Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк
   Поділитися новиною
   Культура академічної доброчесності

   Ключовою умовою розвитку суспільства на сьогодні є забезпечення якості вищої освіти. В останні роки українська наукова та освітня спільнота все більше звертається до питань академічної доброчесності, яка визначає загальноприйняті світовою спільнотою стандарти здійснення освітньої та наукової діяльності здобувачами вищої освіти і співробітниками університету й створює середовище нульової терпимості до порушень академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин.

   У ст. 42 Академічна доброчесність Закону України «Про освіту» зазначено, що академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів  та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

   Для перевірки стану впровадження інституційної культури академічної доброчесності на факультеті філології та журналістики було створено комісію, яка представила результати своєї роботи на засіданні науково-методичної комісії факультету.

   Висновки комісії  про стан впровадження академічної доброчесності на факультеті

   Відповідно до чинного законодавства в Уманському державному педагогічному університеті ім. Павла Тичини розроблено нормативну базу (Статут, Кодекс академічної доброчесності, Етичний кодекс, Положення про групу сприяння академічній доброчесності), інші нормативні рекомендаційні документи), яка на системному рівні описує механізми впровадження принципів академічної доброчесності в освітній та науковій діяльності, заходи для дотримання принципів академічної доброчесності, процедури попередження та виявлення порушень таких принципів.

   Загальний моніторинг та контроль за дотриманням учасниками освітнього процесу принципів академічної доброчесності в університеті здійснює Комісія з питань академічної доброчесності Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини, яку очолює доктор педагогічних наук, професор, перший проректор Гедзик Андрій Миколайович. До складу Комісії входять представники адміністрації університету, проректори з науки та гуманітарних питань, голова профспілкового комітету, координатор з питань акредитації, ліцензування та якості освіти, начальник відділу кадрів та юрисконсульт.

   На факультеті філології та журналістики популяризація академічної доброчесності здійснюється через реалізацію системи заходів, спрямованих на формування інституційної культури академічної доброчесності, створення умов для розвитку взаємної довіри й поваги між учасниками освітнього процесу. Зокрема, у складі Групи зі змісту та якості освіти факультету філології та журналістики діє Сектор поширення академічної доброчесності, до складу якого входять науково-педагогічні працівники та здобувачі освіти.

   Членами комісії з розгляду питання про інституційну культуру академічної доброчесності було проаналізовано матеріали, розміщені на вебсайті факультету за 2022, 2023 роки. Констатовано, що було проведено низку заходів (науково-методичні семінари, бінарні онлайн-заняття, круглі столи, відкриті бесіди, дискусії, години куратора та ін.) зі студентами факультету з метою інформування здобувачів вищої освіти про необхідність дотримання нормативних документів, які регламентують питання академічної доброчесності. Науково-педагогічні та педагогічні працівники факультету впродовж 2022, 2023 рр. брали активну участь у заходах різного рівня, спрямованих на поширення та утвердження академічної доброчесності в освітньому середовищі.

   Запобігання та виявлення академічного плагіату

   З метою попередження проявів академічної недоброчесності в університеті запроваджено процедуру запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах, яку регламентує Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в Уманському державному педагогічному університеті ім. Павла Тичини.

   Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів бакалаврського та магістерського рівня вищої освіти передбачена змістом освітніх програм, де серед освітніх компонентів наявні компоненти: «Науково-критичне письмо», «Медійна та інформаційно-цифрова грамотність»,«Методологія мовознавчих та літературознавчих досліджень».

   Варто зазначити, що в університеті функціонує відділ якості освіти, ліцензування та акредитації, який здійснює систематичні опитування студентів, тематика яких стосується зокрема і дотримання принципів академічної доброчесності, що дає змогу здійснити моніторинг чинних механізмів і впроваджувати нові дієві інструментарії задля створення сприятливого й доброчесного освітнього і наукового середовища.

