Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк
   Поділитися новиною

   25 червня 2018 року на науковій Конференції та організаційній нараді «Всеукраїнський лінгвістичний діалог», що відбулася у приміщенні Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України, акад. НАН України Широков Володимир Анатолійович виступив з доповіддю «Проблема створення національної системи лінгвістичних ресурсів та національної лінгвістичної інфраструктури України».

   Учасниками конференції були представники академічних та інших установ, а також провідних вишів України, зокрема Наукової ради НАН України «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності», Наукової ради НАН України «Інформація. Мова. Інтелект», Словникової комісії МОН України, Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Інституту телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України, НЦ «Мала академія наук» НАН України та МОН України, Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, Інституту програмних систем НАН України, Інституту проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського, Київського національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, Національного авіаційного університету, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Харківського національного університет радіоелектроніки, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Вінницького національного технологічного університету, Національного університету «Львівська політехніка», Тернопільського національного технологічного університету імені Івана Пулюя, Хмельницького національного університету, Національної академії прикордонних військ імені Богдана Хмельницького, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Таврійського національного університету ім. В. В. Вернадського, Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини, Інституту педагогіки НАПН України, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Всеукраїнського товариства «Знання» України, Книжкової палати України, Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, Української асоціації з оброблення інформації та розпізнавання образів, Ужгородського національного університету.

   Акад. НАН України Широков В. А. та учасники конференції відзначають надзвичайну актуальність Указу Президента України від 31 травня 2018 року № 156/2018 «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України», яким визнано за необхідне вжити невідкладних заходів щодо зміцнення державного статусу української мови та створення єдиного культурного простору України та доручено Кабінету Міністрів України розробити відповідну державну цільову програму на 2018-2028 роки. Очевидно, що мовні питання мусять посісти чільне місце у комплексі заходів зазначеної програми. Під час обговорення на конференції було констатовано велику наукоємність цієї програми та необхідність розроблення принципово інноваційних підходів до її виконання. З цією метою ініціативною групою науковців України розроблено Концепцію «Всеукраїнського лінгвістичного діалогу» в контексті Указу Президента України від 31 травня 2018 р. № 156/2018 і проект відповідної державної цільової програми, ядро якої складають завдання зі створення системи національних лінгвістичних ресурсів та національної лінгвістичної інфраструктури України, що змістово охоплює усю мовну проблематику, про яку йдеться в Указі, причому в принципово новій інформаційно-мережевій формі.

   Учасники «Всеукраїнського лінгвістичного діалогу» підготували звернення до Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України підтримати ці пропозиції шляхом включення їх у постанову Кабінету Міністрів України щодо виконання Указу Президента України від 31 травня 2018 p. № 156/2018 та затвердження державної цільової програми з цього питання.

   http://www.ulif.org.ua/vsieukrayins-kii-linghvistichnii-dialogh-0

   " data-title="Всеукраїнський лінгвістичний діалог">

   Всеукраїнський лінгвістичний діалог

   25 червня 2018 року на науковій Конференції та організаційній нараді «Всеукраїнський лінгвістичний діалог», що відбулася у приміщенні Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України, акад. НАН України Широков Володимир Анатолійович виступив з доповіддю «Проблема створення національної системи лінгвістичних ресурсів та національної лінгвістичної інфраструктури України».

   Учасниками конференції були представники академічних та інших установ, а також провідних вишів України, зокрема Наукової ради НАН України «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності», Наукової ради НАН України «Інформація. Мова. Інтелект», Словникової комісії МОН України, Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Інституту телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України, НЦ «Мала академія наук» НАН України та МОН України, Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, Інституту програмних систем НАН України, Інституту проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського, Київського національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, Національного авіаційного університету, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Харківського національного університет радіоелектроніки, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Вінницького національного технологічного університету, Національного університету «Львівська політехніка», Тернопільського національного технологічного університету імені Івана Пулюя, Хмельницького національного університету, Національної академії прикордонних військ імені Богдана Хмельницького, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Таврійського національного університету ім. В. В. Вернадського, Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини, Інституту педагогіки НАПН України, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Всеукраїнського товариства «Знання» України, Книжкової палати України, Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, Української асоціації з оброблення інформації та розпізнавання образів, Ужгородського національного університету.

   Акад. НАН України Широков В. А. та учасники конференції відзначають надзвичайну актуальність Указу Президента України від 31 травня 2018 року № 156/2018 «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України», яким визнано за необхідне вжити невідкладних заходів щодо зміцнення державного статусу української мови та створення єдиного культурного простору України та доручено Кабінету Міністрів України розробити відповідну державну цільову програму на 2018-2028 роки. Очевидно, що мовні питання мусять посісти чільне місце у комплексі заходів зазначеної програми. Під час обговорення на конференції було констатовано велику наукоємність цієї програми та необхідність розроблення принципово інноваційних підходів до її виконання. З цією метою ініціативною групою науковців України розроблено Концепцію «Всеукраїнського лінгвістичного діалогу» в контексті Указу Президента України від 31 травня 2018 р. № 156/2018 і проект відповідної державної цільової програми, ядро якої складають завдання зі створення системи національних лінгвістичних ресурсів та національної лінгвістичної інфраструктури України, що змістово охоплює усю мовну проблематику, про яку йдеться в Указі, причому в принципово новій інформаційно-мережевій формі.

   Учасники «Всеукраїнського лінгвістичного діалогу» підготували звернення до Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України підтримати ці пропозиції шляхом включення їх у постанову Кабінету Міністрів України щодо виконання Указу Президента України від 31 травня 2018 p. № 156/2018 та затвердження державної цільової програми з цього питання.

   http://www.ulif.org.ua/vsieukrayins-kii-linghvistichnii-dialogh-0

   03.07.2018

   Переглядів 131