Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк
   Поділитися новиною

   1 лютого 2021 року на базі науково-дослідної лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі» факультету української філології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбулася Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Українознавча пошуково-дослідницька робота в контексті викликів сьогодення», присвячена 70-літтю завідувача кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання, керівника науково-дослідної лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі» кандидата педагогічних наук, професора Наталії Петрівни Сивачук.

   З вітальним словом до учасників конференції звернулася проректор з інноваційних досліджень та європейської інтеграції Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини доктор педагогічних наук, доцент Тетяна Леонідівна Годованюк, яка розповіла про вагомість багатолітнього наукового й педагогічного доробку Наталії Петрівни Сивачук у царині національної фольклористики, етнографії та педагогіки, її особистої ініціативи й титанічної праці, спрямованих на створення в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини потужного осередку народознавчих досліджень та виховання кількох поколінь учителів-словесників і науковців. Зокрема,  вона  підкреслила надзвичайну багатогранність наукових інтересів Наталії Петрівни, серед яких особливе місце посідає український локальний і регіональний фольклор, вітчизняна класична і модерна література, ораторське мистецтво, українська міфологія, українознавство, історія фольклористики, історія українознавства тощо. У доповіді також зазначено, що особливим здобутком професора Наталії Петрівни Сивачук  стало створення за її ініціативи у 1998 році науково-дослідної лабораторії «Етнологія Черкаського краю» (пізніше перейменованої внаслідок розширення горизонтів наукового пошуку на «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі»). Протягом двох десятиліть на базі лабораторії було створено науково-методичний центр дослідження фольклору історичної Уманщини, науково-методичний центр художньо-педагогічної творчості імені Степана Павленка, науково-методичний центр дослідження народної вишивки історичної Уманщини, наукове фольклорне товариство імені Хрисанфа Ящуржинського, майстер-клас «Театр слова» тощо. Також було зауважено, що Наталія Петрівна – організатор і учасник багатьох фольклорно-етнографічних експедицій, міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій. Результатом тривалих наукових пошуків і досліджень стало створення у 2008 році при лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі» наукового архіву, що налічує понад 20 000 текстів, його систематизація і каталогізація, а також музейної колекції артефактів матеріальної культурної спадщини Східного Поділля. Під керівництвом Н. П. Сивачук науковці лабораторії брали участь у розробці держбюджетної теми «Професійна підготовка майбутніх учителів-словесників на засадах українознавства». Наталія Петрівна підготувала до успішного захисту 9 дисертаційних досліджень молодих науковців, в основу яких покладено фольклорно-етнографічний матеріал історичної Уманщини. Вагомість наукового доробку вихованців професора Н. П. Сивачук  стала підставою для визнання в 2007 році її авторської наукової школи «Проблеми українознавства в освітньому просторі України».

   Заступник декана з наукової роботи факультету української філології кандидат філологічних наук, доцент Інна Іванівна Коломієць від імені керівництва факультету української філології висловила щиру вдячність усім, хто виявив бажання долучитися до конференції, а також побажала ювілярці довгих літ плідних наукових пошуків та педагогічної праці.

   З науковими доповідями на пленарному засіданні виступили доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Мирослава Петрівна Вовк; доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України Микола Костянтинович Дмитренко; доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Олена Миколаївна Семеног; доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Наталія Миколаївна Коляда; доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Тетяна Дмитрівна Кочубей; доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Оксана Юріївна Зелінська; кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Тетяна Миколаївна Тищенко.

   Професор Наталія Петрівна Сивачук у зверненні до учасників конференції поділилася своїми спогадами та міркуваннями про перспективи подальших наукових розвідок та запросила всіх присутніх до співпраці, висловивши щиру вдячність за розкіш наукового спілкування і теплі слова на свою адресу.

   Модератор конференції, доктор педагогічних наук, професор кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання Лариса Іванівна Йовенко подякувала всім доповідачам і побажала подальшої плідної наукової дискусії під час роботи в секціях.