   Відповідно до плану роботи Групи зі змісту та якості освіти для здобувачів нашого факультету в лютому місяці 2024 року передбачено опитування на тему «Дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньої програми».

   На підставі проведеного моніторингу комісія засвідчує, що колектив факультету працює над популяризацією принципів дотримання академічної доброчесності в освітньо-науковому середовищі як здобувачами вищої освіти, так і академічним персоналом, однак звертає увагу на необхідність активного залучення органів студентського самоврядування, студентства факультету до організації та проведення різних заходів для поширення та утвердження кодексів честі в студентському середовищі.

   Викладачам радимо активніше долучатися до проходження онлайн-курсу для викладачів «Академічна доброчесність» на платформі Prometheus для отримання сертифіката ( 60 год. / 2 кредити  ЄКТС), а також працювати над удосконаленням критеріїв оцінювання здобувачів освіти, оскільки несправедливе оцінювання – шлях до порушення академічної доброчесності, запроваджувати сучасні методи навчання, пропонувати студентам інноваційні завдання, які  унеможливлюють порушення ними доброчесності.

   Вважаємо за необхідне наголосити на потребі широкого висвітлення в стрічці новин інформації, пов’язаної з популяризацією норм доброчесності та необхідністю їх дотримання задля досягнення успіху в навчанні та науці, підвищення довіри до вищої освіти.

   У результаті обговорення питання про інституційну культуру академічної доброчесності науково-методична комісія вирішила: залучати здобувачів вищої освіти до організації та проведення різних заходів для поширення та утвердження кодексів честі в студентському середовищі; удосконалювати сучасні методики навчання, критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів, розробки інноваційних освітніх та наукових завдань, які унеможливлюють порушення здобувачами освіти академічної доброчесності; широко висвітлювати на факультетському сайті заходи для популяризації та утвердження культури доброчесності в освітньо-науковому середовищі факультету.

    

   Сектор поширення академічної доброчесності

   " data-title="ІНСТИТУЦІЙНА КУЛЬТУРА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ">

   ІНСТИТУЦІЙНА КУЛЬТУРА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

   Культура академічної доброчесності

   Ключовою умовою розвитку суспільства на сьогодні є забезпечення якості вищої освіти. В останні роки українська наукова та освітня спільнота все більше звертається до питань академічної доброчесності, яка визначає загальноприйняті світовою спільнотою стандарти здійснення освітньої та наукової діяльності здобувачами вищої освіти і співробітниками університету й створює середовище нульової терпимості до порушень академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин.

   У ст. 42 Академічна доброчесність Закону України «Про освіту» зазначено, що академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів  та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

   Для перевірки стану впровадження інституційної культури академічної доброчесності на факультеті філології та журналістики було створено комісію, яка представила результати своєї роботи на засіданні науково-методичної комісії факультету.

   Висновки комісії  про стан впровадження академічної доброчесності на факультеті

   Відповідно до чинного законодавства в Уманському державному педагогічному університеті ім. Павла Тичини розроблено нормативну базу (Статут, Кодекс академічної доброчесності, Етичний кодекс, Положення про групу сприяння академічній доброчесності), інші нормативні рекомендаційні документи), яка на системному рівні описує механізми впровадження принципів академічної доброчесності в освітній та науковій діяльності, заходи для дотримання принципів академічної доброчесності, процедури попередження та виявлення порушень таких принципів.

   Загальний моніторинг та контроль за дотриманням учасниками освітнього процесу принципів академічної доброчесності в університеті здійснює Комісія з питань академічної доброчесності Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини, яку очолює доктор педагогічних наук, професор, перший проректор Гедзик Андрій Миколайович. До складу Комісії входять представники адміністрації університету, проректори з науки та гуманітарних питань, голова профспілкового комітету, координатор з питань акредитації, ліцензування та якості освіти, начальник відділу кадрів та юрисконсульт.

