Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк
   Поділитися новиною

   Оскільки в усіх закладах загальної середньої освіти України впроваджуються ідеї Концепції нової української школи, постала необхідність накреслити стратегічні напрями практичної підготовки студентів-філологів. З цією метою переглянуто програми фахових навчальних дисциплін та програми різних видів практики.

   У процесі викладання «Методики навчання української літератури» акценти робимо на застосуванні «педагогіки партнерства». В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем і учнем. Застосовуючи різні методики в опануванні української літератури, студенти вчаться створювати конструктивні діалоги, спрямовані на активне прилучення  учнів до обговорення проблем, порушених автором у творі. Аналізуючи художній твір, студенти виокремлюють ключові проблеми, а цим самим заглиблюються у канву твору, відстежують авторську позицію, міркують над добором ефективних методів і прийомів роботи, які би спонукали учнів до аналітичної роботи над виучуваним твором.

   На практичних заняттях із «Методики навчання української літератури» студенти працюють у мікрогрупах, розробляючи різні проєкти з вивчення програмного літературного матеріалу в базовій школі. Приклад такого завдання:  Розгляньте узагальнену схему одного з традиційних для вчителя послідовного аналізу прозового твору, запропоновану А. Ситченком.

   Висловіть своє ставлення до схеми, обґрунтуйте доцільність її використання.

   Розробіть конспект уроку з вивчення ліричних (епічних, драматичних) творів для учнів 5-9 класу (тема за вибором).

   Дослідіть сценічну історію однієї з українських п’єс та змоделюйте її вивчення на уроці.

   Студенти створюють рекламні проєкти за творами, що вивчаються, презентації до уроків, укладають тестові завдання до обраних тем, розробляють проблемні завдання до літературного матеріалу.

   Саме завдяки таким методикам майбутні вчителі зможуть сформувати та розвинути в учнів  уміння читати й розуміти прочитане, уміння висловлювати власну думку, критично мислити, уміння працювати в команді.

   На заняттях із методики здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти до виконання основних функцій педагогічної діяльності вчителя-філолога, формуються педагогічні компетентності, професійні вміння й навички.

   Система роботи з удосконалення практичної підготовки передбачає і тісну співпрацю з роботодавцями. Ми провели низку зустрічей і спільних занять із учителями-практиками, які працюють у класах, що навчаються за Концепцією НУШ. Сподіваємося, що такі форми роботи сприятимуть удосконаленню практичної підготовки і якості підготовки фахівців-філологів.

    

   Любов Пархета,

   кандидат педагогічних наук,

   доцент кафедри української літератури,

    українознавства та методик їх навчання

   " data-title="СТРАТЕГІЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФІЛОЛОГІВ">

   СТРАТЕГІЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФІЛОЛОГІВ

   Практика  на факультеті філології та журналістики є однією з найважливіших проблем у системі підготовки вчителя-філолога для діяльності в загальноосвітніх закладах різних типів. Вона є зв’язком між теоретичним навчанням і майбутньою самостійною роботою в школі. У процесі практичної підготовки закріплюються і поглиблюються теоретичні знання, набуті під час навчання, виробляються фахові вміння і навички, розвиваються педагогічне мислення і творчі здібності. Педагогічна практика сприяє активному формуванню професійної спрямованості мислення і діяльності майбутніх учителів, розвитку поваги й любові до педагогічної професії й до дітей.

   Оскільки в усіх закладах загальної середньої освіти України впроваджуються ідеї Концепції нової української школи, постала необхідність накреслити стратегічні напрями практичної підготовки студентів-філологів. З цією метою переглянуто програми фахових навчальних дисциплін та програми різних видів практики.

   У процесі викладання «Методики навчання української літератури» акценти робимо на застосуванні «педагогіки партнерства». В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем і учнем. Застосовуючи різні методики в опануванні української літератури, студенти вчаться створювати конструктивні діалоги, спрямовані на активне прилучення  учнів до обговорення проблем, порушених автором у творі. Аналізуючи художній твір, студенти виокремлюють ключові проблеми, а цим самим заглиблюються у канву твору, відстежують авторську позицію, міркують над добором ефективних методів і прийомів роботи, які би спонукали учнів до аналітичної роботи над виучуваним твором.

   На практичних заняттях із «Методики навчання української літератури» студенти працюють у мікрогрупах, розробляючи різні проєкти з вивчення програмного літературного матеріалу в базовій школі. Приклад такого завдання:  Розгляньте узагальнену схему одного з традиційних для вчителя послідовного аналізу прозового твору, запропоновану А. Ситченком.

   Висловіть своє ставлення до схеми, обґрунтуйте доцільність її використання.

   Розробіть конспект уроку з вивчення ліричних (епічних, драматичних) творів для учнів 5-9 класу (тема за вибором).

   Дослідіть сценічну історію однієї з українських п’єс та змоделюйте її вивчення на уроці.

   Студенти створюють рекламні проєкти за творами, що вивчаються, презентації до уроків, укладають тестові завдання до обраних тем, розробляють проблемні завдання до літературного матеріалу.

   Саме завдяки таким методикам майбутні вчителі зможуть сформувати та розвинути в учнів  уміння читати й розуміти прочитане, уміння висловлювати власну думку, критично мислити, уміння працювати в команді.

   На заняттях із методики здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти до виконання основних функцій педагогічної діяльності вчителя-філолога, формуються педагогічні компетентності, професійні вміння й навички.

   Система роботи з удосконалення практичної підготовки передбачає і тісну співпрацю з роботодавцями. Ми провели низку зустрічей і спільних занять із учителями-практиками, які працюють у класах, що навчаються за Концепцією НУШ. Сподіваємося, що такі форми роботи сприятимуть удосконаленню практичної підготовки і якості підготовки фахівців-філологів.

    

   Любов Пархета,

   кандидат педагогічних наук,

   доцент кафедри української літератури,

    українознавства та методик їх навчання

   17.07.2023

   Переглядів 138