Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк
   Поділитися новиною

    

   5-6 травня 2020 року кафедра практичного мовознавства, Міжвідомчий науково-дослідний центр прикладної лінгвістики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Український мовно-інформаційний фонд НАН України, Люблінський католицький університет та ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського» проводять Міжнародну Інтернет-конференцію «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики».

   Робота конференції планується за такими напрямами:

   1. Комп’ютерна лінгвістика.
   2. Корпусна лінгвістика.
   3. Термінознавство.
   4. Перекладознавство.
   5. Лексикографія.
   6. Юридична лінгвістика.
   7. Медіалінгвістика
   8. Комунікативна лінгвістика.
   9. Методика навчання української мови.
   10. Методика навчання мови як іноземної.

   За результатами конференції буде надруковано збірник тез доповідей. Робочі мови конференції – українська, польська, англійська.

   Термін подання тез – до 5 травня 2020 року.

   Вартість публікації у збірнику тез складає 30 грн. за сторінку. Оплату надсилати поштовим переказом на адресу: НІколіч Ігор Едуардович; До запитання, вул. Садова, 30 а, м. Умань, Черкаська обл., 20308.

   Вимоги до оформлення тез:

   Обсяг – 2-4 сторінки, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі поля – 2 см, редактор Word, тип файлу RTF. Сторінки не нумеруються. Кінцеві зноски оформляються у квадратних дужках, де вказується номер джерела з переліку і через кому сторінка, на якій викладене відповідне положення.

   Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції.

   У першому рядку праворуч друкується ім’я та прізвище автора напівжирними літерами, нижче – назва міста, через один рядок посередині аркуша назва статті великими літерами. Через один рядок подається основний текст (вирівнюється за шириною); після нього – список використаних джерел (в алфавітному порядку).

   Зразок оформлення тез:

   Володимир Чумак

   м. Київ

   УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА В СИСТЕМІ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ

   Текст тез

   Список використаних джерел

   Матеріали на конференцію надсилати на електронну адресу: praktmov.k@gmail.com. Необхідно надіслати:

   1. Текст тез.
   2. Відомості про авторів (окремим файлом: домашня адреса, код міста, телефон, e-mail, місце роботи, посада, вчене звання, науковий ступінь).
   3. Відскановану копію документа про оплату.

   Адреса оргкомітету:

   Кафедра практичного мовознавства,

   Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

   вул. Садова, 28,

   м. Умань,

   Черкаська обл.,

   20300.

   Контактні телефони: 063 128 78 54; 04744-3-05-88

   e-mail: praktmov.k@gmail.com

   " data-title="ОГОЛОШЕННЯ">

   ОГОЛОШЕННЯ

    

   5-6 травня 2020 року кафедра практичного мовознавства, Міжвідомчий науково-дослідний центр прикладної лінгвістики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Український мовно-інформаційний фонд НАН України, Люблінський католицький університет та ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського» проводять Міжнародну Інтернет-конференцію «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики».

   Робота конференції планується за такими напрямами:

   1. Комп’ютерна лінгвістика.
   2. Корпусна лінгвістика.
   3. Термінознавство.
   4. Перекладознавство.
   5. Лексикографія.
   6. Юридична лінгвістика.
   7. Медіалінгвістика
   8. Комунікативна лінгвістика.
   9. Методика навчання української мови.
   10. Методика навчання мови як іноземної.

   За результатами конференції буде надруковано збірник тез доповідей. Робочі мови конференції – українська, польська, англійська.

   Термін подання тез – до 5 травня 2020 року.

   Вартість публікації у збірнику тез складає 30 грн. за сторінку. Оплату надсилати поштовим переказом на адресу: НІколіч Ігор Едуардович; До запитання, вул. Садова, 30 а, м. Умань, Черкаська обл., 20308.

   Вимоги до оформлення тез:

   Обсяг – 2-4 сторінки, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі поля – 2 см, редактор Word, тип файлу RTF. Сторінки не нумеруються. Кінцеві зноски оформляються у квадратних дужках, де вказується номер джерела з переліку і через кому сторінка, на якій викладене відповідне положення.

   Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції.

   У першому рядку праворуч друкується ім’я та прізвище автора напівжирними літерами, нижче – назва міста, через один рядок посередині аркуша назва статті великими літерами. Через один рядок подається основний текст (вирівнюється за шириною); після нього – список використаних джерел (в алфавітному порядку).

   Зразок оформлення тез:

   Володимир Чумак

   м. Київ

   УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА В СИСТЕМІ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ

   Текст тез

   Список використаних джерел

   Матеріали на конференцію надсилати на електронну адресу: praktmov.k@gmail.com. Необхідно надіслати:

   1. Текст тез.
   2. Відомості про авторів (окремим файлом: домашня адреса, код міста, телефон, e-mail, місце роботи, посада, вчене звання, науковий ступінь).
   3. Відскановану копію документа про оплату.

   Адреса оргкомітету:

   Кафедра практичного мовознавства,

   Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

   вул. Садова, 28,

   м. Умань,

   Черкаська обл.,

   20300.

   Контактні телефони: 063 128 78 54; 04744-3-05-88

   e-mail: praktmov.k@gmail.com

   24.03.2020

   Переглядів 160