.2020

   Переглядів 160