Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк
   Поділитися новиною
   Студентська наука

   У складі Центру функціонує три секції (діалектології, ономастики, історії мови) та Студентське наукове товариство імені Агатангела Кримського, учасники якого є помічниками викладачам у зборі діалектного й ономастичного матеріалу в говірках населених пунктів Поділля і не тільки.

   Перші кроки в науку студенти роблять під час ономастико-діалектологічної практики, де вони не просто збирають матеріал для наступних власних наукових досліджень, а й учаться комунікувати  з різними адресатами, по суті, стають до певної міри журналістами, які вміють логічно і послідовно ставити запитання для одержання якнайбільше інформації, навчаються слухати і виокремлювати головне. Щорічні студентські наукові конференції, підсумкові за результатами діалектологічної практики, польовий збір і опис матеріалу формують дослідницькі компетенції студентів.

   Студентська наука

   Наші студенти є активними учасниками всеукраїнських науково-практичних конференцій з актуальних проблем української мови, щорічних конференцій «Подільська регіональна лексикологія» (м. Вінниця), «Всеукраїнська учнівсько-студентська конференція» (м. Житомир) та ін., що дає можливість не тільки презентувати власні досягнення, а й знайомитися з культурою регіонів України, заводити дружні зв’язки зі студентами інших навчальних закладів. Студенти-учасники Центру щороку мають можливість брати участь у «Діалектологічній майстерні», яку проводить відділ діалектології Інституту української мови НАН України, слухати лекції запрошених провідних мовознавців України.

   Студентська наука

   На матеріалі власних польових досліджень студенти, які працюють під керівництвом науковців Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру, щороку виконують до 20 курсових та 5 випускних кваліфікаційних робіт, кожна з яких має неоціненне практичне значення: фонозаписи, які  здійснили студенти, поповнюють національний фонофонд, зберігають для наступних поколінь зразки української мови Східного Поділля, а для родин – мовлення  їхніх предків. Крім того, укладені словники рідної говірки, які є додатком до кваліфікаційної роботи або окремою працею, наприклад, «Лексика різьблення Уманщини» Владислави Швець, допомагає реалізовувати проєкт «Словник східноподільських говірок», що розробляють науковці Центру.

   Студентська наука

   Високий рівень студентської науки демонструють наукові роботи з проблематики Центру, які студенти презентували на Всеукраїнських конкурсах і здобули переможні місця – це Оксана Яременко (Умань, 2007, керівник В. В. Денисюк), Ірина Воронкова (Кам’янець-Подільський, 2012, керівник О. Ю. Зелінська),  Катерина Тишко (Кам’янець-Подільський, 2013, керівник Т. М. Тищенко), Іванна Височанська (Житомир, 2015, керівник В. В. Денисюк), Олександра Денисюк (Житомир, 2017, керівник В. В. Денисюк), Олександр Гембарук (Умань, 2018, керівник І. С. Гонца), Артем Гончарук (Кропивницький, 2020, керівник Т. М. Тищенко).

   Т. М. Тищенко

   На регіональному Подільському краєзнавчому конкурсі Олександр Яковенко двічі ставав призером – у 2012 – ІІІ місце, у 2014 – І місце – з роботами із діалектології (Хмельницький, керівник – Т. М. Тищенко), а на Всеукраїнському конкурсі робіт із діалектології Оксана Лимар здобула ІІІ місце (Донецьк, 2015, керівник Т. М. Тищенко).

   За результатами наукових досліджень у Центрі спочатку виходив друком збірник студентських наукових статей із діалектології «Діалектологічні студії», який високо оцінили колеги з Інституту українознавства імені І. Крип’якевича і який переріс у «Науковий часопис Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру». Він став гідною платформою для апробації  кваліфікаційних робіт студентів, магістрантів та аспірантів нашого та інших закладів вищої освіти України.

   Отже, у Східноподільському лінгвокраєзнавчому науково-координаційному центрі створено всі умови для формування дослідницької компетентності майбутніх учителів української мови та літератури, здатності визначати умови й ресурси для професійного розвитку впродовж життя та презентації набутих професійних знань, умінь і навичок.

   " data-title="Студентська наука в Східноподільському лінгвокраєзнавчому науково-координаційному центрі">

   Студентська наука в Східноподільському лінгвокраєзнавчому науково-координаційному центрі

   У роботі сучасного вчителя української мови та літератури вміння проводити наукові дослідження, організовувати наукову роботу учнів, презентувати результати та вести наукову дискусію є важливою компетентістю. Підготувати майбутнього вчителя-філолога до  таких видів діяльності – одне із завдань, які ставлять перед собою науковці Східноподільського лінгвокраєзнавчого науково-координаційного центру.

