Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Асистентська педагогічна практика

   Асистентська педагогічна практика проводиться на 6 курсі в 12 семестрі протягом 3 тижнів. Мета такої практики – формування вмінь застосовувати набуті знання під час навчально-виховного процесу у вищих закладах освіти, у процесі виконання функцій викладача. Методичну допомогу магістрантам у період педагогічної практики надають кафедри української мови і української літератури та українознавства.

   За результатами асистентської практики студенти отримують комплексну оцінку. Оцінці підлягають всі завдання. Лекції та практичні й семінарські заняття оцінюються за змістом та за дотримання методики викладання. У щоденнику практики заносяться всі види діяльності, пов’язані з проходженням активної і пасивної практики, інші види робіт (робота в бібліотеці, консультації з викладачем-методистом та ін.), узагальнена оцінка затверджується базовими кафедрами.

   Важливою формою підсумкового контролю за проходження педагогічної практики є конференція, що проводиться по закінченню практики.

   Саме у процесі конференції аналізуються позитивні й негативні сторони практики, цікаві знахідки перспективного педагогічного досвіду, звертається увага на забезпечення занять роздавальним та ілюстративним матеріалом, на впровадження інноваційних методів проведення занять.

   Реалізовуючи  завдання Концепції мовно-літературної освіти студенти-практиканти повинні допомогти учням опанувати зміст художніх творів, осягнути їх естетичну значущість, зробити висновки, важливі для морального формування особистості та рівня її загальної культури. Під час педагогічних практик студенти  мають сприяти вихованню культурного читача, котрий відчуває потребу в читанні, веде з книгою внутрішній діалог, отримує в процесі осягнення художніх творів естетичне задоволення, розширює свою ерудицію.

   У ході практики не тільки закріплюються та поглиблюються теоретичні знання, яких набули студенти у вузі, а й виробляються навички та вміння керівництва навчально-виховним процесом на уроках української мови та літератури.

   При проведенні педагогічних практик інколи бувають випадки, коли вчителі шкіл не дозволяють студентам відвідувати їхні уроки. Щоб уникати таких прецедентів,необхідно груповим керівникам працювати  з учителями-наставниками у тісному контакті.

   З метою вдосконалення  організації педагогічних практик, необхідно узгоджувати графіки проведення практик з іншими факультетами, щоб не переобтяжувати школи студентами –практикантами.

   Дата останньої зміни: 14 Вересня, 2015