   На факультеті філології та журналістики популяризація академічної доброчесності здійснюється через реалізацію системи заходів, спрямованих на формування інституційної культури академічної доброчесності, створення умов для розвитку взаємної довіри й поваги між учасниками освітнього процесу. Зокрема, у складі Групи зі змісту та якості освіти факультету філології та журналістики діє Сектор поширення академічної доброчесності, до складу якого входять науково-педагогічні працівники та здобувачі освіти.

   Членами комісії з розгляду питання про інституційну культуру академічної доброчесності було проаналізовано матеріали, розміщені на вебсайті факультету за 2022, 2023 роки. Констатовано, що було проведено низку заходів (науково-методичні семінари, бінарні онлайн-заняття, круглі столи, відкриті бесіди, дискусії, години куратора та ін.) зі студентами факультету з метою інформування здобувачів вищої освіти про необхідність дотримання нормативних документів, які регламентують питання академічної доброчесності. Науково-педагогічні та педагогічні працівники факультету впродовж 2022, 2023 рр. брали активну участь у заходах різного рівня, спрямованих на поширення та утвердження академічної доброчесності в освітньому середовищі.

   Запобігання та виявлення академічного плагіату

   З метою попередження проявів академічної недоброчесності в університеті запроваджено процедуру запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах, яку регламентує Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в Уманському державному педагогічному університеті ім. Павла Тичини.

   Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів бакалаврського та магістерського рівня вищої освіти передбачена змістом освітніх програм, де серед освітніх компонентів наявні компоненти: «Науково-критичне письмо», «Медійна та інформаційно-цифрова грамотність»,«Методологія мовознавчих та літературознавчих досліджень».

   Варто зазначити, що в університеті функціонує відділ якості освіти, ліцензування та акредитації, який здійснює систематичні опитування студентів, тематика яких стосується зокрема і дотримання принципів академічної доброчесності, що дає змогу здійснити моніторинг чинних механізмів і впроваджувати нові дієві інструментарії задля створення сприятливого й доброчесного освітнього і наукового середовища.

   Відповідно до плану роботи Групи зі змісту та якості освіти для здобувачів нашого факультету в лютому місяці 2024 року передбачено опитування на тему «Дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньої програми».

   На підставі проведеного моніторингу комісія засвідчує, що колектив факультету працює над популяризацією принципів дотримання академічної доброчесності в освітньо-науковому середовищі як здобувачами вищої освіти, так і академічним персоналом, однак звертає увагу на необхідність активного залучення органів студентського самоврядування, студентства факультету до організації та проведення різних заходів для поширення та утвердження кодексів честі в студентському середовищі.

   Викладачам радимо активніше долучатися до проходження онлайн-курсу для викладачів «Академічна доброчесність» на платформі Prometheus для отримання сертифіката ( 60 год. / 2 кредити  ЄКТС), а також працювати над удосконаленням критеріїв оцінювання здобувачів освіти, оскільки несправедливе оцінювання – шлях до порушення академічної доброчесності, запроваджувати сучасні методи навчання, пропонувати студентам інноваційні завдання, які  унеможливлюють порушення ними доброчесності.

   Вважаємо за необхідне наголосити на потребі широкого висвітлення в стрічці новин інформації, пов’язаної з популяризацією норм доброчесності та необхідністю їх дотримання задля досягнення успіху в навчанні та науці, підвищення довіри до вищої освіти.

   У результаті обговорення питання про інституційну культуру академічної доброчесності науково-методична комісія вирішила: залучати здобувачів вищої освіти до організації та проведення різних заходів для поширення та утвердження кодексів честі в студентському середовищі; удосконалювати сучасні методики навчання, критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів, розробки інноваційних освітніх та наукових завдань, які унеможливлюють порушення здобувачами освіти академічної доброчесності; широко висвітлювати на факультетському сайті заходи для популяризації та утвердження культури доброчесності в освітньо-науковому середовищі факультету.

    

   Сектор поширення академічної доброчесності

   28.12.2023

   Переглядів 156