Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Міжнародна діяльность

   Міжнародна діяльность факультету української філології

   Угоди про співпрацю

   Інтернаціоналізацію сфер університетської діяльності факультет української філології здійснює в рамках угод про співпрацю з освітніми закладами Білорусії, серед яких:

   • Гомельський державний університет імені Ф.Скорини;
   • Мозирський державний педагогічний університет іменіІ.П. Шамякіна.

   Угоди передбачають організацію наукових семінарів, конференцій і симпозіумів, проведення спільних досліджень, обмін науковою інформацією, підготовку та публікацію збірників наукових праць і т. д.

    Викладачі факультету української філології співпрацюють з науковим рецензованим польським часописом «Językoznawstwo» (Мовознавство), який засновано в Гуманітарно-Природничому Університеті імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща). Члени редколегії польського наукового журналу – доктор філологічних наук, професор О. Ю. Зелінська; кандидат філологічних наук, професор – Т. М. Тищенко.

   Стажування за кордоном, відрядження

   Професорсько-викладацький склад факультету української філогіїі пройшов закордонні наукові стажування в партнерських вищих навчальних закладах:

   1. м. Єрусалим (Академія мови іврит), Ізраїль;
   2. м. Рига (Університет «ISMA» (Informacijas sistemu menedzmenta augstskola), Латвія
   3. Гуманітарний факультет університету Порто, Португалія;
   4. Гуманітарно-Природничий Університет імені Яна Длугоша в Ченстохові, Польща;
   5. Познанський університет ім. Адама Міцкевича, Польща;
   6. Вища школа лінгвістична у Ченстохові (Польща).

   Результат: отримання сертифікатів; вивчення сучасних методів і технологій в практиці освітньо-наукового процесу, впровадження інновацій освіти закордонних установ у вітчизняну освітню діяльність.

   У рамках міжнародної співпраці між УДПУ імені Павла Тичини та провідними польськими вищими навчальними закладами з 09 по 16 лютого 2018 року на факультеті української філології проходив наукове стажування – доктор габілітований Сілезького університету в м. Катовіце (Республіка Польща) Мачєй Шарґот.

   Участь у літніх школах

   Щороку студенти факультету української філології, які навчаються в  Колегіумі міждисциплінарних індивідуальних гуманітарних студій, що  діє на базі Польського культурно-освітнього центру, беруть участь у Літніх школах  при провідних університетах Польщі (Лодзький та Вроцлавський університети).

   Учасники мають унікальну можливість не тільки поглибити свої знання з польської мови, літератури та історії, але й відвідати музеї, виставки та театри Варшави, Любліна, Вроцлава, Кракова. Поряд з польською студенти  пізнають й інші культури, адже слухачами літніх шкіл є представники  різних країн, а саме: Великобританії, Франції, Іспанії, США та інших. По завершенню курсу студенти отримують сертифікати, що засвідчують рівень володіння польською мовою.

   Програма академічної мобільності та подвійного диплому

   Студенти факультету української філології (понад 20 осіб) беруть участь у програмах академічної мобільності та подвійного диплому, що  є невід’ємною частиною сучасної освіти, яку надає Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

   Студенти  упродовж семестру навчаються в партнерських навчальних закладах Польщі з обов’язковим перезарахуванням дисциплін (кредитів).  Участь у даній програмі відкриває перед студентами нашого факультету можливість отримання європейської освіти, удосконалення рівня володіння іноземною мовою, ознайомлення із зарубіжною культурою, історією, та звичаями країни, де знаходиться партнерський навчальний заклад.  Такими партнерськими навчальними закладами є: Державна вища школа професійної освіти імені Яна Амоса Коменського в м. Лєшно, Вища менеджерська школа, м. Лєгніца; Познанський університет імені Адама Міцкевича; Інститут європейської культури, м. Гнєзно; Державна вища школа професійної освіти імені Яна Амоса Коменського, м.    Лєшно; Гуманітарно-Природничий Університет імені Яна Длугоша в Ченстохові.   У партнерських навчальних закладах створені всі умови не тільки для результативного навчання, але й для хорошого відпочинку.

    

   Дата останньої зміни: 10 Червня, 2019