   " data-title="Конференція з нагоди ювілею професора Наталії Петрівни Сивачук">

   Конференція з нагоди ювілею професора Наталії Петрівни Сивачук

   1 лютого 2021 року на базі науково-дослідної лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі» факультету української філології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбулася Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Українознавча пошуково-дослідницька робота в контексті викликів сьогодення», присвячена 70-літтю завідувача кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання, керівника науково-дослідної лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі» кандидата педагогічних наук, професора Наталії Петрівни Сивачук.

   З вітальним словом до учасників конференції звернулася проректор з інноваційних досліджень та європейської інтеграції Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини доктор педагогічних наук, доцент Тетяна Леонідівна Годованюк, яка розповіла про вагомість багатолітнього наукового й педагогічного доробку Наталії Петрівни Сивачук у царині національної фольклористики, етнографії та педагогіки, її особистої ініціативи й титанічної праці, спрямованих на створення в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини потужного осередку народознавчих досліджень та виховання кількох поколінь учителів-словесників і науковців. Зокрема,  вона  підкреслила надзвичайну багатогранність наукових інтересів Наталії Петрівни, серед яких особливе місце посідає український локальний і регіональний фольклор, вітчизняна класична і модерна література, ораторське мистецтво, українська міфологія, українознавство, історія фольклористики, історія українознавства тощо. У доповіді також зазначено, що особливим здобутком професора Наталії Петрівни Сивачук  стало створення за її ініціативи у 1998 році науково-дослідної лабораторії «Етнологія Черкаського краю» (пізніше перейменованої внаслідок розширення горизонтів наукового пошуку на «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі»). Протягом двох десятиліть на базі лабораторії було створено науково-методичний центр дослідження фольклору історичної Уманщини, науково-методичний центр художньо-педагогічної творчості імені Степана Павленка, науково-методичний центр дослідження народної вишивки історичної Уманщини, наукове фольклорне товариство імені Хрисанфа Ящуржинського, майстер-клас «Театр слова» тощо. Також було зауважено, що Наталія Петрівна – організатор і учасник багатьох фольклорно-етнографічних експедицій, міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій. Результатом тривалих наукових пошуків і досліджень стало створення у 2008 році при лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі» наукового архіву, що налічує понад 20 000 текстів, його систематизація і каталогізація, а також музейної колекції артефактів матеріальної культурної спадщини Східного Поділля. Під керівництвом Н. П. Сивачук науковці лабораторії брали участь у розробці держбюджетної теми «Професійна підготовка майбутніх учителів-словесників на засадах українознавства». Наталія Петрівна підготувала до успішного захисту 9 дисертаційних досліджень молодих науковців, в основу яких покладено фольклорно-етнографічний матеріал історичної Уманщини. Вагомість наукового доробку вихованців професора Н. П. Сивачук  стала підставою для визнання в 2007 році її авторської наукової школи «Проблеми українознавства в освітньому просторі України».

   Заступник декана з наукової роботи факультету української філології кандидат філологічних наук, доцент Інна Іванівна Коломієць від імені керівництва факультету української філології висловила щиру вдячність усім, хто виявив бажання долучитися до конференції, а також побажала ювілярці довгих літ плідних наукових пошуків та педагогічної праці.

   З науковими доповідями на пленарному засіданні виступили доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Мирослава Петрівна Вовк; доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України Микола Костянтинович Дмитренко; доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Олена Миколаївна Семеног; доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Наталія Миколаївна Коляда; доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Тетяна Дмитрівна Кочубей; доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Оксана Юріївна Зелінська; кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Тетяна Миколаївна Тищенко.

   Професор Наталія Петрівна Сивачук у зверненні до учасників конференції поділилася своїми спогадами та міркуваннями про перспективи подальших наукових розвідок та запросила всіх присутніх до співпраці, висловивши щиру вдячність за розкіш наукового спілкування і теплі слова на свою адресу.

   Модератор конференції, доктор педагогічних наук, професор кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання Лариса Іванівна Йовенко подякувала всім доповідачам і побажала подальшої плідної наукової дискусії під час роботи в секціях.

   03.02.2021

   Переглядів 281