Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк
   Поділитися новиною
   Науково-методичний семінар кафедри української мови та методики її навчання

   Із вітальним словом до учасників семінару звернулася завідувач кафедри української мови та методики її навчання, доц. Валентина РОЗГОН, яка оголосила мету зустрічі та детально зупинилася на характеристиці кадрового складу групи забезпечення, проаналізувала відповідність членів групи критеріям оцінювання якості освітньої програми, зокрема Критерію 6. Людські ресурси, визначила основні завдання для активізації публікаційної активності членів групи забезпечення програми відповідно до освітніх компонентів, викладання яких вони забезпечують.

   Виступ Валентини Розгон

   Сильні і слабкі сторони освітньої програми за результатами самооцінювання висвітлила в своєму виступі гарант програми, доц. Тетяна ТИЩЕНКО. Вона зазначила, що якість змісту освітньої програми безпосередньо залежить від якості змісту освітніх компонентів, який представлено в робочих програмах навчальних дисциплін, наголосила на необхідності оновлення змісту робочих програм з урахуванням наукових досягнень і сучасних практик у галузі середньої освіти та спрямування цього змісту на досягнення програмних результатів навчання. За словами гаранта, удосконалення потребують окремі структурні компоненти робочих програм, такі як критерії оцінювання, методи навчання, самостійна робота, рекомендована література тощо.

   Виступ Тетяни Тищенко

   Керівник групи зі змісту та якості освіти, доц. Зоя КОМАРОВА, охарактеризувала ще один критерій самооцінювання – внутрішнє забезпечення якості освітньої програми. Вона заначила, що оновленню ОПП «Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (польська))» на 2024 рік передували численні обговорення змісту програми на різних рівнях із залученням академічної спільноти факультету філології та журналістики, фахівців-професіоналів із предметних спеціальностей «Українська мова і література», «Польська мова та зарубіжна література», здобувачів бакалаврського освітнього рівня, та ознайомила групу забезпечення зі змінами, яких зазнає програма в наступному навчальному році.

   Виступ Зої Комарової

   До обговорення актуальних питань реалізації освітньої програми, підготовки майбутніх учителів за двома предметними спеціальностями в межах спеціальності 014 Середня освіта долучилися учасники семінару. У жвавій дискусії шукали шляхи для удосконалення своєї роботи та забезпечення якісної підготовки майбутніх учителів-словесників.

   Зоя Комарова

   " data-title="Самооцінювання освітньої програми в полі зору семінару кафедри">

   Самооцінювання освітньої програми в полі зору семінару кафедри

   29 лютого 2024 року відбувся науково-методичний семінар кафедри української мови та методики її навчання, на який були запрошені члени проєктної групи ОПП «Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (польська))» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, група забезпечення програми; адміністрація факультету філології та журналістики; представники роботодавців, випускники програми, здобувачі освіти. Робота кафедрального семінару в такому розширеному складі передбачала обговорення результатів самооцінювання освітньої програми, яка готується до проходження процедури зовнішньої акредитації, та сучасних викликів у підготовці вчителів мовно-літературної галузі для закладів загальної середньої освіти.

   Науково-методичний семінар кафедри української мови та методики її навчання

   Із вітальним словом до учасників семінару звернулася завідувач кафедри української мови та методики її навчання, доц. Валентина РОЗГОН, яка оголосила мету зустрічі та детально зупинилася на характеристиці кадрового складу групи забезпечення, проаналізувала відповідність членів групи критеріям оцінювання якості освітньої програми, зокрема Критерію 6. Людські ресурси, визначила основні завдання для активізації публікаційної активності членів групи забезпечення програми відповідно до освітніх компонентів, викладання яких вони забезпечують.

   Виступ Валентини Розгон

   Сильні і слабкі сторони освітньої програми за результатами самооцінювання висвітлила в своєму виступі гарант програми, доц. Тетяна ТИЩЕНКО. Вона зазначила, що якість змісту освітньої програми безпосередньо залежить від якості змісту освітніх компонентів, який представлено в робочих програмах навчальних дисциплін, наголосила на необхідності оновлення змісту робочих програм з урахуванням наукових досягнень і сучасних практик у галузі середньої освіти та спрямування цього змісту на досягнення програмних результатів навчання. За словами гаранта, удосконалення потребують окремі структурні компоненти робочих програм, такі як критерії оцінювання, методи навчання, самостійна робота, рекомендована література тощо.

   Виступ Тетяни Тищенко

   Керівник групи зі змісту та якості освіти, доц. Зоя КОМАРОВА, охарактеризувала ще один критерій самооцінювання – внутрішнє забезпечення якості освітньої програми. Вона заначила, що оновленню ОПП «Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (польська))» на 2024 рік передували численні обговорення змісту програми на різних рівнях із залученням академічної спільноти факультету філології та журналістики, фахівців-професіоналів із предметних спеціальностей «Українська мова і література», «Польська мова та зарубіжна література», здобувачів бакалаврського освітнього рівня, та ознайомила групу забезпечення зі змінами, яких зазнає програма в наступному навчальному році.

   Виступ Зої Комарової

   До обговорення актуальних питань реалізації освітньої програми, підготовки майбутніх учителів за двома предметними спеціальностями в межах спеціальності 014 Середня освіта долучилися учасники семінару. У жвавій дискусії шукали шляхи для удосконалення своєї роботи та забезпечення якісної підготовки майбутніх учителів-словесників.

   Зоя Комарова

   01.03.2024

   Переглядів 182