Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк
   Поділитися новиною

   У системі загальної освіти пріоритетна роль належить саме вчителю рідної мови, якому притаманні найвищі позитивні якості особистості − Людини, від якої залежить реалізація державної мовної політики в справі навчання молоді, яку наслідують учні, за якою ідуть діти у майбутнє і яка відіграє ключову роль у становленні кожної учнівської «Я-концепції», індивідуальної мовної особистості, її комунікативної компетентності. Модернізація сучасної освіти потребує вчителя-словесника нової формації − творчого, відповідального, здатного приймати компетентні професійні рішення.

   В умовах реалізації концепції «Нова українська школа» напрям педагогічної діяльності вчителя змінено – від просвітництва до здійснення життєтворчої та культуротворчої місії, від маніпулятивної, авторитарної педагогіки до педагогіки особистісно орієнтованої, педагогіки співробітництва.

   Домінантною нині стає постать учителя, який поєднує в собі якості гуманіста, патріота, педагога, психолога, філолога, соціолога, народознавця. На думку О. Семеног, саме словесник має «наповнити життєдіяльність школярів досконало-вишуканим світом рідної мови, морально-етичним і культурно-естетичним потенціалом усної народної творчості та художньої літератури, цінностями української та світової культури, стимулювати прагнення до саморозвитку й самовдосконалення, виховувати молоду генерацію активних, діяльних громадян, які гідно репрезентуватимуть й утверджуватимуть свою державу в європейському співтоваристві».

   Учитель-словесник – це новатор, професіонал, який у щоденній педагогічній праці впроваджує новітні концепції і технології, володіє необхідними професійними компетентностями, має позитивні особистісні якості і може активно реалізовувати освітні проекти національного масштабу.

   " data-title="Учитель-словесник – елітарна особистість">

   Учитель-словесник – елітарна особистість

   Реформування мовної освіти зумовлює необхідність трансформації особистості вчителя, котрий нині має бути не транслятором знань, а організатором, консультантом і помічником у всіх видах діяльності школярів, авторитетом, яскравою особистістю, що володіє різноманітним методичним інструментарієм, несе на урок рідної мови барви української мови й сіє зерно рідноматеринського слова у душі учнів.

   У системі загальної освіти пріоритетна роль належить саме вчителю рідної мови, якому притаманні найвищі позитивні якості особистості − Людини, від якої залежить реалізація державної мовної політики в справі навчання молоді, яку наслідують учні, за якою ідуть діти у майбутнє і яка відіграє ключову роль у становленні кожної учнівської «Я-концепції», індивідуальної мовної особистості, її комунікативної компетентності. Модернізація сучасної освіти потребує вчителя-словесника нової формації − творчого, відповідального, здатного приймати компетентні професійні рішення.

   В умовах реалізації концепції «Нова українська школа» напрям педагогічної діяльності вчителя змінено – від просвітництва до здійснення життєтворчої та культуротворчої місії, від маніпулятивної, авторитарної педагогіки до педагогіки особистісно орієнтованої, педагогіки співробітництва.

   Домінантною нині стає постать учителя, який поєднує в собі якості гуманіста, патріота, педагога, психолога, філолога, соціолога, народознавця. На думку О. Семеног, саме словесник має «наповнити життєдіяльність школярів досконало-вишуканим світом рідної мови, морально-етичним і культурно-естетичним потенціалом усної народної творчості та художньої літератури, цінностями української та світової культури, стимулювати прагнення до саморозвитку й самовдосконалення, виховувати молоду генерацію активних, діяльних громадян, які гідно репрезентуватимуть й утверджуватимуть свою державу в європейському співтоваристві».

   Учитель-словесник – це новатор, професіонал, який у щоденній педагогічній праці впроваджує новітні концепції і технології, володіє необхідними професійними компетентностями, має позитивні особистісні якості і може активно реалізовувати освітні проекти національного масштабу.

   18.07.2019

   Переглядів 134