Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк
   Поділитися новиною
   Оксана Миколаївна Дячук

   Заняття розпочалося зі вступного слова Любові Пархети, яка зауважила, що головною метою реформи НУШ є створення школи, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувалося завжди, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті.

   Любов Пархета

   Реформу НУШ розраховано на роки, бо неможливо швидко змінити освітню традицію, але зміни вже розпочались, і не лише в початковій школі, а й у базовій також, де 5 і 6 (пілотні проєкти) класи навчаються вже за новою концепцією.

   Ключова зміна для учнів стосується підходів до навчання та змісту освіти. Замість запам’ятовування фактів та понять учні набувають компетентностей, що є динамічною комбінацією знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей учнів. А це визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити подальшу навчальну діяльність.

   Виклики НУШ

   Критичне Мислення

   У законі «Про освіту» є перелік компетентностей, яких набувають учні. Перша в цьому списку – вільне володіння державною мовою. Насамперед це стосується словесників, бо вчитель – це людина, на якій тримається реформа. Головний принцип НУШ – умотивований учитель. Це означає, що наша мета – сприяти професійному зростанню.

   Позаяк наша фахова навчальна дисципліна покликана підготувати майбутнього вчителя-філолога до реалізації на уроках Концепції НУШ, ми розглядаємо і вивчаємо теоретичні засади цього освітнього проєкту. Участь учителів-практиків  в освітньому процесі ЗВО дає змогу майбутнім учителям зрозуміти проблеми й виклики Концепції НУШ у ЗЗСО.

   Нормативна база НУШ

   Оксана Миколаївна Дячук поділилася практичним досвідом роботи, оскільки працює з учнями 5 класу. Учителька зауважила, що спільними для всіх компетентностей є так звані наскрізні вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно й письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, уміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми. Щоб набувати компетентностей, школярі навчаються за діяльнісним підходом, тобто частіше щось роблять замість того, щоб просто сидіти за партами і слухати вчителя.

   Концепція НУШ пропонує також упроваджувати інтегроване та проєктне навчання. Це сприяє тому, що учні отримують цілісне уявлення про світ, адже вивчають явища з точки зору різних наук та вчаться вирішувати реальні проблеми за допомогою знань із різних дисциплін.

   Зошити для ДР

   Міністерство розробило нову модель оцінювання учнів у межах Нової української школи. Тепер замість звичних табелів у кінці року учні перших класів отримують Свідоцтво досягнень. Оновлена модель ґрунтується на формувальному оцінюванні, яке дає можливість зробити висновки саме щодо процесу навчання, а не тільки результату (кількості помилок) та поступу учня.

   Зміна освітнього середовища – це зміна ставлення до дитини: повага, увага до неї та прагнення знайти оптимальний спосіб для її ефективного навчання. Саме такою є Нова українська школа. Оксана Миколаївна показала чимало різних форм і прийомів роботи з учнями 5 класу, які базуються на розвиткові свідомого читача, творчого учня. А щоб навчати по-новому, вчитель повинен отримати свободу дій – обирати навчальні матеріали, імпровізувати та експериментувати. Цю свободу дає новий закон «Про освіту».

   Модель учня нової української школи

   Міністерство освіти і науки пропонує типові навчальні програми, проте будь-який учитель чи авторська група може доповнювати їх або створювати свої. Учитель тепер обмежений лише Державним стандартом. У цьому документі окреслено результати: що мають знати та вміти учні, закінчивши певний етап навчання. Натомість, як дійти до цих результатів, учитель визначатиме сам.

   Бінарні заняття лектора і вчителя-практика дають можливість наблизити фахові методики до реалій сучасної школи. Студенти подякували Оксані Миколаївні за можливість прилучитися до проблем навчання в сучасному загальноосвітньому закладі, що сприятиме кращому уявленню здобувачів про те, що їх очікує на педагогічній практиці.

   Т. М. Тищенко,

   На бінарному занятті була присутня гарант ОП «Середня освіта. (Українська мова і література. Мова і література (польська))», канд. філол. наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання Т. М. Тищенко, яка подякувала Оксані Миколаївні за сприяння у підготовці фахівців-словесників нової генерації, які долатимуть із гідністю виклики нової української школи.

   " data-title="ГОТУЄМОСЯ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ НУШ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ">

   ГОТУЄМОСЯ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ НУШ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ

   25 квітня 2023 року доцент Л. П. Пархета провела бінарне заняття з методики навчання української літератури для здобувачів вищої освіти  ІІІ курсу факультету філології та журналістики на тему: «НУШ: переваги та виклики на уроках української словесності». На заняття була запрошена Оксана Миколаївна Дячук – учитель української мови та літератури вищої категорії, старший учитель Великосевастянівського ліцею Христинівської міської ради Черкаської області.

