Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк
   Поділитися новиною

   Очолив оргкомітет конференції почесний голова – доктор технічних наук, професор, ректор Хмельницького національного університету Микола Єгорович Скиба. В урочистому відкритті пленарного засідання взяли участь: проректор з наукової роботи Хмельницького національного університету, доктор технічних наук, професор Олег Миколайович Синюк, декан гуманітарно-педагогічного факультету, кандидат філологічних наук, доцент Людмила Леонідівна Станіславова, завідувач кафедри української філології, доктор філологічних наук, професор Михайло Миколайович Торчинський. Представники адміністрації привітали учасників конференції з її початком, побажали плідної праці у вирішенні актуальних питань філологічної науки, зосередивши увагу на важливості мови й мовлення в розвитку особистості, на сучасних вимогах до професійної підготовки філолога у закладах вищої освіти.

   Доповіді на пленарному засіданні провідних науковців галузі: доктора філологічних наук, професора кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Оксани Юріївни Зелінської («Вербалізація емоції страху в дитини в художньому тексті»), доктора філологічних наук, доцента, завідувача кафедри української мови імені професора Івана Ковалика Львівського національного університету імені Івана Франка Зоряни Олегівни Купчинської («Дефтер муфассал 1681 року – унікальне джерело українського онімікону»), доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри української мови та літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Віталія Петровича Мацька («Поетика і проблематика повісті «Залізний куркуль» Ігоря Качуровського»), доктора філологічних наук, професора кафедри української мови Житомирського державного університету імені Івана Франка Віктора Михайловича Мойсієнка («Звукові риси Лавришівського Євангелія XIV ст.»), доктора філологічних наук, доцента, професора кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка» Ірини Дмитрівни Фаріон («Святослав Караванський “про реставрацію національних рис української мови”»), доктора філологічних наук, професор, завідувача кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Бердянського державного педагогічного університету Ольги Дмитрівни Харлан («Поетика міського пейзажу в сучасній українській прозі»), – презентували широкий діапазон актуальних питань лінгвістики та літературознавства, викликали неабиякий інтерес та спонукали до наступного обговорення.

   Секційні засідання конференції відбулися у багатовекторній філологічній площині: актуальні питання сучасного українського мовознавства, мовна парадигма в діахронії, проблеми ономастики та регіонального лінгвокраїнознавства, новітні напрями у лінгвістиці, переклад та прикладна лінгвістика, викладання української мови й літератури в закладах середньої та вищої освіти, особливості сучасної рецепції проблем української та світової літератури.

   Проєктом лінгвомеморіального інтернет-альманаху послугував круглий стіл «Ми пам’ятаємо…» (модератор – професор Михайло Миколайович Торчинський), приурочений спогадам про славетних філологів: наукових наставників, учителів, колег, друзів, які відійшли у вічність, а саме: Любомира Омеляновича Белея (1962–2018), Дмитра Григоровича Бучка (1937–2014), Арнольда Панасовича Грищенка (1936–2006), Петра Семеновича Дудика (1926–2013), Святослава Йосиповича Караванського (1920–2016), Юрія Олександровича Карпенка (1929–2009), Віталія Вікторовича Жайворонка (1941–2019), Лідію Михайлівну Коць-Григорчук (1926–2018), Валентину Миколаївну Литовченко (1956-2017), Василя Вікторовича Лучика (1954–2019), Василя Васильовича Німчука (1933–2017), Романа Івановича Осташа (1947–2015), Валентину Ісидорівну Перебийніс (1923–2020), Ганну Романівну Передрій (1925–2019), Олександра Даниловича Пономарева (1935–2020), Віру Юріївну Франчук (1932–2019).

   До слова під час засідання круглого столу була запрошена завідувач кафедри української мови та методики її навчання, кандидат філологічних наук, професор Валентина Володимирівна Розгон. У пропонованому нею нарисі викарбувалася постать одного із зачинателів уманської філологічної школи – Віталія Вікторовича Жайворонка. До уваги філологічної спільноти було представлено життєпис талановитого мовознавця, визначного лексикографа, етнолінгвіста, наставника і порадника цілої плеяди вчених-мовознавців, діяльність якого пересічна саме з Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини.

   Висловлюємо щиру вдячність організаторам конференції, зокрема колегам із кафедри української філології Хмельницького національного університету, усім учасникам наукового форуму за плідну роботу, цікаву наукову дискусію. Сподіваємося на подальшу співпрацю на філологічних теренах дослідження!

    

   " data-title="Наукова співпраця триває">

   Наукова співпраця триває

   У контексті розширення співпраці з навчальними закладами-партнерами за ініціативи Хмельницького національного університету відбулася Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми філології: історія та сучасність» (Хмельницький, 19 лютого 2021 р.), одним із співорганізатором якої став Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, кафедра української мови та методики її навчання факультету української філології. До участі в конференції заявлено понад 120 учених-філологів із різних регіонів України.

