Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк
   Поділитися новиною
   Настановча конференція

   Упродовж педагогічної практики здобувачі ІV курсу матимуть можливість удосконалювати свої фахові компетентності, зокрема, здатність застосовувати у власній практичній діяльності сучасні підходи (особистісно зорієнтований, діяльнісний, компетентнісний) до викладання зарубіжної літератури та польської й англійської мови на підставі передового українського й міжнародного досвіду, ефективні методи й освітні технології навчання.  Зреалізовуючи програму практики, будуть здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з польської та англійської мови і зарубіжної літератури, аналізувати особливості сприйняття та засвоєння учнями навчальної інформації з метою корекції й оптимізації навчально-виховного процесу.

    На настановчій конференції студенти активно ставили запитання, які стосувалися змісту програми практики і звітної документації. Любов Пархета та Олександр Черевченко дали вичерпні консультації з усіх питань, поставлених студентами.

   Настановча конференція

   Чимало здобувачів, що навчаються за ОП «Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (польська))», працевлаштовані вже за фахом у ЗЗСО різних типів. Сподіваємося, що всі наші студенти виявлять під час практики здатність вільно володіти мовами, які вивчаються ними на факультеті, адекватно використовуватимуть мовні ресурси, демонструватимуть сформовану мовну й мовленнєву компетенції в процесі фахової і міжособистісної комунікації.

   Анна Рудницька ставить запитання

   Любов Пархета

   " data-title="Виробнича (педагогічна) практика з другої предметної спеціальності здобувачів ОС «Бакалавр»">

   Виробнича (педагогічна) практика з другої предметної спеціальності здобувачів ОС «Бакалавр»

   Педагогічна практика для студентів ОС «Бакалавр», що здобувають освіту за ОП «Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (польська))», «Середня освіта (Українська мова і література). Психологія»), «Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (англійська))», створює сприятливі умови для актуалізації в особистому практичному досвіді знань, умінь і навичок цілісного результату навчально-виховного процесу в педагогічному виші.

   Традиційними є настановчі консультації адміністрації факультету філології та журналістики та керівників практикою зі студентами. В умовах воєнного стану, звісно, змінюються певною мірою й особливості практики. Саме тому на настановчих зібраннях відводиться час на спеціальний інструктаж із техніки безпеки.

   Настановча конференція

   Упродовж педагогічної практики здобувачі ІV курсу матимуть можливість удосконалювати свої фахові компетентності, зокрема, здатність застосовувати у власній практичній діяльності сучасні підходи (особистісно зорієнтований, діяльнісний, компетентнісний) до викладання зарубіжної літератури та польської й англійської мови на підставі передового українського й міжнародного досвіду, ефективні методи й освітні технології навчання.  Зреалізовуючи програму практики, будуть здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з польської та англійської мови і зарубіжної літератури, аналізувати особливості сприйняття та засвоєння учнями навчальної інформації з метою корекції й оптимізації навчально-виховного процесу.

    На настановчій конференції студенти активно ставили запитання, які стосувалися змісту програми практики і звітної документації. Любов Пархета та Олександр Черевченко дали вичерпні консультації з усіх питань, поставлених студентами.

   Настановча конференція

   Чимало здобувачів, що навчаються за ОП «Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (польська))», працевлаштовані вже за фахом у ЗЗСО різних типів. Сподіваємося, що всі наші студенти виявлять під час практики здатність вільно володіти мовами, які вивчаються ними на факультеті, адекватно використовуватимуть мовні ресурси, демонструватимуть сформовану мовну й мовленнєву компетенції в процесі фахової і міжособистісної комунікації.

   Анна Рудницька ставить запитання

   Любов Пархета

   28.11.2023

   Переглядів 158