Скринька довіри

Ваше ім'я (обов'язково)

Тема

Ваше повідомлення

uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк
Поділитися новиною
Фольклорна практика 2014 року в селі Аполянка Уманського району Черкаської області

Дослідження фольклору України є справою надзвичайно важливого державного значення. Без вивчення, поширення і збереження автентичних фольклорних зразків неможливий розвиток гармонійного, високодуховного суспільства. Виховання національно свідомих  українців завжди відбувалося у процесі збирання та дослідження фольклорних надбань. І лише у ХХ столітті заміна і порушення цього принципу, підміна його утопічними й облудними гаслами призвели до суспільної деформації з тяжкими для України наслідками. Тому повернення до народних джерел дає шанс для формування нової української генерації, яка б вивела нашу країну в ряд провідних європейських держав.

Фольклорна практика 2016 року в селі Вербувата Уманського району  Черкаської області

В Україні фольклор ще існує у своєму первісному вигляді. Щоправда, його носіями є здебільшого люди старшого віку, мешканці сільської місцевості. Внаслідок різних причин (глобалізації, складних соціально-економічних процесів урбанізованого суспільства, докорінних змін у побуті і т. ін.) їхні знання вже не передаються традиційним природним шляхом молодшому поколінню. Тому необхідно організовувати спеціальні заходи для збереження, фіксації і популяризації фольклорних надбань.

Фольклорна практика – важлива форма навчально-виховної і самостійної наукової роботи студентів факультету української філології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, яка передбачає виконання  таких завдань:

  • навчального – розширення і поглиблення знань студентів із фольклору, українознавства;
  • професійного – вироблення у студентів умінь і навичок збирання українознавчого матеріалу;
  • наукового – озброєння студентів навичками аналізу, класифікації, умінням спостерігати, записувати фольклорні й етнографічні матеріали.

 

Звітна конференція за матеріалами фольклорно-етнографічної практики, 2015 рік

Фольклорна практика 2015 року в селі Колодисте Тальнівського району Черкаської області
Фольклорна практика 2013 року в селі Пугачівка Уманського району Черкаської області

Відповідно до наказу УДПУ № 284 о/д від 12.03.2020 року «Про заходи щодо запобігання захворювань, викликаних коронавірусом COVID-19» та листа Міністерства освіти і науки України № 1/09-154 від 11.03.2020, навчання студентів здійснюється дистанційно. Здобувачі вищої освіти І курсу ОС «бакалавр» денної форми навчання (освітні програми: Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (польська)),  Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (англійська)), Середня освіта (Українська мова і література). Журналістика, Середня освіта (Українська мова і література). Українознавство) факультету української філології проходять навчальну (фольклорну) практику з 12 до 23 травня 2020 року. Завдання практики було адаптовано до умов дистанційного навчання. Студенти здійснюють дослідження на тему: «Фольклорна спадщина моєї родини».

Керівники практики – викладачі кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання, науковці науково-дослідної лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі» (канд. пед. наук, доцент Валентина Анатоліївна Гончарук, канд. пед. наук, доцент Олександр Михайлович Санівський, канд. пед. наук Наталія Сергіївна Осіпенко, старший викладач Віта Григорівна Кириченко,  старший викладач Оксана Юріївна Денисюк) через відеоконференції в сервісі Zoom постійно консультують студентів, надають інформацію щодо оформлення матеріалів. Одну з таких консультацій пропонуємо переглянути.

" data-title="Фольклорна практика як основа національно-культурної ідентичності студентів-філологів">

Фольклорна практика як основа національно-культурної ідентичності студентів-філологів

Фольклорна практика 2014 року в селі Аполянка Уманського району Черкаської області

Дослідження фольклору України є справою надзвичайно важливого державного значення. Без вивчення, поширення і збереження автентичних фольклорних зразків неможливий розвиток гармонійного, високодуховного суспільства. Виховання національно свідомих  українців завжди відбувалося у процесі збирання та дослідження фольклорних надбань. І лише у ХХ столітті заміна і порушення цього принципу, підміна його утопічними й облудними гаслами призвели до суспільної деформації з тяжкими для України наслідками. Тому повернення до народних джерел дає шанс для формування нової української генерації, яка б вивела нашу країну в ряд провідних європейських держав.

Фольклорна практика 2016 року в селі Вербувата Уманського району  Черкаської області

В Україні фольклор ще існує у своєму первісному вигляді. Щоправда, його носіями є здебільшого люди старшого віку, мешканці сільської місцевості. Внаслідок різних причин (глобалізації, складних соціально-економічних процесів урбанізованого суспільства, докорінних змін у побуті і т. ін.) їхні знання вже не передаються традиційним природним шляхом молодшому поколінню. Тому необхідно організовувати спеціальні заходи для збереження, фіксації і популяризації фольклорних надбань.

Фольклорна практика – важлива форма навчально-виховної і самостійної наукової роботи студентів факультету української філології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, яка передбачає виконання  таких завдань:

  • навчального – розширення і поглиблення знань студентів із фольклору, українознавства;
  • професійного – вироблення у студентів умінь і навичок збирання українознавчого матеріалу;
  • наукового – озброєння студентів навичками аналізу, класифікації, умінням спостерігати, записувати фольклорні й етнографічні матеріали.

 

Звітна конференція за матеріалами фольклорно-етнографічної практики, 2015 рік

Фольклорна практика 2015 року в селі Колодисте Тальнівського району Черкаської області
Фольклорна практика 2013 року в селі Пугачівка Уманського району Черкаської області

Відповідно до наказу УДПУ № 284 о/д від 12.03.2020 року «Про заходи щодо запобігання захворювань, викликаних коронавірусом COVID-19» та листа Міністерства освіти і науки України № 1/09-154 від 11.03.2020, навчання студентів здійснюється дистанційно. Здобувачі вищої освіти І курсу ОС «бакалавр» денної форми навчання (освітні програми: Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (польська)),  Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (англійська)), Середня освіта (Українська мова і література). Журналістика, Середня освіта (Українська мова і література). Українознавство) факультету української філології проходять навчальну (фольклорну) практику з 12 до 23 травня 2020 року. Завдання практики було адаптовано до умов дистанційного навчання. Студенти здійснюють дослідження на тему: «Фольклорна спадщина моєї родини».

Керівники практики – викладачі кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання, науковці науково-дослідної лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі» (канд. пед. наук, доцент Валентина Анатоліївна Гончарук, канд. пед. наук, доцент Олександр Михайлович Санівський, канд. пед. наук Наталія Сергіївна Осіпенко, старший викладач Віта Григорівна Кириченко,  старший викладач Оксана Юріївна Денисюк) через відеоконференції в сервісі Zoom постійно консультують студентів, надають інформацію щодо оформлення матеріалів. Одну з таких консультацій пропонуємо переглянути.

19.05.2020

Переглядів 54