   Студентська наука

   У складі Центру функціонує три секції (діалектології, ономастики, історії мови) та Студентське наукове товариство імені Агатангела Кримського, учасники якого є помічниками викладачам у зборі діалектного й ономастичного матеріалу в говірках населених пунктів Поділля і не тільки.

   Перші кроки в науку студенти роблять під час ономастико-діалектологічної практики, де вони не просто збирають матеріал для наступних власних наукових досліджень, а й учаться комунікувати  з різними адресатами, по суті, стають до певної міри журналістами, які вміють логічно і послідовно ставити запитання для одержання якнайбільше інформації, навчаються слухати і виокремлювати головне. Щорічні студентські наукові конференції, підсумкові за результатами діалектологічної практики, польовий збір і опис матеріалу формують дослідницькі компетенції студентів.

   Студентська наука

   Наші студенти є активними учасниками всеукраїнських науково-практичних конференцій з актуальних проблем української мови, щорічних конференцій «Подільська регіональна лексикологія» (м. Вінниця), «Всеукраїнська учнівсько-студентська конференція» (м. Житомир) та ін., що дає можливість не тільки презентувати власні досягнення, а й знайомитися з культурою регіонів України, заводити дружні зв’язки зі студентами інших навчальних закладів. Студенти-учасники Центру щороку мають можливість брати участь у «Діалектологічній майстерні», яку проводить відділ діалектології Інституту української мови НАН України, слухати лекції запрошених провідних мовознавців України.

   Студентська наука

   На матеріалі власних польових досліджень студенти, які працюють під керівництвом науковців Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру, щороку виконують до 20 курсових та 5 випускних кваліфікаційних робіт, кожна з яких має неоціненне практичне значення: фонозаписи, які  здійснили студенти, поповнюють національний фонофонд, зберігають для наступних поколінь зразки української мови Східного Поділля, а для родин – мовлення  їхніх предків. Крім того, укладені словники рідної говірки, які є додатком до кваліфікаційної роботи або окремою працею, наприклад, «Лексика різьблення Уманщини» Владислави Швець, допомагає реалізовувати проєкт «Словник східноподільських говірок», що розробляють науковці Центру.

   Студентська наука

   Високий рівень студентської науки демонструють наукові роботи з проблематики Центру, які студенти презентували на Всеукраїнських конкурсах і здобули переможні місця – це Оксана Яременко (Умань, 2007, керівник В. В. Денисюк), Ірина Воронкова (Кам’янець-Подільський, 2012, керівник О. Ю. Зелінська),  Катерина Тишко (Кам’янець-Подільський, 2013, керівник Т. М. Тищенко), Іванна Височанська (Житомир, 2015, керівник В. В. Денисюк), Олександра Денисюк (Житомир, 2017, керівник В. В. Денисюк), Олександр Гембарук (Умань, 2018, керівник І. С. Гонца), Артем Гончарук (Кропивницький, 2020, керівник Т. М. Тищенко).

   Т. М. Тищенко

   На регіональному Подільському краєзнавчому конкурсі Олександр Яковенко двічі ставав призером – у 2012 – ІІІ місце, у 2014 – І місце – з роботами із діалектології (Хмельницький, керівник – Т. М. Тищенко), а на Всеукраїнському конкурсі робіт із діалектології Оксана Лимар здобула ІІІ місце (Донецьк, 2015, керівник Т. М. Тищенко).

   За результатами наукових досліджень у Центрі спочатку виходив друком збірник студентських наукових статей із діалектології «Діалектологічні студії», який високо оцінили колеги з Інституту українознавства імені І. Крип’якевича і який переріс у «Науковий часопис Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру». Він став гідною платформою для апробації  кваліфікаційних робіт студентів, магістрантів та аспірантів нашого та інших закладів вищої освіти України.

   Отже, у Східноподільському лінгвокраєзнавчому науково-координаційному центрі створено всі умови для формування дослідницької компетентності майбутніх учителів української мови та літератури, здатності визначати умови й ресурси для професійного розвитку впродовж життя та презентації набутих професійних знань, умінь і навичок.

   26.07.2022

   Переглядів 243