Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк
   Поділитися новиною
   Засідання Групи зі змісту та якості освіти.

   Пропоновані зміни представили Тетяна Тищенко і Тетяна Лопушан, гаранти бакалаврських програм спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), Ірина Хлистун, гарант бакалаврської програми спеціальності 061 Журналістика, Тетяна Григоренко і Лариса Йовенко, гаранти магістерських програм спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), Людмила Новаківська, гарант магістерської програми «Середня освіта (Українська мова і література)» для перехресного вступу, Олександр Черевченко, гарант магістерської освітньо-професійної програми «Філологія (Українська мова та література)», Світлана Шуляк, гарант освітньо-наукової програми для аспірантів «Філологія».

   Виступи гарантів бакалаврських програм

   До обговорення змін до освітніх програм долучилися всі члени групи, присутні на засіданні, зокрема й здобувачі освіти, що особливо важливо для забезпечення якості програм, реалізацію яких передбачено в наступному навчальному році на факультеті філології та журналістики.

   Переважна більшість змін, наприклад, для бакалаврів і магістрів спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) стосується оновлення профілів програм, що зумовлено удосконаленням переліку компетентностей і програмних результатів навчання. Оновлення відповідно потребували такі структурні компоненти програм, як логічна послідовність освітніх компонентів, структурно-логічна схема програми, її опис, матриці відповідностей.

    Виступи гарантів магістерських програм

   Інша освітньо-професійна програма, «Філологія (Українська мова та література)», для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти вимагала часткової модернізації у зв’язку зі зменшенням обсягу програми (до 90 кредитів ЄКТС) і терміну навчання (до 1-ого року і 4-ох місяців).

   За результатами конструктивного обговорення на засіданні ухвалено рішення, щоб рекомендувати кафедрам факультету схвалити оновлені освітні програми та врахувати запропоновані зміни в організації освітнього процесу в 2024–2025 н.р.

   Виступи гарантів ОП "Філологія"

   Дякуємо всім зацікавленим сторонам (здобувачам освіти, науково-педагогічним працівникам, зовнішнім стейкхолдерам та ін.), які долучилися до обговорення освітніх програм та подали пропозиції для їх удосконалення. Лише в тісній співпраці можемо забезпечити якісні програми для майбутніх здобувачів вищої освіти.

   Зоя Комарова, керівник Групи зі змісту та якості освіти

   " data-title="Обговорюємо зміни до освітніх програм 2024 року">

   Обговорюємо зміни до освітніх програм 2024 року

   19 лютого 2024 року відбулося засідання Групи зі змісту та якості освіти,  порядком денного якого передбачено обговорення змін до освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти спеціальностей 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 035 Філологія, 061 Журналістика за відповідними освітніми ступенями (бакалавр, магістр, доктор філософії) на 2024–2025 н.р.

   Засідання Групи зі змісту та якості освіти.

   Пропоновані зміни представили Тетяна Тищенко і Тетяна Лопушан, гаранти бакалаврських програм спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), Ірина Хлистун, гарант бакалаврської програми спеціальності 061 Журналістика, Тетяна Григоренко і Лариса Йовенко, гаранти магістерських програм спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), Людмила Новаківська, гарант магістерської програми «Середня освіта (Українська мова і література)» для перехресного вступу, Олександр Черевченко, гарант магістерської освітньо-професійної програми «Філологія (Українська мова та література)», Світлана Шуляк, гарант освітньо-наукової програми для аспірантів «Філологія».

   Виступи гарантів бакалаврських програм

   До обговорення змін до освітніх програм долучилися всі члени групи, присутні на засіданні, зокрема й здобувачі освіти, що особливо важливо для забезпечення якості програм, реалізацію яких передбачено в наступному навчальному році на факультеті філології та журналістики.

   Переважна більшість змін, наприклад, для бакалаврів і магістрів спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) стосується оновлення профілів програм, що зумовлено удосконаленням переліку компетентностей і програмних результатів навчання. Оновлення відповідно потребували такі структурні компоненти програм, як логічна послідовність освітніх компонентів, структурно-логічна схема програми, її опис, матриці відповідностей.

    Виступи гарантів магістерських програм

   Інша освітньо-професійна програма, «Філологія (Українська мова та література)», для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти вимагала часткової модернізації у зв’язку зі зменшенням обсягу програми (до 90 кредитів ЄКТС) і терміну навчання (до 1-ого року і 4-ох місяців).

   За результатами конструктивного обговорення на засіданні ухвалено рішення, щоб рекомендувати кафедрам факультету схвалити оновлені освітні програми та врахувати запропоновані зміни в організації освітнього процесу в 2024–2025 н.р.

   Виступи гарантів ОП "Філологія"

   Дякуємо всім зацікавленим сторонам (здобувачам освіти, науково-педагогічним працівникам, зовнішнім стейкхолдерам та ін.), які долучилися до обговорення освітніх програм та подали пропозиції для їх удосконалення. Лише в тісній співпраці можемо забезпечити якісні програми для майбутніх здобувачів вищої освіти.

   Зоя Комарова, керівник Групи зі змісту та якості освіти

   26.02.2024

   Переглядів 153