Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк
   Поділитися новиною
   Студенти 12 групи факультету філології та журналістики вдосконалюють за вдосконаленням soft skills

   Сучасний динамічний і мінливий світ ставить до підготовки майбутніх педагогів не лише вимогу формування комплексу усталених професійних компетентностей (hard skills), але й потребу їх постійного розвитку та вдосконалення. Водночас не менш важливим є набуття ними соціальних, або так званих «м’яких навичок» (soft skills). Сьогодні роботодавці вимагають від випускників освітніх програм як високого рівня професійних знань, умінь і навичок, так і навичок продуктивної комунікації, уміння працювати в команді, навичок самоорганізації та тайм-менеджменту, достатнього рівня  культури та володіння правилами етикету, інформаційної обізнаності та емпатії тощо. Тому питання підготовки конкурентоспроможних фахівців, у яких добре розвинені м’які навички, має стати пріоритетним для закладу вищої освіти.

   У жовтні 2023 року (згідно з календарем опитувань на 2023–2024 н.р.) відбулося анкетування здобувачів факультету філології та журналістики, які здобувають ОС «Бакалавр» за ОПП «Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (англійська))» на тему «Набуття здобувачами освіти м’яких навичок (soft skills) під час реалізації освітньої програми». Опитування було організоване та проведене сектором моніторингу якості освіти факультетської Групи зі змісту та якості освіти (керівник – Зоя КОМАРОВА).

   14 грудня 2023 року узагальнені результати анкетування здобувачів освіти заслухала і обговорила науково-методична комісія факультету філології та журналістики. Із доповіддю «Про набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills)» виступила гарант освітньої програми «Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (англійська))», доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання Тетяна ЛОПУШАН. Вона поінформувала, що мета опитування зумовлена потребою з’ясувати, чи сприяє зміст освітньої програми формуванню в здобувачів освіти м’яких навичок та на набуття яких навичок soft skills вона спрямована. Підставою для моніторингового дослідження стало розпорядження в. о. декана факультету філології та журналістики від 23.10.2023 року № 20 «Про проведення опитування здобувачів вищої освіти».

   Відповіді здобувачів освіти на запитання анкети засвідчили, що переважна більшість респондентів усвідомлюють, що розвинуті м’які навички (soft skills) важливі для їхнього майбутнього кар’єрного зростання. Водночас турбує той факт, що близько 16 % опитаних не змогли визначитися з відповіддю на питання «Чи передбачає освітня програма, за якою Ви навчаєтеся, набуття навичок soft skills?»

   Результати опитування про спрямованість освітньої програми, за якою навчаються здобувачі освіти, на формування soft skills

   Здобувачі освіти досить критично поставилися до оцінки власного рівня сформованості мʼяких навичок, високо оцінивши своє ораторське мистецтво, уміння працювати в команді, досягати поставлених цілей, висловлювати свою позицію, аргументувати, але відзначивши, що потребують розвитку вміння продукувати ідеї та втілювати їх, виходити з кризових ситуацій, створювати команду для реалізації поставлених цілей.

   Рівень оцінки власних soft skills учасниками опитування

   Такий розподіл уявлень про сформованість у респондентів тих чи тих soft skills вочевидь став визначальним для пропозицій здобувачів освіти до переліку предметів, які дозволять їм усунути прогалини в розвитку соціальних навичок. Зокрема, учасники опитування запропонували ввести до переліку вибіркових компонентів такі дисципліни: «Альтернативні технології спілкування», «Культура наукової мови», «Психологія впливу та успіху», «Психологія впевненості», «Формула щастя», «Критичне мислення», «Креативне мислення», «Ораторське мистецтво», «Публічна комунікація», «Медіатекст в інтернет-просторі», «Психологія сприйняття та переробки інформації», «Історія української культури», а також тренінг-курси «Психологія ділових відносин», «Лідерство та team-building» тощо.

   Серед найбільш актуальних навичок для своєї майбутньої професійної діяльності здобувачі освіти визначили креативність, творчість (87,5 %), стресостійкість (87,5 %), комунікативність (87,5 %), роботу в команді (81,3 %), критичне мислення (75 %), організаторські здібності (75 %). Вони також виявили майже одностайну переконаність у тому, що високий рівень сформованості м’яких навичок сприяє професійній успішності фахівця.

   Оцінка учасниками опитування актуальності запропонованих в анкетування soft skills для їхньої професійної самореалізації

   Результати опитування здобувачів освіти викликали серед членів науково-методичної комісії жваву і продуктивну дискусію, результатом якої було прийняте рішення: звернутися до навчально-методичного відділу університету з проханням врегулювати порядок формування м’яких навичок у здобувачів освіти; передбачити в навчально-методичних комплексах обов’язкових освітніх компонентів наявність різних видів завдань, спрямованих на формування у здобувачів освіти м’яких навичок; заохочувати студентство до формування м’яких навичок шляхом здобуття неформальної освіти та перезарахування кредитів у відповідних ОК; провести науково-методичний семінар для здобувачів ОП, присвячений формуванню та розвитку м’яких навичок.

   Узагальнені результати опитування можна переглянути за покликанням.

