uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк

Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство є громадською організацією, що об’єднує студентів факультету української філології на засадах добровільної участі та спільності інтересів наукового спрямування.

Завданнями СНТ факультету української філології є:
– пошук обдарованої молоді, здатної генерувати наукові ідеї;
– забезпечення розвитку наукових шкіл та безперервності наукового пошуку;
– формування внутрішніх та міжфакультетських комунікативних наукових зв’язків;
– розширення світогляду молодої людини;
– забезпечення іміджу та високого наукового рейтингу факультету та ВНЗ.

Склад СНТ факультету української філології:

Терлецька Софія Юріївна 23 гр.  (голова СНТ 0964860386)

Куян Дар’я Миколаївна  42 гр. (заступник голови СНТ 0506624268)

Пивовар Лілія Юріївна 23 гр.

Демиденко Аліна Сергіївна 23 гр.

Григор’єва Богдана Юріївна 23 гр.

Тинкован Марія Віталіївна  31 гр.

Коляда Ірина Іванівна 31 гр.

Цапенко Оксана Сергіївна 34 гр.

Харенко Софія Андріївна – 42 гр.

Фещенко Тетяна Вікторівна 42 гр.

Хамідрак Крістіна Олександрівна 42 гр.

Герасименко Наталія Юріївна 42 гр.

Александрова Ольга Федорівна 42 гр.

Макуха Валерія Валеріївна 42 гр.

Огородник Анна Володимирівна 42 гр.

Тиховська Ірина Сергіївна 156 гр.

Шукайло  Владислав Ігорович 102гр.

План роботи СНТ2018-2019

04.05.2017

uk Українська
X