Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Філологія. Українська мова та література

   ID: 27519

   Ступінь вищої освіти: магістр

   Тип освітньої програми: освітньо-професійна

   Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

   Спеціальність: 035 Філологія

   Спеціалізація: 035.01 Українська мова та література

   Освітня кваліфікація: магістр філології за спеціалізацією українська мова та література

   Мета освітньої програми: підготувати компетентного конкурентоспроможного фахівця, здатного розв’язувати складні задачі і проблеми, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, характеризується невизначеністю умов і вимог у діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації.

   Особливості освітньої програми. Програма передбачає поєднання навчання з дослідженням, наукової діяльності з педагогічною, вимагає спеціальних (дослідницької і педагогічної) практик, залучення здобувачів вищої освіти до національної та міжнародної академічної мобільності.

   Академічні права випускників програми. Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.

   Професійні права випускників програми. Випускники програми можуть обіймати такі посади: філолог-дослідник; філолог, лінгвіст; літературознавець; літературний співробітник; вчитель закладу загальної середньої освіти; вчитель спеціалізованого закладу загальної середньої освіти.

    Актуальна електронна адреса: kummn@udpu.edu.ua

    

    

   Дата останньої зміни: 13 Червня, 2024