Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Середня освіта (Українська мова і література). Психологія ID: 34718

   Ступінь вищої освіти: бакалавр

   Тип освітньої програми: освітньо-професійна

   Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка

   Спеціальність: 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

   Предметна спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

   Освітня кваліфікація: бакалавр середньої освіти

   Освітня програма запроваджена з 2016 року.

    Мета освітньої програми: формувати професійні компетентності в майбутніх учителів української мови і літератури та зарубіжної літератури, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання і практичні проблеми у сфері організації та провадження освітньої діяльності в закладах загальної середньої освіти, нести відповідальність за вироблення й ухвалення рішень у непередбачуваних ситуаціях, продовжувати навчання зі значним ступенем автономії.

   Особливості освітньої програми. Освітня програма забезпечує формування професійних компетентностей на основі цілісних знань про сучасні філологічні й дидактичні засади навчання мови і літератури, про новітні технології для здійснення психологічного супроводу та надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу. Програма передбачає наявність спеціальної (психодіагностичної) практики, залучення здобувачів вищої освіти до академічної мобільності.

    Академічні права випускників програми. Можливість продовжувати навчатися за програмами другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) або за іншими програмами споріднених спеціальностей.

    Професійні права випускників програми. Випускники програми можуть займати такі посади: вчитель закладу загальної середньої освіти, вчитель спеціалізованого закладу загальної середньої освіти, практичний психолог.

    Актуальна електронна адресаkulumn@udpu.edu.ua

   Рецензія – відгук про ОП

   Рецензія – відгук про ОП

   Рецензія – відгук про ОП

   Дата останньої зміни: 24 Жовтня, 2023