23.10.2017 Друк Друк

Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство є громадською організацією, що об’єднує студентів факультету української філології на засадах добровільної участі та спільності інтересів наукового спрямування.

Завданнями СНТ факультету української філології є:
– пошук обдарованої молоді, здатної генерувати наукові ідеї;
– забезпечення розвитку наукових шкіл та безперервності наукового пошуку;
– формування внутрішніх та міжфакультетських комунікативних наукових зв’язків;
– розширення світогляду молодої людини;
– забезпечення іміджу та високого наукового рейтингу факультету та ВНЗ.

Склад СНТ факультету української філології:

Харенко Софія, голова СНТ факультету української філології, студентка 32 групи;

Волошина Катерина Сергіївна, заступник голови СНТ факультету укарїнської філології, студентка 24 групи;

Члени СНТ факультету української філології:

Бондаренко Ілліана Сергіївна – 43 гр.

Гаврилюк Анастасія Миколаївна – 24 гр.

Гаврилюк Павло Ігорович – 24 гр.

Куян Дар’я Миколаївна – 32 гр.

Лихожін Діана Станіславівна – 46 гр.

Максименко Катерина Петрівна – 24 гр.

Онуфрієнко Тетяна Сергіївна – 46 гр.

Смілянець Олександра Миколаївна – 24 гр.

Тиховська Ірина Сергіївна – 46 гр.

План роботи СНТ факультету української філології на 2017-2018 н.р.