Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Видавнича діяльність

   Монографії:

   Сивачук Н.П. Купальська обрядовість Уманщини: Монографія / Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. Вид. 2-е доп. і переробл. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – 128 с.

   Навчальні посібники з грифом МОН України:

   Сивачук Н.П. Уманське весілля / Уманський держ. ім. ун-т ім. Павла Тичини. Вид. 2-ге доп. і переробл. – Умань: ПП Жовтий, 2010. – 206 с.

   Навчальні посібники без грифу МОН України:

   Сивачук Н.П., Павленко М.С., Зарудняк Н.І., Лопушан Т.В., Терешко І.Г., Йовенко Л.І., Козинський Л.В., Наконечна О.І., Новаківська Л.В., Дудник Н.В., Мамчур Н.С., Гончарук В.А., Пархета Л.П.
   Письменники Уманщини (Довідник-антологія) : Статті, біографічні матеріали, вірші, проза, літературознавчі есеї. – Умань : Алмі, 2011. – 296 с.
   Методика українознавчих досліджень : навч.-метод. посібн. для студ. філолог. факульт. / укладачі Сивачук Н.П., Терешко І.Г. – Умань: Алмі, 2011. – 262 с.
   Практична фольклористика : навч.-метод. посібн. для студ. філолог. факульт. / укладачі Сивачук Н.П., Циганок О.О. – Умань: Алмі, 2011. – 220 с.
   Українська міфологія : навчальний посібник / [укладач Н. П. Сивачук]. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 220 с.
   Українська міфологія : навчальний посібник / [укладач Н. П. Сивачук]. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 249 с.
   Український фольклор : навчальний посібник / [укладач Н. П. Сивачук]. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 284 с.
   Фольклорна практика / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – 2-ге вид. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 68 с.
   Сивачук Н. П. Академічна риторика : курс лекцій для магістр. Філолог. Фа культ. / Наталія Петрівна Сивачук. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2011. – 120 с.
   Сивачук Н.П. Фольклорно-етнографічна практика села Ладижинка Уманського району Черкаської області. – Умань : «ПП Жовтий», 2011. – 117 с.
   Гончарук В.А., Терешко І.Г. Основи народознавства // Укл. І. Терешко, В. Гончарук. – Умань: Алмі. – 2011. – 344 с.
   Гончарук В.А., Терешко І.Г. Українське народознавство // Укл. І. Терешко, В. Гончарук. – Умань: Алмі. – 2011. – 344 с.
   Терешко І.Г. Фольклорно-етнографічна спадщина села Тимошівка Маньківського району Черкаської області.
   Йовенко Л.І., Терешко І.Г. Фольклорно-етнографічна практика села Талалаївка Христинівського району Черкаської області. – Умань : «ПП Жовтий», 2011. – 66 с.
   Йовенко Л.І. Етнопедагогіка : навчально-методичний посібник / укл.: Л.І. Йовенко. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – 224 с.
   Йовенко Л.І. Загальна етнографія : навчально-методичний посібник./ Л.І. Йовенко. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – 211 с.
   Дудник Н.В. Педагогічна риторика. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 175 с.
   Козинський Л.В. Історія української літератури Х-XVIII ст. (давня українська література). Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності: «Філологія. Українська мова і література». – Умань: «Алмі», 2011. – 184 с.
   Снігур І.М. Націологія : навчально-практичний посібник / уклад. І.М. Снігур. – Умань: Алмі, 2011. – 216 с.
   Циганок О.О. Етнографія України : навчально-методичний посібник / О.О. Циганок. – Вид. 2-е доповн. і переробл. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 130 с.
   Семенчук В.В. Мистецтво в контексті освіти : теорія та практика : Монографія / За ред.. Л.Є. Зелінського. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 133 с. (особисти внесок 35 стор. – 1,4 др. арк.)
   Поліщук П.М. Літературна критика : навчальний посібник / уклад. Поліщук П.М. – Умань: РВЦ «Софія», 2011. – 160 с.
   Поліщук П.М. Герменевтика : навчальний посібник / уклад. П. М. Поліщук. – Умань: РВЦ «Софія», 2011. – 190 с.
   Новаківська Л.В., Пархета Л.П. Педагогічна практика студентів філологічних спеціальностей. – Умань: РВЦ «Софія», 2011. – 120 с.
   Лопушан Т.В. Методологія сучасних літературознавчих досліджень: Навчальний посібник. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 104 с.

   Дата останньої зміни: 9 Червня, 2013