Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк
   Поділитися новиною
   Група зі змісту та якості освіти

   Керівник групи доц. Зоя КОМАРОВА окреслила основні напрями роботи Групи ЗЯО в поточному навчальному році, серед яких: перегляд та оновлення освітніх програм, моніторинг їх якості, а також навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін, наскрізних програм практик; забезпечення прозорості та публічності інформації про програми, особливості освітнього процесу; проведення опитувань стейкхолдерів, зацікавлених у реалізації програм факультету; залучення зовнішніх стейкхолдерів (випускників програм, працедавців) до процедур забезпечення якості освітніх програм, реалізації їх практичної складової; популяризація і розвиток культури академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу; організація і проведення різних заходів для формування культури якості в освітньому середовищі факультету.

   Склад групи зі змісту та якості освіти

   Керівники секторів Групи ЗЯО ознайомили учасників зібрання з процедурами забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності, які заплановано організувати та провести на факультеті в 1 семестрі 2023–2024 н.р.

   Керівник сектору формування змісту освіти доц. Ірина ГОНЦА зазначила, що робота сектору спрямована на перегляд та внесення змін до чинних освітніх програм, обговорення навчальних планів, програм навчальних дисциплін, наскрізних програм практик на наступний навчальний рік, а також на проведення аналізу відповідності змісту освітніх компонент бакалаврської і магістерської програм «Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (англійська))» їх цілям і результатам навчання.

   Керівник сектору моніторингу якості освіти доц. Галина Осіпчук окреслила тематику опитувань у 1 семестрі навчального року, які стосуються: набуття здобувачами освіти соціальних навичок (soft skills) під час реалізації освітньої програми; практичного навчання здобувачів магістерського рівня вищої освіти; активності органів студентського самоврядування в управлінні університетом та факультетом; опитування випускників освітніх програм про перспективи навчання та/або працевлаштування; адаптації першокурсників до освітнього процесу факультету, а також опитування роботодавців про якість підготовки випускників освітніх програм факультету.

   Зоя КОМАРОВА

   Керівник сектору налагодження співпраці з зовнішніми стейкхолдерами доц. Оксана ЦИГАНОК роботу сектору вбачає в організації зустрічей здобувачів вищої освіти з представниками роботодавців, фахівцями предметної спеціальності, випускниками програм для обговорення актуальних питань середньої освіти, майбутнього працевлаштування, вибору баз практик тощо; залучення роботодавців Уманської та інших територіальних громад Уманського р-ну до моніторингу рівня зацікавленості в працевлаштуванні випускників програм та оцінки рівня їхньої теоретичної і практичної підготовки.

   Зоя КОМАРОВА

    

   Зоя КОМАРОВА

   Керівник сектору поширення академічної доброчесності доц. Наталія САВЧУК зазначила, що сектор планує організовувати та проводити на факультеті різні заходи, спрямовані на формування і розвиток у здобувачів вищої освіти культури академічної доброчесності; залучати науково-педагогічних працівників кафедр до обговорення актуальних питань пропагування і перспектив розвитку академічної доброчесності в освітньому процесі.

   Члени групи за результатами обговорення питань порядку денного засідання затвердили план роботи Групи ЗЯО та календар опитувань на 2023–2024 н.р., а також ухвалили активізувати діяльність секторів Групи ЗЯО для виконання запланованих заходів на 1 семестр навчального року та  широко висвітлювати інформацію про реалізацію процедур забезпечення якості освіти й освітньої діяльності на сайті та офіційних сторінках факультету в соціальних мережах.

   " data-title="Засідання Групи зі змісту та якості освіти">

   Засідання Групи зі змісту та якості освіти

   20 жовтня 2023 року відбулося засідання Групи зі змісту та якості освіти (далі – Група ЗЯО) факультету філології та журналістики, на якому її члени обговорили важливі питання діяльності групи та її секторів у 2023–2024 н.р.

   Група зі змісту та якості освіти

   Керівник групи доц. Зоя КОМАРОВА окреслила основні напрями роботи Групи ЗЯО в поточному навчальному році, серед яких: перегляд та оновлення освітніх програм, моніторинг їх якості, а також навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін, наскрізних програм практик; забезпечення прозорості та публічності інформації про програми, особливості освітнього процесу; проведення опитувань стейкхолдерів, зацікавлених у реалізації програм факультету; залучення зовнішніх стейкхолдерів (випускників програм, працедавців) до процедур забезпечення якості освітніх програм, реалізації їх практичної складової; популяризація і розвиток культури академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу; організація і проведення різних заходів для формування культури якості в освітньому середовищі факультету.

   Склад групи зі змісту та якості освіти

   Керівники секторів Групи ЗЯО ознайомили учасників зібрання з процедурами забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності, які заплановано організувати та провести на факультеті в 1 семестрі 2023–2024 н.р.

   Керівник сектору формування змісту освіти доц. Ірина ГОНЦА зазначила, що робота сектору спрямована на перегляд та внесення змін до чинних освітніх програм, обговорення навчальних планів, програм навчальних дисциплін, наскрізних програм практик на наступний навчальний рік, а також на проведення аналізу відповідності змісту освітніх компонент бакалаврської і магістерської програм «Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (англійська))» їх цілям і результатам навчання.

   Керівник сектору моніторингу якості освіти доц. Галина Осіпчук окреслила тематику опитувань у 1 семестрі навчального року, які стосуються: набуття здобувачами освіти соціальних навичок (soft skills) під час реалізації освітньої програми; практичного навчання здобувачів магістерського рівня вищої освіти; активності органів студентського самоврядування в управлінні університетом та факультетом; опитування випускників освітніх програм про перспективи навчання та/або працевлаштування; адаптації першокурсників до освітнього процесу факультету, а також опитування роботодавців про якість підготовки випускників освітніх програм факультету.

   Зоя КОМАРОВА

   Керівник сектору налагодження співпраці з зовнішніми стейкхолдерами доц. Оксана ЦИГАНОК роботу сектору вбачає в організації зустрічей здобувачів вищої освіти з представниками роботодавців, фахівцями предметної спеціальності, випускниками програм для обговорення актуальних питань середньої освіти, майбутнього працевлаштування, вибору баз практик тощо; залучення роботодавців Уманської та інших територіальних громад Уманського р-ну до моніторингу рівня зацікавленості в працевлаштуванні випускників програм та оцінки рівня їхньої теоретичної і практичної підготовки.

   Зоя КОМАРОВА

    

   Зоя КОМАРОВА

   Керівник сектору поширення академічної доброчесності доц. Наталія САВЧУК зазначила, що сектор планує організовувати та проводити на факультеті різні заходи, спрямовані на формування і розвиток у здобувачів вищої освіти культури академічної доброчесності; залучати науково-педагогічних працівників кафедр до обговорення актуальних питань пропагування і перспектив розвитку академічної доброчесності в освітньому процесі.

   Члени групи за результатами обговорення питань порядку денного засідання затвердили план роботи Групи ЗЯО та календар опитувань на 2023–2024 н.р., а також ухвалили активізувати діяльність секторів Групи ЗЯО для виконання запланованих заходів на 1 семестр навчального року та  широко висвітлювати інформацію про реалізацію процедур забезпечення якості освіти й освітньої діяльності на сайті та офіційних сторінках факультету в соціальних мережах.

   30.10.2023

   Переглядів 169