   Тетяна Лопушан

   " data-title="РОЗВИТОК SOFT SKILLS – ЗАПОРУКА МАЙБУТНЬОГО КАРʼЄРНОГО УСПІХУ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА">

   РОЗВИТОК SOFT SKILLS – ЗАПОРУКА МАЙБУТНЬОГО КАРʼЄРНОГО УСПІХУ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА

   Студенти 12 групи факультету філології та журналістики вдосконалюють за вдосконаленням soft skills

   Сучасний динамічний і мінливий світ ставить до підготовки майбутніх педагогів не лише вимогу формування комплексу усталених професійних компетентностей (hard skills), але й потребу їх постійного розвитку та вдосконалення. Водночас не менш важливим є набуття ними соціальних, або так званих «м’яких навичок» (soft skills). Сьогодні роботодавці вимагають від випускників освітніх програм як високого рівня професійних знань, умінь і навичок, так і навичок продуктивної комунікації, уміння працювати в команді, навичок самоорганізації та тайм-менеджменту, достатнього рівня  культури та володіння правилами етикету, інформаційної обізнаності та емпатії тощо. Тому питання підготовки конкурентоспроможних фахівців, у яких добре розвинені м’які навички, має стати пріоритетним для закладу вищої освіти.

   У жовтні 2023 року (згідно з календарем опитувань на 2023–2024 н.р.) відбулося анкетування здобувачів факультету філології та журналістики, які здобувають ОС «Бакалавр» за ОПП «Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (англійська))» на тему «Набуття здобувачами освіти м’яких навичок (soft skills) під час реалізації освітньої програми». Опитування було організоване та проведене сектором моніторингу якості освіти факультетської Групи зі змісту та якості освіти (керівник – Зоя КОМАРОВА).

   14 грудня 2023 року узагальнені результати анкетування здобувачів освіти заслухала і обговорила науково-методична комісія факультету філології та журналістики. Із доповіддю «Про набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills)» виступила гарант освітньої програми «Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (англійська))», доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання Тетяна ЛОПУШАН. Вона поінформувала, що мета опитування зумовлена потребою з’ясувати, чи сприяє зміст освітньої програми формуванню в здобувачів освіти м’яких навичок та на набуття яких навичок soft skills вона спрямована. Підставою для моніторингового дослідження стало розпорядження в. о. декана факультету філології та журналістики від 23.10.2023 року № 20 «Про проведення опитування здобувачів вищої освіти».

   Відповіді здобувачів освіти на запитання анкети засвідчили, що переважна більшість респондентів усвідомлюють, що розвинуті м’які навички (soft skills) важливі для їхнього майбутнього кар’єрного зростання. Водночас турбує той факт, що близько 16 % опитаних не змогли визначитися з відповіддю на питання «Чи передбачає освітня програма, за якою Ви навчаєтеся, набуття навичок soft skills?»

   Результати опитування про спрямованість освітньої програми, за якою навчаються здобувачі освіти, на формування soft skills

   Здобувачі освіти досить критично поставилися до оцінки власного рівня сформованості мʼяких навичок, високо оцінивши своє ораторське мистецтво, уміння працювати в команді, досягати поставлених цілей, висловлювати свою позицію, аргументувати, але відзначивши, що потребують розвитку вміння продукувати ідеї та втілювати їх, виходити з кризових ситуацій, створювати команду для реалізації поставлених цілей.

   Рівень оцінки власних soft skills учасниками опитування

   Такий розподіл уявлень про сформованість у респондентів тих чи тих soft skills вочевидь став визначальним для пропозицій здобувачів освіти до переліку предметів, які дозволять їм усунути прогалини в розвитку соціальних навичок. Зокрема, учасники опитування запропонували ввести до переліку вибіркових компонентів такі дисципліни: «Альтернативні технології спілкування», «Культура наукової мови», «Психологія впливу та успіху», «Психологія впевненості», «Формула щастя», «Критичне мислення», «Креативне мислення», «Ораторське мистецтво», «Публічна комунікація», «Медіатекст в інтернет-просторі», «Психологія сприйняття та переробки інформації», «Історія української культури», а також тренінг-курси «Психологія ділових відносин», «Лідерство та team-building» тощо.

   Серед найбільш актуальних навичок для своєї майбутньої професійної діяльності здобувачі освіти визначили креативність, творчість (87,5 %), стресостійкість (87,5 %), комунікативність (87,5 %), роботу в команді (81,3 %), критичне мислення (75 %), організаторські здібності (75 %). Вони також виявили майже одностайну переконаність у тому, що високий рівень сформованості м’яких навичок сприяє професійній успішності фахівця.

   Оцінка учасниками опитування актуальності запропонованих в анкетування soft skills для їхньої професійної самореалізації

   Результати опитування здобувачів освіти викликали серед членів науково-методичної комісії жваву і продуктивну дискусію, результатом якої було прийняте рішення: звернутися до навчально-методичного відділу університету з проханням врегулювати порядок формування м’яких навичок у здобувачів освіти; передбачити в навчально-методичних комплексах обов’язкових освітніх компонентів наявність різних видів завдань, спрямованих на формування у здобувачів освіти м’яких навичок; заохочувати студентство до формування м’яких навичок шляхом здобуття неформальної освіти та перезарахування кредитів у відповідних ОК; провести науково-методичний семінар для здобувачів ОП, присвячений формуванню та розвитку м’яких навичок.

   Узагальнені результати опитування можна переглянути за покликанням.

   Тетяна Лопушан

   21.12.2023

   Переглядів 150