   Очолив оргкомітет конференції почесний голова – доктор технічних наук, професор, ректор Хмельницького національного університету Микола Єгорович Скиба. В урочистому відкритті пленарного засідання взяли участь: проректор з наукової роботи Хмельницького національного університету, доктор технічних наук, професор Олег Миколайович Синюк, декан гуманітарно-педагогічного факультету, кандидат філологічних наук, доцент Людмила Леонідівна Станіславова, завідувач кафедри української філології, доктор філологічних наук, професор Михайло Миколайович Торчинський. Представники адміністрації привітали учасників конференції з її початком, побажали плідної праці у вирішенні актуальних питань філологічної науки, зосередивши увагу на важливості мови й мовлення в розвитку особистості, на сучасних вимогах до професійної підготовки філолога у закладах вищої освіти.

   Доповіді на пленарному засіданні провідних науковців галузі: доктора філологічних наук, професора кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Оксани Юріївни Зелінської («Вербалізація емоції страху в дитини в художньому тексті»), доктора філологічних наук, доцента, завідувача кафедри української мови імені професора Івана Ковалика Львівського національного університету імені Івана Франка Зоряни Олегівни Купчинської («Дефтер муфассал 1681 року – унікальне джерело українського онімікону»), доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри української мови та літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Віталія Петровича Мацька («Поетика і проблематика повісті «Залізний куркуль» Ігоря Качуровського»), доктора філологічних наук, професора кафедри української мови Житомирського державного університету імені Івана Франка Віктора Михайловича Мойсієнка («Звукові риси Лавришівського Євангелія XIV ст.»), доктора філологічних наук, доцента, професора кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка» Ірини Дмитрівни Фаріон («Святослав Караванський “про реставрацію національних рис української мови”»), доктора філологічних наук, професор, завідувача кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Бердянського державного педагогічного університету Ольги Дмитрівни Харлан («Поетика міського пейзажу в сучасній українській прозі»), – презентували широкий діапазон актуальних питань лінгвістики та літературознавства, викликали неабиякий інтерес та спонукали до наступного обговорення.

   Секційні засідання конференції відбулися у багатовекторній філологічній площині: актуальні питання сучасного українського мовознавства, мовна парадигма в діахронії, проблеми ономастики та регіонального лінгвокраїнознавства, новітні напрями у лінгвістиці, переклад та прикладна лінгвістика, викладання української мови й літератури в закладах середньої та вищої освіти, особливості сучасної рецепції проблем української та світової літератури.

   Проєктом лінгвомеморіального інтернет-альманаху послугував круглий стіл «Ми пам’ятаємо…» (модератор – професор Михайло Миколайович Торчинський), приурочений спогадам про славетних філологів: наукових наставників, учителів, колег, друзів, які відійшли у вічність, а саме: Любомира Омеляновича Белея (1962–2018), Дмитра Григоровича Бучка (1937–2014), Арнольда Панасовича Грищенка (1936–2006), Петра Семеновича Дудика (1926–2013), Святослава Йосиповича Караванського (1920–2016), Юрія Олександровича Карпенка (1929–2009), Віталія Вікторовича Жайворонка (1941–2019), Лідію Михайлівну Коць-Григорчук (1926–2018), Валентину Миколаївну Литовченко (1956-2017), Василя Вікторовича Лучика (1954–2019), Василя Васильовича Німчука (1933–2017), Романа Івановича Осташа (1947–2015), Валентину Ісидорівну Перебийніс (1923–2020), Ганну Романівну Передрій (1925–2019), Олександра Даниловича Пономарева (1935–2020), Віру Юріївну Франчук (1932–2019).

   До слова під час засідання круглого столу була запрошена завідувач кафедри української мови та методики її навчання, кандидат філологічних наук, професор Валентина Володимирівна Розгон. У пропонованому нею нарисі викарбувалася постать одного із зачинателів уманської філологічної школи – Віталія Вікторовича Жайворонка. До уваги філологічної спільноти було представлено життєпис талановитого мовознавця, визначного лексикографа, етнолінгвіста, наставника і порадника цілої плеяди вчених-мовознавців, діяльність якого пересічна саме з Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини.

   Висловлюємо щиру вдячність організаторам конференції, зокрема колегам із кафедри української філології Хмельницького національного університету, усім учасникам наукового форуму за плідну роботу, цікаву наукову дискусію. Сподіваємося на подальшу співпрацю на філологічних теренах дослідження!

    

   26.02.2021

   Переглядів 219