   Оксана Миколаївна Дячук

   Заняття розпочалося зі вступного слова Любові Пархети, яка зауважила, що головною метою реформи НУШ є створення школи, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувалося завжди, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті.

   Любов Пархета

   Реформу НУШ розраховано на роки, бо неможливо швидко змінити освітню традицію, але зміни вже розпочались, і не лише в початковій школі, а й у базовій також, де 5 і 6 (пілотні проєкти) класи навчаються вже за новою концепцією.

   Ключова зміна для учнів стосується підходів до навчання та змісту освіти. Замість запам’ятовування фактів та понять учні набувають компетентностей, що є динамічною комбінацією знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей учнів. А це визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити подальшу навчальну діяльність.

   Виклики НУШ

   Критичне Мислення

   У законі «Про освіту» є перелік компетентностей, яких набувають учні. Перша в цьому списку – вільне володіння державною мовою. Насамперед це стосується словесників, бо вчитель – це людина, на якій тримається реформа. Головний принцип НУШ – умотивований учитель. Це означає, що наша мета – сприяти професійному зростанню.

   Позаяк наша фахова навчальна дисципліна покликана підготувати майбутнього вчителя-філолога до реалізації на уроках Концепції НУШ, ми розглядаємо і вивчаємо теоретичні засади цього освітнього проєкту. Участь учителів-практиків  в освітньому процесі ЗВО дає змогу майбутнім учителям зрозуміти проблеми й виклики Концепції НУШ у ЗЗСО.

   Нормативна база НУШ

   Оксана Миколаївна Дячук поділилася практичним досвідом роботи, оскільки працює з учнями 5 класу. Учителька зауважила, що спільними для всіх компетентностей є так звані наскрізні вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно й письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, уміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми. Щоб набувати компетентностей, школярі навчаються за діяльнісним підходом, тобто частіше щось роблять замість того, щоб просто сидіти за партами і слухати вчителя.

   Концепція НУШ пропонує також упроваджувати інтегроване та проєктне навчання. Це сприяє тому, що учні отримують цілісне уявлення про світ, адже вивчають явища з точки зору різних наук та вчаться вирішувати реальні проблеми за допомогою знань із різних дисциплін.

   Зошити для ДР

   Міністерство розробило нову модель оцінювання учнів у межах Нової української школи. Тепер замість звичних табелів у кінці року учні перших класів отримують Свідоцтво досягнень. Оновлена модель ґрунтується на формувальному оцінюванні, яке дає можливість зробити висновки саме щодо процесу навчання, а не тільки результату (кількості помилок) та поступу учня.

   Зміна освітнього середовища – це зміна ставлення до дитини: повага, увага до неї та прагнення знайти оптимальний спосіб для її ефективного навчання. Саме такою є Нова українська школа. Оксана Миколаївна показала чимало різних форм і прийомів роботи з учнями 5 класу, які базуються на розвиткові свідомого читача, творчого учня. А щоб навчати по-новому, вчитель повинен отримати свободу дій – обирати навчальні матеріали, імпровізувати та експериментувати. Цю свободу дає новий закон «Про освіту».

   Модель учня нової української школи

   Міністерство освіти і науки пропонує типові навчальні програми, проте будь-який учитель чи авторська група може доповнювати їх або створювати свої. Учитель тепер обмежений лише Державним стандартом. У цьому документі окреслено результати: що мають знати та вміти учні, закінчивши певний етап навчання. Натомість, як дійти до цих результатів, учитель визначатиме сам.

   Бінарні заняття лектора і вчителя-практика дають можливість наблизити фахові методики до реалій сучасної школи. Студенти подякували Оксані Миколаївні за можливість прилучитися до проблем навчання в сучасному загальноосвітньому закладі, що сприятиме кращому уявленню здобувачів про те, що їх очікує на педагогічній практиці.

   Т. М. Тищенко,

   На бінарному занятті була присутня гарант ОП «Середня освіта. (Українська мова і література. Мова і література (польська))», канд. філол. наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання Т. М. Тищенко, яка подякувала Оксані Миколаївні за сприяння у підготовці фахівців-словесників нової генерації, які долатимуть із гідністю виклики нової української школи.

   03.05.2023

   Переглядів 204